Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppe 6 Pecha Kucha -.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppe 6 Pecha Kucha -."— Præsentationens transcript:

1 Gruppe 6 Pecha Kucha -

2 Vores didaktiske ståsted
Hvad vil jeg?: Demokratisk dannelse selvstændighed medbestemmelse Hvordan?: samarbejde, differentiering Hvad vil jeg gerne arbejde for?: demokrati, forståelse for forskellighed, tolerance, (for)mål Hvem?: Ziehe, Bruner, socialkonstruktivisme, Klafki Hvordan forestiller jeg mig at lærerarbejdet bliver udfordret i det kommende år?: Indholdet skal være tæt på eleverne, autentisk som lærer. ,

3 - Jo flere heste man møder, desto sikrere bliver man i at begribe, at det er en hest- Aristoteles Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi 

4 Oplevelsesbaseret undervisning
29/10 Skovens tilstand Ekskursionstur til skoven. Hvordan ser skoven ud i efteråret? Hvilke biologiske processer er nu i gang? Indsamling af svampe. Karakterisering af de fundne svampe tilbage på skolen. Dagens organisme: Grøn fluesvamp. En satans giftig svamp 31/10 Videre arbejde med de fundne svampe. Opdeling af svampene i kategorier efter elevernes valg. Kunne eks være: Giftige svampe, svampe med lameller, svampe med rør osv. Oplæg om svampe som vigtige nedbrydere i et økosystem. Evt. Kan elevarbejde med at tegne fødenet med særlig fokus på nedbrydere blive udført her.

5 Alene er vi en dråbe, men sammen er vi et ocean- ukendt
Læring, samarbejde og kommunikation vægter både teori og praksis, og er derfor både et vidensfag og et færdighedsfag.

6 Cooperative Learning- Rollelæsning
Eleverne opdeles i grupper og får hver en rolle: Oplæser, referent, overskriftsmester og sammenhængsmester Trin 1: Oplæseren læser første afsnit Trin 2: Referenten giver et referat af det vigtigste indhold Trin 3: Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift til afsnittet, som han eller alle teammedlemmer skriver ned. Trin 4: Sammenhængsmesteren forklarer sammen med det forudgående eller prøver at forudsige, hvad der følger Trin 5: Rollerne rotere med uret, og næste afsnit læses.

7 Vi kan ikke forvente at mennesker har respekt for autoriteter indtil vi lærer respekt til dem der skal udøve autoriteten- Hunter S. Thomsen - Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

8 Vurderingsøvelse Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende argumenterer for og imod. Formål: At eleverne reflekterer over diverse temaer og problemstillinger for derved at undersøge forskellige argumenter og holdninger til samme sag samt at blive i stand til at give sin mening til kende og begrunde den. Tidsforbrug:1 ½ lektion Målgruppe: Mellemtrin Fag: Dansk/samfundsfag I relation til trinmål for faget dansk efter 4. klassetrin arbejdes der med begyndende analytisk forståelse og med at forholde sig til holdninger og værdier. I relation til trinmål efter 6. klassetrin arbejdes der med at argumentere og debattere ud fra både oplevelse og analyse.

9 Hvordan kan en skolepædagog bruges?

10 1.Eksempel En støttepædagog som er tilknyttet til en eller flere elever med særlige udfordringer. Eleverne vil få ekstra hjælp og støtte efter behov.

11 2. Eksempel En pædagog som deltager i alle undervisningstimer
2. Eksempel En pædagog som deltager i alle undervisningstimer. Pædagogens arbejde vil bestå i at observere og have fokus på den gode trivsel samt bevægelse mens lærerens arbejde vil være at formidle det faglige.

12 3. Eksempel Pædagogen og læreren samarbejder i forhold til planlægningen af et undervisningsforløb. Pædagogens arbejde vil være at bidrage til undervisningsdifferentiering og klassens gode trivsel, mens læreren skal sikre sig at eleverne får den optimale faglige undervisning.

13 Fordele og kompetencer ved de overstående eksempler
Læreren vil kunne koncentrere sig fuldbyrdet om selve undervisningen og de faglige elementer i timerne. Læreren vil hele tiden, i samarbejde med pædagogen, kunne udvikle sine fagdidaktiske kompetencer. Disse 3 eksempler stiller hele tiden nye krav til pædagogen, men giver også pædagogen muligheder for at udvikle deres faglighed. Pædagogens kompetencer vil være at sikre elevernes udviklings- og dannelsesproces.

14 Eksempler på undervisningsforløb
Med brug af bevægelse

15 1.1 Bevægelig prøveform Eleverne arbejder i grupper og får udleveret et ark. På arket er der en række opgaver som skal besvares og dokumenteres (feks. Ved billede). Eleverne får mulighed for at bevæge sig frit omkring på skolen og i naturen.

16 1.2 Stafet øvelse Eleverne bliver inddelt i par, og de får udleveret de samme opgaver/spørgsmål. Svarene er på keglerne som er placeret i et kendt område. Eleverne skal nu finde ud af hvad svaret på spørgsmålet er, og skal derefter finde den rigtige kegle med det rigtige svar.

17 1.3 Løbediktat (udendørs eller indenfor) Læreren kopierer nogle sider i en læsebog eller anden tekst, klassen arbejder med. Hver side lægges i en plasticlomme, nummererede, og hænges op rundt omkring i skolens område. Der skal være et fælles udgangspunkt hvor eleverne har deres papirer. Eleverne løber hen til den første plasticlomme med det givne nummer, læser teksten, løber tilbage og skriver det ned han/hun kan huske.

18 FARVEL OG TAK Lavet af : Asger Gavnbo Holmstrup Kristian Næsted
Mads Vetter Josefine Brix Sümeira Ataman


Download ppt "Gruppe 6 Pecha Kucha -."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google