Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion og behovsafdækning Fokus på problemer med medicin og medicinhåndtering i hverdagen Forslag til løsninger Fastlæggelse af læringsbehov.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion og behovsafdækning Fokus på problemer med medicin og medicinhåndtering i hverdagen Forslag til løsninger Fastlæggelse af læringsbehov."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion og behovsafdækning Fokus på problemer med medicin og medicinhåndtering i hverdagen Forslag til løsninger Fastlæggelse af læringsbehov og mål med uddannelsesprogrammet

2 Præsentation af underviser og deltagere
Uddannelse og baggrund Erfaring med at arbejde på botilbud Erfaring med at arbejde med beboernes medicin December 2014

3 Læringsmål Dette modul skal give dig:
indblik i og forståelse for problemer ved medicinhåndtering og ved beboernes brug af medicin mulighed for at pege på forbedringsområder, og hvad du har behov for at kunne opfylde målene forudsætninger for selv at søge viden og støtte for at udvikle din egen og jeres fælles praksis December 2014

4 Hvad skal vi tale om? Jeres forventninger til uddannelsesprogrammet
Den samlede proces for medicinhåndtering - Hvilke opgaver omfatter det? Hvilke problemer oplever vi med medicin i hverdagen? Hvilke løsninger ser vi på problemerne? Hvad skal vi kunne for at gennemføre løsningerne - læringsbehov? Hvad skal vi kunne her hos os for at opnå god og sikker medicinhåndtering - læringsmål? December 2014

5 Forventninger December 2014 5

6 Forventninger Skriv i 2 minutter:
Hvad tænker jeg om uddannelsesprogrammet? Hvad skal jeg lære? Hvad bliver min gevinst? Del dine forventninger med sidemanden Skriv din vigtigste forventning og din vigtigste tanke December 2014

7 Opgaver og problemer med medicin på botilbuddet
December 2014 7

8 Fra ordination til kassation
Vi prøver at tegne processen December 2014

9 Hvad omfatter medicinhåndtering?
Medicinansvarlig/kontaktperson beboer/personale Apotek Læge Bestilling Modtagelse Opbevaring Medicindispensering Medicinadministration Observation Kassation Ekspedition Kontrol Levering Rådgivning Destruktion Ordination Revurdering Evt. seponering © Pharmakon 2014 December 2014

10 Spørgsmål til afdækning af problemer med medicin
Hvilke barrierer oplever I i hverdagen for at kunne sikre god og sikker brug af medicin hos jeres beboere? Hvilke barrierer oplever I i hverdagen for at undgå fejl, utilsigtede hændelser og skader? Hvilke barrierer oplever I i hverdagen for at opnå den brugertilfredshed, I ønsker? Hvilke barrierer oplever I i hverdagen for at undgå ressourcespild? (Ressourcespild skal forstås bredt, fx medicinspild, unødig tid brugt af personalet, ventetid, økonomisk spild) Hvornår i en beboers medicinforløb opstår der problemer? I hvilke samarbejdsrelationer oplever I problemer? (Det kan være samarbejde med beboerens læger, apoteket, pårørende osv.) December 2014

11 Eksempler på problemer
Det er svært at få implementeret dokumentation af det, der bliver gjort: Hvem skriver, og hvordan skriver man det, så andre kan bruge det? Hvad gør man, når beboere ikke vil tage medicin eller selv administrerer deres medicin? Medicinhåndtering er ikke sikker nok. Personalet mangler viden for at kunne observere beboere med hensyn til symptomer og medicinens virkning og bivirkninger. Det kan være svært at kommunikere med lægerne om beboernes medicin. Substitution forvirrer og giver utryghed hos personale og beboere. Det er let at glemme, at beboeren både skal have dosisdispenseret medicin og anden medicin. December 2014

12 Identificerede/kendte problemer
Gennemgå processen for medicinhåndtering og spørgsmålene på det forrige dias Skriv alle de problemer ned, I kan komme i tanker om Skriv hvert problem på et af de røde kort December 2014

13 Kategorier af problemer
Viden Færdigheder Kompetencer Organisering Samarbejde Faciliteter Intern kommunikation Tilføj evt. nye problemer, I er kommet i tanker om Sig ikke mulige løsninger højt – skriv dem ned December 2014

14 Løsninger December 2014 14

15 Eksempler på løsninger 1
Problem: Det er svært at få implementeret dokumentation af det, der bliver gjort: Hvem skriver, og hvordan skriver man det, så andre kan bruge det? Løsning: Start indenfor et afgrænset område, fx medicinadministration; aftal, hvad der skal dokumenteres, og hvem der skal gøre det. Lad få personer afprøve (forbedringsmodellen) Problem: Hvad gør man, når beboere ikke vil tage medicin eller selv administrerer deres medicin, og der er usikkerhed om, hvordan de tager den? Løsning: Registrer som UTH. Tjek for hyppighed. Ved usikkerhed med beboerens egen administration kontaktes lægen December 2014

16 Eksempler på løsninger 2
Problem: Medicinhåndtering er ikke sikker nok Løsning: Kortlæg problemstillinger i processen, få overblik over omfanget af fejl/UTH, start udvikling af processen i små trin Problem: Personalet mangler viden for at kunne observere beboere med hensyn til symptomer og medicinens virkning og bivirkninger Løsning: Medicin tages op som et fast punkt på alle personalemøder Problem: Det kan være svært at kommunikere med lægerne om beboernes medicin Løsning: Brug ISBAR December 2014

17 Eksempler på løsninger 3
Problem: Substitution forvirrer og giver utryghed hos personale og beboere Løsning: Få apoteket til at hjælpe med gode rutiner og tricks Problem: Det er let at glemme, at beboeren både skal have dosisdispenseret medicin og anden medicin Løsning: Der laves en særlig notifikation på beboerens medicinkort December 2014

18 Løsninger Vælg 1-2 problemer indenfor hver kategori af problemer
Skriv et forslag til løsning for hvert problem på et grønt kort Sæt kortet op ved siden af kortet med problemstillingen December 2014

19 Læringsbehov December 2014 19

20 Eksempler på læringsbehov 1
Problem: Det er svært at få implementeret dokumentation af det, der bliver gjort: Hvem skriver, og hvordan skriver man det, så andre kan bruge det? Løsning: Start indenfor et afgrænset område, fx medicinadministration; aftal, hvad der skal dokumenteres, og hvem der skal gøre det. Lad få personer afprøve (forbedringsmodellen) Læringsbehov: Forståelse for værdien af at dokumentere. Kendskab til forbedringsmodellen Problem: Hvad gør man, når beboere ikke vil tage medicin eller selv administrerer deres medicin, og der er usikkerhed om, hvordan de tager den? Løsning: Registrer som UTH. Tjek for hyppighed. Ved usikkerhed med beboerens egen administration kontaktes lægen Læringsbehov: Kunne registrere UTH. Kendskab til at bruge UTH til udvikling af kvalitet December 2014

21 Eksempler på læringsbehov 2
Problem: Medicinhåndtering er ikke sikker nok Løsning: Kortlæg problemstillinger i processen, få overblik over omfanget af fejl/UTH, start udvikling af processen i små trin Læringsbehov: Kendskab til processen for medicinhåndtering. Kunne udpege risikoområder. Kendskab til forbedringsmodellen Problem: Personalet mangler viden for at kunne observere beboere med hensyn til symptomer og medicinens virkning og bivirkninger Løsning: Medicin tages op som et fast punkt på alle personalemøder Læringsbehov: Kendskab til virkning og bivirkning af beboernes medicin. Kendskab til vigtige observationspunkter December 2014

22 Eksempler på læringsbehov 3
Problem: Det kan være svært at kommunikere med lægerne om beboernes medicin Løsning: Brug ISBAR Læringsbehov: Kendskab til ISBAR og brugen af den Problem: Substitution forvirrer og giver utryghed hos personale og beboere Løsning: Få apoteket til at hjælpe med gode rutiner og tricks Læringsbehov: Kendskab til metoder og kilder til at kontrollere substitueret medicin Problem: Det er let at glemme, at beboeren både skal have dosisdispenseret medicin og anden medicin Løsning: Der laves en særlig notifikation på beboerens medicinkort Læringsbehov: Kendskab til opbygning af medicinkort December 2014

23 Læringsmål December 2014 23

24 Eksempler på læringsmål
Forståelse for praktisk brug af medicin Kan vurdere, hvilke grupper af lægemidler borgerne bruger Kan observere, om borgeren kan have bivirkninger af sin medicin Kan observere, om medicinen virker efter hensigten Kan tage nødvendig aktion på observationer af mulige bivirkninger, mangelfuld virkning eller uhensigtsmæssig brug Kan skaffe sig nødvendig viden om lægemidlerne Kan bidrage til hensigtsmæssig brug af medicinen på botilbuddet Kan bidrage til løbende tjek af medicinens effekt hos beboerne Kan selvstændigt indsamle tegn på potentielle medicinproblemer December 2014

25 Formulering af læringsmål
Hvad vil du gerne kunne, når du har gennemgået uddannelsesprogrammet? Skriv i din logbog de læringsmål for uddannelsesprogrammet, som du sætter for dig selv Formuler sammen 5-6 fælles læringsmål December 2014

26 Forslag til aktivitet efter undervisningen
I kan efter hver undervisningsgang tage jeres læringsmål frem, både de personlige og de fælles, og overveje, om læringsmålene stadig holder, eller om de skal omformuleres om undervisningen opfylder jeres læringsmål December 2014

27 Tak for i dag!


Download ppt "Introduktion og behovsafdækning Fokus på problemer med medicin og medicinhåndtering i hverdagen Forslag til løsninger Fastlæggelse af læringsbehov."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google