Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra kursus til lokal skoleudvikling – om og med medier 13. marts 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra kursus til lokal skoleudvikling – om og med medier 13. marts 2012."— Præsentationens transcript:

1 Fra kursus til lokal skoleudvikling – om og med medier 13. marts 2012

2 Praksis og profession Eksisterende kurser og diplomuddannelser giver ikke optimalt mulighed for udvikling af praksisrefleksion Mange kvalificerer sig ud af praksis og ikke i praksis

3 Teori og praksis

4 ”Man går omvendt ud her. Ud i virkeligheden før man henter teori ned. Den er uvant og vanskelig. Hvad får vi at vide, vi lytter og noterer... Det er jo samme måde man opleverne børnene på når man stiller dem frit. Nu skal vi have et emne, og de er så frustrerede... Det er nemmere når læreren kommer og siger: Sådan her! Værsgo! Det giver tryghed”

5 Læringsrum og ressourcer

6 ”…det har været mere kaotisk. Jeg har savnet struktur”

7 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011 Efter år 1: Barrierer: kan… ingen vejlederkultur og for meget brandslukning vejlederens manglende voksenpædagogiske kompetencer manglende fælles begrebsbrug mere tradition for uformel end formel vejledning manglende tillid til det tekniske udstyr og mangel på udstyr manglende økonomisk prioritering

8 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011 Efter år 1: Udviklingsperspektiver: skal… inddrage andre vejledere (læsevejledere, matematikvejledere mm) indkøb af materialer og udstyr skal begrundes pædagogisk vejledning skal tidsfastsættes struktureret formel vejledning vejlederen skal have adgang til og bruge årsplanerne ledelsens opbakning

9 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012 Hvert mediecenter-team bedes fremlægge et eksempel på kollegavejledning. Eksemplet skal bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvorledes kollegavejledningen kan udvikles og organiseres i fremtiden. Ved fremlæggelsen bedes der sættes fokus på: Hvad er i fokus for, og hvad er målet med vejledningen? Hvordan er relationen mellem dig som vejleder og den kollega, der vejledes? Hvordan understøtter du som vejleder den kollega, der vejledes? Og hvordan udfordrer du kollegaen? (Didaktik 2.0 – didaktisk design m.m.) Optag meget gerne eksemplet på lyd eller video, så vi har noget konkret at tage udgangspunkt i, når vi mødes. Optagelserne er kun til internt brug og tænkt som en måde at arbejde praksisnært.

10 Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon, videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på www.bambuser.comwww.bambuser.com log på med fælleskoden: Username:xxxxx Password:xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

11 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

12 ‍Fokus I: Ressourcer og læremidler Læremidler: analoge og digitale læremidler Ressourcer: ikke-didaktiserede og didaktiserede Brugergenerede ressourcer

13 Fokus II: Læringsrum og læringsformer Fysiske og virtuelle læringsrum Synkrone og asynkrone tilstedeværelsesformer Blandede læringsformer

14 ‍ Fokus III: Roller og relationer Lærer- og elevroller Positioner i undervisningen Undervisning og vejledning

15 Mediepædagogisk praksis Organisationens mediekultur Medievejleder Ledelse Lærer UDVIKLINGSPERSPEKTIV? ElevAndre vejledere/konsulenter

16 SPØRGSMÅL Hvordan skal den lokale skoleudvikling håndteres? Hvad er startpunktet for skoleudviklingsarbejder – om og med medier? Hvilken rolle og funktion skal skolebiblioteket have i den forbindelse?


Download ppt "Fra kursus til lokal skoleudvikling – om og med medier 13. marts 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google