Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mundtlige oplæg Talepapir Helene Qvistgaard Roskilde Katedralskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mundtlige oplæg Talepapir Helene Qvistgaard Roskilde Katedralskole."— Præsentationens transcript:

1 Mundtlige oplæg Talepapir Helene Qvistgaard Roskilde Katedralskole

2 Arbejdet med oplæg Finde stof og bearbejde det Disponere stoffet
Forberede fremlæggelsen i den rette stil Lære udenad = tale frit uden oplæsning Øve fremførelsen, toneleje osv. Spørgsmål til eleverne: Giv eksempler på hvordan man kan disponere stoffet. Hvad menes der? Giv eksempler på ”den rette stil” når I ved hvad opgaven er her. Giv eksempler på den dårlige stil. Giv et bud på en realistisk tidsinddeling af disse pinde. Hvad skal I have styr på i dag? Hvad kan vente til i morgen? Hvad har man mulighed for at give for som lektier?

3 Struktur på oplæg = tilhørere
Anslag Tilhøreren skal motiveres til at høre mere (appetitvækker) Indledning Motivation for oplægget, præsentation af tema Disposition Oprids af fagligt indhold Hoveddel 3-5 hovedpunkter som udfoldes Afrunding Opsummering af pointer og afsluttende kommentarer (á la anslaget)

4 Talepapiret: Hvad gør man?
A4-papir eller papkort? Støtte, ikke oplæsning Hellere stikord end lange sætninger Tydeliggør taleren Tydeliggør overgangen Én pointe udfoldet pr. talekort

5 Eksempel på talekort Kort nr. Pointe / centralt udsagn
Overgang, der leder over fra sidste kort… Kort nr. Pointe / centralt udsagn (kun én pr. kort) Uddybning af pointen: argumenter, eksempler, statistik osv. Slutteligt: opsamling af pointen igen ”Bevis-materiale” / eksempler i form af: -lydklip, -filmklip, -OHP osv. -Henvisning

6 Uddybning af anslag Anslaget har en meget vigtig funktion i forhold til resten af talen, idet det er her, man præsenterer og iscenesætter sig selv som troværdig person. Selve anslagets formål er at skabe en positiv kontakt til sit publikum og vinde deres sympati og interesse, for det man vil sige. Anslaget skal appellere til publikums følelser.

7 Uddybning af indledning
Indledningen er der, hvor man giver en klar, kortfattet og koncis beskrivelse af sagen, som man selv ser den. Man giver her en orientering om det synspunkt, man siden hen i hoveddelen vil plædere for. Det skal være klart og koncist for ikke at forstyrre den opmærksomme lytning af det følgende.

8 Uddybning af disposition
Dispositionen er der, hvor man beskriver, hvilken opdeling man vil følge i sin tale. En disposition for det sagsforhold som følger i hoveddelen. Kan slås sammen med indledningen.

9 Uddybning af hoveddel I oplæggets hoveddel opruller man hele sagens argumenter, såvel dem, der taler for, som dem der taler imod. Via logiske ræsonnementer, argumenter og eksempler tilbageviser man eventuelle modstanderes synspunkter. Ved at starte med at påvise sin egen sag, kan man overbevisende tilbagevise modpartens.

10 Uddybning af afrunding
I afrundingen skal man forstærke og gentage de argumenter og konklusioner, man er nået frem til i hoveddelen. Afrundingen skal ligesom anslaget appellere til publikums følelser. Både ordvalg og kropssprog skal tilpasses den enkelte sag, så man hverken under- eller overdriver. Man viser et stort overblik ved at fremhæve sine pointer kortfattet og samtidig fremdrage moralen af dem. Afrundingens formål er at efterlade publikum afklarede og overbeviste om sagens rette sammenhæng.


Download ppt "Mundtlige oplæg Talepapir Helene Qvistgaard Roskilde Katedralskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google