Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optaget af i BUC – p.t. – 24.9.2012 www.regionmidtjylland.dk Ledelse af implementeringen af udredningsretten Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Oktober,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optaget af i BUC – p.t. – 24.9.2012 www.regionmidtjylland.dk Ledelse af implementeringen af udredningsretten Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Oktober,"— Præsentationens transcript:

1 Optaget af i BUC – p.t. – 24.9.2012 www.regionmidtjylland.dk Ledelse af implementeringen af udredningsretten Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Oktober, 2014 Jens Buchhave Morten Juul

2 www.regionmidtjylland.dk Vigtige forudsætninger:  Ledelsesmæssig fokus og accept af givne økonomiske rammer og fastlagte måltal  BÅDE på afdelings- og afsnitsniveau  Fælles opgave for HELE ledelsessystemet (afdelings- og afsnitsledelser) i HELE afdelingen  Fælles accept i ledelsessystemet af en rimelig fordeling af ressourcer og måltal internt i afdelingen mellem afsnittene  Administrativ støtte til den praktiske planlægning på afsnitsniveau

3 www.regionmidtjylland.dk Produktionsplanlægning i BUC 1.Planlægningsspor: Vi har haft fokus på, at få omsat måltal for antal nystartede sager (pr. uge/år) (eksterne henvisninger og interne overgange) i konkrete afsatte tider i EPJ på de enkelte afsnit. Dvs. frigivelse af tider i EPJ til at sekretærer kan booke tiderne – uden dialog med behandler i faste rulleplaner. 1.Dataspor: Der har været fokus på, at kunne give afsnittene data dvs. de vigtigste nøgletal for dem, så de har et udgangspunkt for planlægningen af deres forløb (patientkapacitet) og dermed medarbejdernes frigivelse af antal tider pr. uge. Hvad gør de andre steder? - kan vi blive inspirerede?

4 www.regionmidtjylland.dk Planlægningsspor af patientforløb  Hvor mange tider skal der afsættes til afklarende samtaler pr. uge?  Hvor mange tider skal der afsættes til forløb pr. uge? (ugeskema)  Over hvor mange uger (4-6) er et udredningsforløb? (udredningspakker), og hvad består det af? (patientflow) UGESKEMA PATIENTFLOW Udgangspunkt i patientens vej – og ikke i hvor mange ressourcer (mennesker) vi har afsat til opgaven i dag.

5 www.regionmidtjylland.dk Planlægning af patientforløb: Afsnitsvise drøftelser med udgangspunkt i:  Forventet antal henvisninger til afsnit X (prognose)  Forventet antal afklarende samtaler pr. uge  Forventet antal udredninger pr. uge pakke 02, 03 og 04 Emner, som der skal tages stilling til:  Hvad kræver det af afsatte tider pr. uge?  Hvor mange patienter får pakke 02-03-og 04 – RF/HFS – Behandling.  Hvad er vores åbningstid? – hvornår ser vi første og sidste patient?  Over mange uger er jeres patientforløb?  Hvilke faggrupper varetager opgaverne?  Hvor mange behandlere kan være i gang samtidigt (ferie, sygdom)  Hvad gør man i ferieperioder  Fysiske rammer – booking til rum /personer?  Hvor mange personer kan der se patienter samtidigt?

6 www.regionmidtjylland.dk Igangsatte initiativer Tværgående projekter – hvor er flaskehalsene?  Fælles holdning til afsatte tid til forberedelse, konfrontation og efterbearbejdning af patientaftaler.  Afslutninger efter afklarende samtaler.  Psykologundersøgelser – forberedelse og efterbearbejdning  Digital post – spørgeskemaer til indhentning af oplysninger.  Dokumentationsvejledning (afklarende samtaler mv.)  Epikriser & øvrige korrespondancer  Medicinambulatorier. 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 6 Vi er blevet opmærksomme på, at der skal være et løbende aktivt fokus på registreringer – det er nu et kontinuerligt fokuspunkt for os

7 www.regionmidtjylland.dk 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 7 Sikring af kapacitetsmatch mellem efterspørgsmål og udbud Fase 2: Prognosemodeller for efterspørgsel og kapacitet Bedre input til planlægning Henvisninger (interne, eksterne) Bedre indsigt i aktuelle tendenser og udvikling i aktivitet Fase 3: Kapacitetsmatch Early warnings på område- /afsnitsniveauniveau vedrørende potentielle flaskehalse Fokus på tid… Mulighed for proaktiv tilpasning af kapacitet Mulighed for proaktiv tilpasning af planlægning Fase 4: Optimeret planlægning Færre ressourcer til planlægning fordeling af besøg Optimal udnyttelse af kapacitetsressourcer Fase 1: Monitorering af kapacitetsudnyttelse Fokus for øget transparens omkring kapacitetsudnyttelse i enheder/ afsnit. Det skal anvendes til at fremme dialogen mellem afsnit og centerledelse vedrørende reelle udfordringer i forhold til opnåelse af øget produktivitet. Synliggørelse af aktuelle flaskehalse

8 www.regionmidtjylland.dk Har det virket? Antal afklarende samtaler i perioden 3/3 - 2/5 2014: 741 Antal afsluttet efter afklarende samtale: 291 svarende til 39 % Status Ventelisten over 2 mdr Jan 2014 (5/1): 152 marts 2014 (2/3): 103 Maj 2014 (11/5): 17

9 www.regionmidtjylland.dk Tanker om fremadrettede behov 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 9  Der skal lokalt og regionalt være større fokus på, at få skabt systemer, der understøtter mulighed for:  Proaktiv tilpasning af kapacitet – ud fra historiske data  Samt proaktiv tilpasning af planlægning – hvad skal vi afsætte af tid om 1-2 måneder. Planlægning efter sæson udsving.  Der er behov for optimeringssystemer(IT), der kan arbejde optimering og planlægning af mest effektive forløb.  Systemer som kan simulere kendte forandringer og indarbejde disse i produktionsplanlægningen.

10 www.regionmidtjylland.dk BILAG 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 10

11 www.regionmidtjylland.dk Ugeoversigt 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 11 Omsat måltal pr. uge Hvornår gør vi hvad? Længde af ydelserne RETUR

12 www.regionmidtjylland.dk Patienflow 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Side 12 RETUR Uge 1 Afklarende samtale Uge 2 Anamnese Uge 2 FNU Uge 3 Psyk *2 Uge 4 Konference Uge 5 tilbagemelding

13 www.regionmidtjylland.dk Patientforløb – flaskehalse & ressourcetræk Afslutning Udredning Henvisning Fortsat udredning Afklarende samtale Opstart behandling Afslutning behandling Opstart forløb Ventetid fra henvisning til afklarende samtale (max 14 dage) Færdig udredning Periode fra henvisning til afslutning udredning (max 2 måneder) Pakker Fordeling af pakker Afklarende samtaler Fordeling ml. enheder Afslutning efter PB01 Hvor mange afsluttes ? Fortsat forløb Ventetid fra afklarende samtale til fortsat udredning Opstart behandling Ventetid fra udredning til opstart behandling Produktion/Kapacitetsudnyttelse Hvor mange ydelser producerer afsnittet ift. forventet/kapcitet(fx DAGS-point eller lign.) Patientflow Henvisninger (eksterne & interne), Venteliste, opstart & afslutninger


Download ppt "Optaget af i BUC – p.t. – 24.9.2012 www.regionmidtjylland.dk Ledelse af implementeringen af udredningsretten Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Oktober,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google