Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-højskolen – E-Buss Knowledge Management Session 4 Miniprojektet Organisatorisk læring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-højskolen – E-Buss Knowledge Management Session 4 Miniprojektet Organisatorisk læring."— Præsentationens transcript:

1 IT-højskolen – E-Buss Knowledge Management Session 4 Miniprojektet Organisatorisk læring

2 Miniprojektet

3 Knowledge Management Miniprojekter med mundtlig eksamen Ca. 15 sider Grupper på 1-4 studerende Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojektet (20 min. pr. person) Afleveringsfrist: sidste undervisningsuge Eksamen: sandsynligvis første uge i juni

4 Knowledge Management Miniprojekter – made easy 1.KM problemstilling 2.Teoriramme 3.Analyse af problemstillingen udfra teorirammen 4.Konklusion og diskussion af løsningsmuligheder

5 Knowledge Management Rapport - Formelle krav Individuelt eller gruppe Mindre skriftlig rapport som forsvares mundtligt Problemorienteret opgave Rapport: ca. 15 sider, skal dokumentere arbejdsindsats iht. antal medlemmer

6 Knowledge Management Eksamen - Formelle krav Eksamen afvikles som hovedregel samlet for en gruppe 20 min. pr. studerende Udgangspunkt i rapport Miniprojektets emne er væsentligst Indledes med oplæg af studerende Eksaminator kan bryde ind Resultat: samlet bedømmelse af rapport og mundtlig præstation

7 Knowledge Management Teoretisk eller empirisk? Teoretisk: Begrebsmæssig analyse af en problematik af teoretisk karakter Empirisk: Analyse af et problem fra den virkelige verden ud fra teoretisk ramme (f.eks. case)

8 Knowledge Management Eksempel 1 - problemformulering Innovativ vidensskabelse – skabelse af innovativ viden i organisationer. I videnssamfundet er fokus blevet rettet mod fastlæggelse, udnyttelse og skabelse af viden. Virksomheders overlevelse i den nye økonomi afhænger af den organisatoriske evne til at mobilisere den organisatoriske hukommelse og operationalisere skabelsen af ny innovativ viden. Vi ønsker derfor i denne rapport at behandle problemet: Hvordan skabes innovativ viden i organisationer?

9 Knowledge Management Eksempel 1 - indhold Indledning: Videnssamfundet – Et nyt paradigme – Problemformulering Teoretisk referenceramme: De metodiske overvejelser – Det vidensøkonomiske paradigme – Begrebsliggørelse af viden – Tavs og eksplicit viden – Begrebsliggørelse af innovation Organisationens evne til at håndtere viden: Det organisatoriske vidensorgan – Den organisatoriske hukommelse Operationalisering af innovativ vidensskabelse: Praksisfællesskaber – Organisatorisk læring – Vidensskabelse gennem socialisering Skabelse af innovativ viden. Litteraturliste

10 Knowledge Management Eksempel 2 - problemformulering Knowledge Management i CSC Hvad har CSC gjort for at tilpasse sit knowledge management-system til sin organisationskultur? Har man i implementeringsforløbet gjort tilstrækkeligt for at udbrede kendskabet til Sources? Hvilke tiltag har CSC iværksat i forbindelse med implementeringen for at sikre at de strategiske målsætninger for benyttelse af Sources nås? Kan en medarbejder opnå reelle fordele ved at benytte Sources i sit daglige arbejde?

11 Knowledge Management Eksempel 2 - indhold Indledning og problemformulering: Indledning - Problemformulering CSC og CSC’s brug af Knowledge Management: CSC som virksomhed – Knowledge Management i CSC – CSC Sources – Kritik af Sources Teoretisk gennemgang af identificerede problemer: Ledelsesinvolvering Change Management Overvejelser i forbindelse med CSC’s valg af KM system Anbefalinger til CSC: Tiltag a priori indførelsen af KM- systemet – Tiltag ex post indførelsen af Sources i CSC Konklusion. Litteraturliste

12 Knowledge Management Eksempel 3 - problemformulering Videnskabelse i vækstvirksomheder Med udgangspunkt i teorier omkring organisatorisk videnskabelse ønskes det belyst hvorledes vækstvirksomheden Imacon kan sikre skabelse af organisatorisk viden med henblik på at skabe et langsigtet grundlag for at opretholde deres vækst

13 Knowledge Management Eksempel 3 - indhold Indledning: Problemformulering - Afgrænsning Metode: Valg af teori og empiri – Definitioner og begrebsafklaring Organisatorisk videnskabelse: Spiralmodellen – Forudsætning for videnskabelse (Den lærende organisation, Eksternaliseringsprocessen) - Delkonklusion Imacon - envækstvirksomhed: Hvad kan Imacon gøre for at sikre videnskabelse? (Idé-leder modellen, Strategisk nytænkning, Anvendelse af informationsteknologi) Konklusion. Perspektivering. Litteraturliste

14 Knowledge Management L-opgaver Studerende som ønsker at skrive L- opgave som del af V-projekt skal kontakte Charlotte Jørgensen og skriftligt angive: - V1, V2 eller V3 ? - Kort beskrivelse af V-projektet - Gruppens medlemmer Det skal godkendes af studienævnet at L- opgave afløser mini-projekt


Download ppt "IT-højskolen – E-Buss Knowledge Management Session 4 Miniprojektet Organisatorisk læring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google