Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reflektion over jeres egen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reflektion over jeres egen praksis"— Præsentationens transcript:

1 Reflektion over jeres egen praksis
-proces -metoder -teknikker -værktøjer - og anden teori

2 Tidsplan 9.00 Forlæsning 10.00: Opgave (refleksioner i projekt
grupperne) 11.00 Fremlæggelse af Refleksioner fra grupperne 11.55 Evaluering af kurset

3 Reflektere Genspejle. F.eks. Lyset blev reflekteret i vandet = lyset blev genspejlet i vandet. Kan også bruges i betydningen at at eftertænke. Overvejelser Tænke OM

4 Input Jeres egen erfaringer fra studieprojektet
Den teori I er blevet præsenteret for og har praktiseret (eller prøvet på at praktisere) Spejle: To artikler om systemudvikling Historisk udvikling af feltet – højdepunkter Disse præger stadig jeres praksis Om brug af metoder I praksis Hvordan har jeres metode brug været? Hvordan vil den blive?

5 Output Bevidsthed om læring / erfaringer Formuleret læring /erfaringer
Øvelse I at reflektere og formidle dette til en læser Studierapport Perspektivering, diskussion, konklusion Lessons learned

6

7 Ingeniør arbejde Fokus på hardware Computer tid er DYREST V-model
50' erne Software engineering is like hardware engineering Ingeniør arbejde Fokus på hardware Computer tid er DYREST V-model 60'erne software crafting Software <> hardware: Nemt at modificere og nemt at mangfoldiggøre bliver ikke slidt, derfor er vedligehold noget andet Hvor langt er vi nået? Flere folk = længere tid (the mythical man-month) Komplekst og usynligt Code and fix Spaghetti Kode og cowboy programmører Folk fra bløde discipliner 70'erne Formality and Waterfall process Structured programming Waterfall process Build it twice (prototype) Kvantitavive tilgange (målinger) 80'erne Standarder /CMM Softwareprocesser CASE-tools Test, krav, design, programmerings-omgivelser => UML No silver bullet Software reuse Productivity and scalability Concurrent vs. sequential processes 90'erne Time-to-market Styre samtidig / parallel udvikling Open Source HCI og usability Agility and value 00'erne Agile metoder Værdibaseret Systemudvikling Kritisk software (og afhængigt) COTS (hylde systemer) Enterprice architecture og model driven development Intergration af software og system engineering Globalization and systems of systems 10'erne Computational plenty trends 20'erne

8

9

10

11 Hvorfor ikke ? Og hvordan?
For meget papir arbejde Bevidst og valgt afvigelse Pragmatisk Fin tune metoder til konkrete behov Bruge metoder til skabelon Begrænsende For de grønne ”sund fornuft”

12

13 Opgave: Undersøg om der er nogen af jeres top 10 emner der kan spejles i den præsenterede teori? Vælg et emne, der lever op til 1. Diskuter hvad I har lært og hvordan det spejles i teorien Formuler en eller flere ”lessons learned” om emnet og formuler argumenter der underbygger disse. I har ca. 1 time

14 Emne / gruppe Jeres erfaringer om emnet (”empiri”)
Spejlinger fra teorien (”analyse”) Spejling 1 Spejling 2 Lessons 1 (”Resultater”) Underbygning Lesson 2


Download ppt "Reflektion over jeres egen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google