Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behandling og pleje Formål: at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behandling og pleje Formål: at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet."— Præsentationens transcript:

1 Behandling og pleje Formål: at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet.

2 Bygger videre på ”den gamle” aftale og følgende aftaler videreføres i
”Den tværsektorielle grundaftale” og revideres efter behov: Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om forløbskoordinering af den ældre medicinske patient Aftale vedrørende voksne med sindslidelse Aftale vedrørende børn og unge med sindslidelse* Aftale vedrørende retspsykiatriske patienter Aftale vedrørende mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)** Aftale vedrørende ældrepsykiatriske patienter * Allerede nu aftaler om genforhandling og **revidering

3 Borgerinddragelse Region Kommune Almen praksis Borger

4 Borger Inddragelse Involvering i egen behandling
Kommunikation med Differentierede tilbud Særligt fokus og opfølgning til borgere med lav mestringsevne

5 Aftalt Med udgangspunkt i borgernes ressourcer at afklare borgerens behov ud fra en rehabiliteringstankegang. Evt. udpegning af stafetholder. Faste kontroller erstattes af kontrol efter behov; evt. via nettet. Forløb der er tværfagligt og tværsektorielt koordineret, samt opfølgning herpå via audits.

6 Forebygge indlæggelser gennem:
- udvidelse af kommunens udgående funktion (akutsygeplejersker) => også ”lettere, akutte psykiatriske problemstillinger” - indhold på evt. akutpladser afklares mellem kommune, praksis og sygehus, og pladserne skal leve op til SST´s anbefalinger - ordning vedr. kontakt til akutmodtagelse 72 timer efter udskrivning udvides til alle afdelinger -sikring af at kommunerne har de rette kompetencer inden opgaveflytning - styrkelse af brug af livstestamente

7 Nyt stort telemedicinsk projekt skal afvente evaluering af TeleCare Nord.
Tættere samarbejde mellem kommune og praksis, ex gennem praktikophold/ fælles undervisning. NordKap – tilbyder koordination ifht kommunens praksiskonsulenter.

8 Implementering af nationale kliniske retnings-linjer.
Vurdering af eksisterende datakilder (ex Sundhedsprofilen) – er det nok? Arbejdes videre med den gode henvisning og epikrise. FMK Implementeringsproblemer følges tæt og beskrives.

9 Særlige kommunale fokuspunkter
Økonomi i forbindelse med at udvide målgruppen for sundhedsaftalen vedr. forløbskoordination for den ældre medicinske patient. Økonomi i forbindelse opgaveflytning. Samarbejde med kommuner og almen praksis. Hvordan måler vi indsatsen – data på kommuneplan.


Download ppt "Behandling og pleje Formål: at alle borgere med behov herfor tilbydes sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google