Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Moderne og Postmoderne Perspektiver Erik Staunstrup

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Moderne og Postmoderne Perspektiver Erik Staunstrup"— Præsentationens transcript:

1 Moderne og Postmoderne Perspektiver Erik Staunstrup
Generel Systemteori Moderne og Postmoderne Perspektiver Erik Staunstrup

2 Grundregler for generel systemteori
Generel systemteori består af: elementer, der har relationer til hinanden, og som har en grænse mod omverdenen elementerne er indbyrdes afhængige systemet har input og output

3 Åbent system Åbent system Processer Kultur Struktur Input: - Råvarer
- Medarbejdere - Produktionsudstyr - Kapital Output: - Produkter - Services - Ydelser Organisation Åbent system

4 Koalitionsmodellen Koalitionsmodellen Processer Kultur Struktur
Ledelse Långivere Konkurrenter Off. myndigheder Leverandører Kunder Medarbejdere Ejere Organisation Koalitionsmodellen

5 Åbent, miljøafhængigt system
Processer Kultur Struktur Ledelse Långivere Konkurrenter Off. myndigheder Leverandører Kunder Medarbejdere Ejere Organisation Nærmiljø Fjernmiljø Lovgivning Uddannelsessystemer Politik Faglige organisationer Arbejdsgiver organisationer Græsrodsbevægelser Åbent, miljøafhængigt system

6 Bouldings Systemhierarki
Niveau Karakteristik Eksempler 1. Framework systemer Klassifikation Indeks Kataloger 2. Clockwork systemer Cykliske Stabilitet Solsystem Ur 3. Kontrolsystemer Selvkontrol Feedback Termostat Autopilot 4. Åbne/Levende systemer Selvvedligeholdelse Gennemstrømning af materialer Celle Flod 5. Genetiske systemer Arbejdsdeling mellem celler Differentierede og gensidigt afhængige Planter 6. Animale systemer Mobilitet Selv-bevidsthed Højtudviklet nervesystem Specialiserede sansesystemer Hund Kat Elefant Hval 7. Mennesker (Psykiske systemer) Jeg-bevidsthed Kapacitet til at producere, absorbere og oversætte symboler Fornemmelse for tid Du Jeg 8. Sociale systemer Værdisystemer Meningsdannende Virksomheder Institutioner 9. Transcendentale systemer ”Uundgåelige uerkendeligheder” Metafysik Æstetik

7 Teorier om en virksomheds opdeling i delsystemer
Struktur Personer Opgaver Teknologi Kultur Processer

8 Udviklingen af organisationsteorierne
Selvorganisering Kreativitet Innovation Teorier om komplekse processer Kommunikationsteori Sprogteori Kulturteori Postmoderne teorier Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Moderne Organisationsteori Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole År Starten af 1900-tallet ´erne ´erne ´erne Fig. 2.1: Udviklingen i organisationsteorierne Kilde: Delvis baseret på Mary Jo Hatch: Organization Theory, Oxford University Press, 1997 og Ralph D. Stacey: Strategic Management & Organisational Dynamics – The Challenge of Complexity, Prentice Hall, 2000

9 Styringsperspektiver
Ydrestyring Virksomheden kan styres på baggrund af rationelle forklaringer på aktiviteter, der af nødvendighed må gennemføres for at organisationen kan overleve Indrestyring Virksomheden vil selv danne sig et billede af, hvordan den opfatter verden omkring sig og på den baggrund beslutter den hvorvidt og hvordan den så bør handle Begreberne ydrestyring og indrestyring er baseret på beskrivelser fra: Gorm Harste: Modernitet og organisation, forlaget Politisk Revy, 1997, kapitel 1 og Poul Poder Pedersen: En postmoderne nutid?, kapitel 26 i Heine Andersen og Lars Kaspersen (red): Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, 2003

10 Styringsperspektiver over tid
Opfattelsen af styring i en organisation Organisationsteorierne fra slide 8 Kendetegn fremhævet i dette kapitel Ydrestyring/ Indrestyring Klassisk organisationsteori Fokus på struktur, arbejdsdeling, fordeling af myndighed og ansvar, effektivitet Der er generelle, rationelle forklaringer på årsager og virkninger, som en person/organisation må indrettes Efter Ydrestyring Human Relations teori Fokus på motivation, engagement og demokratisk Adfærd Mennesket skal motiveres af organisationen til selv at indgå i arbejdet med lyst og engagement Ydrestyring for at opnå Moderne organisationsteorier Ændringer i omgivelserne indvirker på organisationens virkemåde. Organisationen ses som et åbent, miljøafhængigt System Tilpasning til omgivelserne er en nødvendighed for overlevelse Ydrestyring af nødvendig Tilpasning Postmoderne organisationsteorier Omgivelserne fortolkes af organisationen selv, som derefter beslutter, hvorvidt den vil reagere. Organisationen ses som et lukket og åbent system Billedet af omgivelserne tegnes af personen/organisationen selv, som udgangspunkt for beslutning om handling/ikke handling Indrestyring ud fra egen Meningsdannelse Teorier om komplekse processer Selvorganisering ud fra kræfter der opstår inde i organisationen. Resultatet er kreativitet og innovation Udviklingen kan ikke forudsiges eller styres. Tilfældigheder påvirker i høj grad systemerne. Ydre- og indrestyring som rammer for selvorganisering

11 Jagten på sandheden Den verden, vi oplever, er skabt oppe i vores hjerne. Det er et resultat af kemiske processer, der foregår inde i vores hjerne. En af menneskehjernens meget komplicerede opgaver er, at skabe en virkelighedsoplevelse på baggrund af den information, den kan skaffe via sanseinformationerne. Hvis vi er flere mennesker, der ser på den samme røde bil, så ville vi alle være enige om, hvad det er vi ser, men den uhyggelige sandhed er, at ingen af os reelt ville vide, hvad det var vi så! Det eneste vi ville have inde i vores bevidsthed, er hjernens analyse og fortolkning af en relativt begrænset mængde information. Langt størstedelen af det vi oplever som mennesker, er noget hjernen har digtet sig frem til. Virkeligheden er for os mennesker for evigt fuldstændig ukendt. Hjerneforsker Peter Lund Madsen: Jagten på sandheden, foredrag ifbm. tildelingen af Rosenkjær prisen 2006 februar 2007

12 Moderne og postmoderne teorier
Moderne organisationsteorier De moderne organisationsteorier baserer sig på opfattelsen af organisationen som et åbent, miljøafhængigt system. Det indebærer at organisationen gennemstrømmes af ressourcer. Dvs. at der ud fra et input skabes et output. Yderligere påvirkes organisationen af ændringer i omgivelserne, og der sker automatisk en tilpasning af organisationen ud fra nødvendigheden i at overleve. Mennesker og organisationer tilpasser deres adfærd ud fra ydrestyring. Postmoderne organisationsteorier De postmoderne organisationsteorier opfatter psykiske og sociale systemer som lukkede systemer, der selv kan vælge at åbne sig mod omverdenen. Mennesker og organisationer er selvskabende, dvs. at de af sig selv er i stand til at skabe mening ud fra de informationer, som de selv har valgt. Det er på baggrund af denne selvskabelse at mennesker og organisationer handler i forhold til deres omverden. Mennesker og organisationer drives dermed af indrestyring.


Download ppt "Moderne og Postmoderne Perspektiver Erik Staunstrup"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google