Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk investering & finansiering 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk investering & finansiering 2011"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk investering & finansiering 2011
Budgettering af cash flow Kapitel 3 Strategisk investering & finansiering 2011 Investering, Fundamentalprincip I © Copyright 2006 Ove Hedegaard

2 Strategisk investering & finansiering 2011
Opbygning af cash flow De forretningsmæssige og tekniske vurderinger skal omsættes til kvantitative cash flows Kvaliteten af cash flows afgør hvor værdifuld investeringskalkulen er Det er væsentligt at vurdere hvilke faktorer der skal indgå i analysen Cash flows opgøres inkrementalt Finansieringssiden indgår ikke i investeringens cash flow Strategisk investering & finansiering 2011

3 Strategisk investering og finansiering 2011
Cash flow I modsætning til profitabilitetskalkuler og regnskabet er indtægter og udgifter uinteressante i forbindelse med investeringskalkuler. Her er det ind- og udbetalinger (cash flow), der skal bruges Investors forbrugsmuligheder er knyttet til de likvide midler, som investeringen ”kaster af sig” i form af ind- og udbetalinger Investeringen er et udtryk for, hvordan investor omfordeler (og forhåbentlig øger) sine totale forbrugsmuligheder over den tidsperiode, investeringen strækker sig over Strategisk investering og finansiering 2011

4 Strategisk investering og finansiering 2011
Opgørelse af cash flow Afskrivninger indgår ikke (Kun en eventuel skatteeffekt) Faste omkostninger, som ikke påvirkes, indgår ikke Faste omkostninger, der ændres, indgår med deres ændring Alle ind- og udbetalinger, der skyldes investeringen, indgår Offeromkostninger kan indgå Scrap-/terminalværdi, positiv eller negativ, indgår som ind- eller udbetaling ved projektets udløb Working capital eller arbejdskapital indgår som udbetaling ved projektets start og som indbetaling ved projektets ophør Sunk costs - allerede afholdte omkostninger indgår ikke Strategisk investering og finansiering 2011

5 Strategisk investering og finansiering 2011
Opstilling af cash-flow Primære faktorer: Investeringsbeløb Terminal-/ scrapværdi Nettoindbetalinger pr. termin Nettoudbetalinger pr. termin Opstartsomkostninger Levetid Strategisk investering og finansiering 2011

6 Strategisk investering og finansiering 2011
Sekundære faktorer: Arbejdskapital Ændringer i lager Ændringer i debitorer Ændringer i kreditorer Ændringer i produktionsgange Salgsmæssig afsmitning på andre produkter Ændringer i administrative rutiner Strategisk investering og finansiering 2011

7 Strategisk investering & finansiering 2011
Scenarieopbygning Makro: PESTEL Muligheder og trusler Industri: PLC, BCG, 5F, markedsform etc Scenarier: Marked, salgsvolumen, salgspriser, USP, konkurrencestrategi, omkostninger Styrker og svagheder Investering og finansiering Omkostninger Antagelser Salg Strategisk investering & finansiering 2011

8 Investeringsbeløb (capex)
Analyse og valg omkring: Kapaciteter (også relateret til aktiviteter) Stordriftsfordele (economies of scale, economies of scope) Investeringsfaser Nyt, brugt, brugbart til formål Køb, leje, leasing Geninvesteringer Omgivende infrastruktur Terminal-/scrapværdi Strategisk investering & finansiering 2011

9 Investeringsbeløb (capex)
Valg og kvantificering omkring f.eks: Land Bygninger Udstyr Pre-operational omkostninger Lagre Arbejdskapital Strategisk investering & finansiering 2011

10 Finansiering Analyse og valg omkring:
Egenkapitalandel, sourcing af egenkapital Gæld ifht. egenkapital Finansiel gearing Likviditet Refinansiering, roll-over Lånevilkår (omkostninger, afdragsvilkår, sikkerheder, etc) Kalkulationsrentefod, WACC Strategisk investering & finansiering 2011

11 Salg Analyse og valg omkring: Pris Mængde Kunder Markedspositionering
Eksportandel Strategisk investering & finansiering 2011

12 Strategisk investering & finansiering 2011
Salg Støttemodeller: Pris-/mængdeoptimering Porters Five Forces Markedsformer Produktlivscyklus Benchmarking Pris-/indkomstelasticiteter Markedspositionering Strategisk investering & finansiering 2011

13 Omkostninger Analyse og valg omkring: Variable omkostninger
Semi-variable omkostninger Faste omkostninger K/L-forhold Strategisk investering & finansiering 2011

14 Omkostninger Valg og kvantificering omkring f.eks: Råmaterialer
Emballage Lønninger Energi Husleje Reparation og vedligehold Salg og marketing Distribution Administration Royalties Strategisk investering & finansiering 2011

15 Strategisk investering & finansiering 2011
Antagelser Skatteforhold Råvarelager, work-in-progress, færdigvarelager Afskrivning Kredittider Indvirkning (positiv eller negativ) på salg af andre produkter Strategisk investering & finansiering 2011


Download ppt "Strategisk investering & finansiering 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google