Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER 1 GPS, KISSERUP, CPHGROUP.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER 1 GPS, KISSERUP, CPHGROUP."— Præsentationens transcript:

1 KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER 1 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

2 DAGSORDEN INTRODUKTION AF INSTRUKTØRER OG KURSISTER
KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET MÅLSÆTNING FOR KURSET OFFENTLIGT VS PRIVAT UDBUD RELEVANTE LOVE OG DIREKTIVER UDBUDSPROCESSEN – FRA ANNONCERING TIL KONTRAKT UDBUDSTERMINOLOGI KONTRAKTSFORMER PARTNERSKABER ØVELSE – UDFORMNING AF KONTRAKT JURIDISK BISTAND VS FORRETNINGSRÅDGIVNING 2 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

3 INTRODUKTIONER 3 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

4 INSTRUKTØRER JULIE SOPHIE HÜBERTZ:
17 ÅRS ERFARING INDEN FOR TILBUDSGIVNING OG KONTRAKTSFORHANDLING 7 ÅRS ERFARING INDEN FOR OLIE OG GAS SEKTOREN INTERNATIONALT SAMT PRIVATSEKTORUDVIKLING KEITH BOULTER: UDDANNET JURIST - SPECIALISERET INDEN FOR KONTRAKTER, FINANSIERING, FUSIONER OG OPKØB SAMT FORRETNINGSSTRATEGI TAATSI OLSEN: OVERSÆTTER (DANSK, GRØNLANDSK OG ENGELSK) 2 ÅRS ERFARING SOM FELTASSISTENT I GRØNLAND 4 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

5 KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET
SÆRLIG MÅLRETTET RÅDGIVNING RETTET MOD LEVERANDØRER TIL RÅSTOF- OG STORSKALASEKTOREN, 2014 – 2015 5 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

6 KUP II - RÅDGIVNINGSPROJEKTET
MÅLSÆTNING: ØGE GRØNLANDSKE VIRKSOMHEDERS KOMPETENCER OG MULIGHEDER FOR AT BLIVE LEVERANDØRER TIL RÅSTOF- OG STORSKALASEKTOREN I GRØNLAND FINANSIERET AF DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG UDENRIGS- ANLIGGENDER IMPLEMENTERET AF: GREENLAND PETROLEUM SERVICES (GL) KISSERUP INTERNATIONAL TRADE ROOTS (CA) COPENHAGEN GROUP (DK) 6 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

7 MEN…. 7 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

8 RELEVANT FOR ALLE SEKTORER
8 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

9 MÅLSÆTNING FOR KURSUS 8 “INDBLIK I OFFENTLIGE OG PRIVATE UDBUD SAMT AFGIVELSE AF TILBUD HERTIL. KENDSKAB TIL FORSKELLIGE SAMARBEJDSKONSTELLATIONER OG DERTILHØRENDE KONTRAKTSFORMER”. 9 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

10 UDBUD OG TILBUD 10 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

11 KORT FORTALT…. UDBUD: TILBUD:
INVITATION TIL AT AFGIVE TILBUD FOR LEVERING AF PRODUKTER OG/ELLER SERVICE YDELSER TILBUD: TILBUD OM LØSNING OG/ELLER LEVERING AF YDELSER/PRODUKTER TIL UDBUDT OPGAVE 11 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

12 OFFENTLIG VS PRIVAT 12 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

13 OFFENTLIGT (STATSLIGT) UDBUD
UDBUD IHT. OFFENTLIGE UDBUDS-LOVE, DIREKTIVER OG BESTEMMELSER GRÆNSEVÆRDI (LOFT) MHT. ANNONCERINGSPLIGT KRAV OM GENNEMSIGHTIGHED, DVS. OFFENTLIGGØRELSE AF EVALUERINGSMETODIK SAMT KONTRAKTSEJER OG –SUM MULIGHED FOR AT INDGIVE KLAGE IFBM. UDBUDSPROCES MULIGHED FOR KOMPENSATION VED BRUD AF UDBUDSREGLER 13 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

14 PRIVATE UDBUD IKKE UNDERLAGT NATIONALE ELLER INTERNATIONALE UDBUDS-LOVE, DIREKTIVER OG BESTEMMELSER, HVIS OFFENTLIGE MIDLER (PENGE) IKKE INDGÅR INGEN ANNONCERINGSPLIGT INTET KRAV OM GENNEMSIGTIGHED ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF TILBUDSEVALUERING OFTE IKKE MULIGHED FOR AT KLAGE INGEN MULIGHED FOR KOMPENSATION VED FEJL I UDBUDSMATERIALE ELLER -PROCES 14 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

15 LOVE OG DIREKTIVER 15 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

16 GRØNLANDS TILBUDSLOV AF 2009
INDHENTNING AF TILBUD I BYGGE- OG ANLÆGSEKTOREN OG EFTERFØLGENDE TILDELING AF KONTRAKTER UDBYDERE: GRØNLANDS SELVSTYRE, KOMMUNER OG ANDRE, SOM MODTAGER OFFENTLIG STØTTE BESKRIVER FREMGANGSMÅDE OG BESTEMMELSER VEDR. OFFENTLIG LICITATIONER MÅLSÆTNING: KONKURRENCE SAMT LIGESTILLING FOR TILBUDSGIVERE (TRANSPARENS) 16 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

17 AP92 FOR BYGGE OG ANLÆG VEDRØRER UDBUD AF ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED MED FINANSIERING FRA SELVSTYRET OPSTILLER REGLER OG KRAV TIL BYGHERRENS UDBUD: KLART OG ENTYDIGT UDBUDSMATERIALE (YDELSESBESKRIVELSE OG OMFANG) TILBUDETS FORMKRAV OG TIDSFRISTER KRITERIER INKL. VÆGTNING FOR VURDERING AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT 17 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

18 EU’S UDBUDSDIREKTIV BEKENDTGØRELSE OM FREMGANGSMÅDERNE VED INDGÅELSE AF OFFENTLIGE VAREINDKØBSKONTRAKTER, OFFENTLIGE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER OG OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER KRAV TIL INFORMATION INDEHOLDT I UDBUDSBEKENDTGØRELSE MINIMUMSFRISTER FOR ANNONCERING AF UDBUD OG MODTAGELSE AF TILBUD BESTEMMELSER FOR AFVISNING OG UDLUKKELSE AF POTENTIELLE TILBUDSGIVERE 18 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

19 NY DANSK UDBUDSLOV STØRRE KLARHED, FORENKLING OG FLEKSIBILITET
OPFORDRING TIL BRUG AF DELKONTRAKTER FOR AT TILGODESE SMV’ER (OPDEL ELLER FORKLAR PRINCIP) STØRRE FLEKSIBILITET, DVS. KONKURRENCEPRÆGET DIALOG OG UDBUD MED FORHANDLING KORTERE TIDSFRISTER TIDLIGERE OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUDSBETINGELSER, DVS. SAMTIDIG MED UDBUDSBEKENDTGØRELSE 19 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

20 DIALOG VS FORHAND- LING 20 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

21 KONKURRENCEPRÆGET DIALOG
UDBUDSBEKENDTGØRELSE ANSØGNING TIL PRÆKVALIFIKATION PRÆKVALIFICERING AF MIN. 3 ANSØGERE DIALOG AFGIVELSE AF TILBUD TILDELING AF KONTRAKT 21 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

22 UDBUD MED FORHANDLING UDBUDSBEKENDTGØRELSE
ANSØGNING TIL PRÆKVALIFIKATION PRÆKVALIFICERING AF MIN. 3 ANSØGERE AFGIVELSE AF INDLEDENDE TILBUD FORHANDLING AFGIVELSE AF ENDELIGT TILBUD TILDELING AF KONTRAKT 22 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

23 KLAGE- NÆVNET FOR UDBUD
23 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

24 GRØNLANDS KLAGENÆVN BEHANDLER KLAGER OVER OG SPØRGSMÅL OM OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSER I TILBUDSLOVEN OG REGLER UDSTEDT I MEDFØR AF TILBUDSLOVEN ENHVER, DER HAR RETLIG INTERESSE KAN KLAGE SAGER, DER HAR EN ENTREPRISESUM UNDER KR. BEHANDLES IKKE FRISTEN FOR INDGIVELSE AF KLAGE TIL NÆVNET ER 4 UGER EFTER UDBYDER HAR MEDDELT RESULTATET AF UDBUDSRUNDEN 24 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

25 KAFFEPAUSE 25 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

26 UDBUDS- PROCES 26 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

27 KONTRAKTS-FORHANDLINGER
UDBUDSPROCESSEN ANNONCERING PRÆKVALI-FICERING TILBUDSGIVNING KONTRAKTS-FORHANDLINGER IMPLEMEN-TERING 27 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

28 UDBUDSPROCESSEN KORT FORTALT
ANNONCERING: OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUD VIA WEBSITE, AVIS ELLER OJEU (TED ONLINE) PRÆKVALIFIKATION: BEGRÆNSNING AF ANTAL TILBUDSGIVERE IHT. MINDSTE KRAV, DVS BYDERE INDBUDT TIL AFGIVELSE AF TILBUD TILBUD: AFGIVELSE AF FORELØBIGT ELLER BINDENDE (ENDELIGT) TILBUD (HVIS KONTRAKTS- FORHANDLING) FORHANDLING: PRÆCISERING OG AFLEVERING AF ENDELIGT TILBUD OG/ELLER INDGÅELSE AF KONTRAKT 28 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

29 UDBUDSBEKENDTGØRELSE
OFFENTLIG ANNONCERING AF OPGAVE (UDBUD) INFORMATION OM ORDREGIVER OG EVT. UDBUDSKONSULENT (F.EKS. KAMMERADVOKATEN) INDUSTRIKODER OG EFTERSPURGTE YDELSER ANSLÅET KONTRAKTSSUM (MAKS.) TIDSFRISTER: ANNOCERING AF ENDELIGT UDBUD ELLER FRIST FOR AFGIVELSE AF TILBUD JURIDISK KONSTELLATION, F.EKS. KONSORTIUM KRAV TIL TEKNISK OG ØKONOMISK KAPACITET 29 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

30 UDBUDSBETINGELSER INSTRUKTIONER FOR AFGIVELSE AF TILBUD
KUNDENS KONTAKTPERSON SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL INDHOLD OG FORMAT FOR TILBUD FORMKRAV (AFLEVERINGSFRIST, ANTAL, SPROG, VEDSTÅELSESFRIST OSV.) EVALUERINGSKRITERIER OPGAVEBESKRIVELSE KONTRAKTSUDKAST EVT. TILBUDSSKABELONER 30 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

31 AFGIVELSE AF TILBUD 31 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

32 TILBUD (TEKNISK INDHOLD)
FORSTÅELSE FOR OPGAVE OG OMFANG METODE (LØSNING) OG PROJEKTLEVERANCER PROJEKTORGANISATION (MANDSKAB) TIDSPLAN OG MILEPÆLE SAMARBEJDSAFTALER (HVIS RELEVANT) DOKUMENTATION ÅRSREGNSKAB REGISTRERINGSBEVIS KVALITETSSIKRING (ISO) MILJØ OG ARBEJDSMILJØ (ISO OG OHSAS) 32 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

33 “VÆR KLAR I SPYTTET” 33 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

34 FORSKELLIGE OPFATTELSER….
34 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

35 UDBUDS- TERMINO- LOGI 35 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

36 OFTE BRUGTE TERMER UDBUDSBEKENDTGØRELSE:
ANNONCERING AF UDBUD AF OFFENTLIG INSTANS (ODREGIVER) UDBUSBETINGELSER: KRAV OG PROCEDURER FOR DELTAGELSE I UDBUDDET VEDSTÅELSESFRIST: SLUTDATO FOR TILBUDDETS GYLDIGHED (PRIS) SIKKERHEDSSTILLELSE: MODERSELSKABS- OG/ELLER BANKGARANTI 36 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

37 FROKOST 37 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

38 KONTRAKT 38 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

39 HVAD ER EN KONTRAKT? EN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG AFTALE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER, SOM SKABER EN FORPLIGTELSE OM AT UDFØRE ELLER IKKE UDFØRE EN SPECIFIK OPGAVE FLERE NIVEAUER: KUNDER SAMARBEJDSPARTNERE RÅDGIVERE (KONSULENTER, ADVOKATER) ANSATTE EN SAMSTEMMENDE AFTALE PÅ ELLER EN LAP PAPIR ER OGSÅ EN KONTRAKT 39 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

40 KONTRAKTSFORMER 40 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

41 KONTRAKTSFORMER NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) PRE-BID AFTALE PARTNERSKABSAFTALE INPUT-BASERET VS. PROFITDELING JOINT VENTURE AFTALE UNDERLEVERANDØRAFTALE PARTNERINGAFTALE 41 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

42 NON-DISCLOSURE AGREEMENT
AFTALE VEDR. DELING AF FORTROLIG OG/ELLER SENSITIV INFORMATION, SÅSOM PRISER, PRODUKTSSPECIFIKATIONER, MARKEDSUNDERSØGELSER, FORRETNINGSSTRATEGI, KUNDEINFORMATION AFTALE BESKYTTER PARTSHAVERE MOD OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION DÆKKET AF AFTALEN VED KRÆNKELSE AF AFTALEN KAN KRÆVES KOMPENSATION 42 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

43 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
SKRIFTLIG AFTALE OM SAMARBEJDE INDEN FOR ET SPECIFIKT OMRÅDE, DVS. IKKE NØDVENDIGVIS EN KONKRET OPGAVE/KONTRAKT OFTE EN EKSKLUSIVAFTALE, DVS. AFTALE UDELUKKER INDGÅELSE AF SAMARBEJDE MED ANDRE INDEN FOR AFTALTE OMRÅDE, KUNDER OG INDEN FOR AFSAT TIDSRAMME ET TILLIDSDOKUMENT, IKKE EN DECIDERET SAMARBEJDSAFTALE 43 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

44 PRE-BID AFTALE AFTALE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER IFBM. AFGIVELSE AF PRÆKVALIFIKATION OG/ELLER TILBUD INDHOLD (MINIMUM) ROLLE- OG ANSVARSFORDELING KONTRAKTSTYPE: INPUT-BASERET, PROFITDELING ELLER HYBRID PARTSANDELE SAMT INTERNE PRISER MOMS OG SKATTEFORHOLD FORSIKRINGSDÆKNING GÆLDENDE LOVGIVNING (VOLDGIFT) 44 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

45 PARTNERSKABSAFTALE ET FORMELT OG BINDENDE SAMARBEJDE MELLEM TO ELLER FLERE PARTER INDGÅET IFBM. KUNDEKONTRAKT KUNDEKONTRAKT VEDLAGT SOM BILAG OFTE BASERET PÅ EN FORELIGGENDE PRE-BID AFTALE OFTE BASERET PÅ NATIONALE OG/ELLER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER, SÅSOM ABR 89 SAMT FIDIC ABR 89: ALMINDELIGE BESTEMMELSE FOR TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 45 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

46 PARTNERSKABSAFTALE INDHOLD: PARTSHAVERE FORMÅL FOR KONTRAKT/OPGAVE
ANSVARSFORDELING MELLER PARTER HONORERING OG FAKTURERING MOMS OG SKAT FORSIKRINGSDÆKNING OPHØR OG/ELLER ÆNDRING AF KONTRAKT MISLIGHOLDELSE TVISTER 46 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

47 INPUT VS PROFIT 47 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

48 INPUT-BASERET AFTALE FOR:
INDKOMST/BETALING IHT. INPUT, DVS. INTET INPUT NUL INDKOMST BESPARELSER TILFALDER HOVEDENTREPRENØR (LEAD PARTNER) IMOD: IKKE ALLE PROJEKTER/OPGAVER KAN OPDELES TIL ALLES FORDEL UFORUDSETE UDGIFTER SKAL DÆKKES AF HOVEDENTREPRENØR 48 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

49 PROFITDELINGSAFTALE FOR: RISIKOSPREDNING OG DELING – “ALL FOR ONE”
UFORUDSETE UDGIFTER DÆKKES I FÆLLESSKAB IMOD: OFTE SVÆRT AT ENES OM PROFITANDELE “FREE LUNCH” TIL PARTNERE UDEN INPUT ELLER ANSVAR 49 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

50 HYBRID AFTALE MIX (HYBRID) AF INPUT-BASERET OG PROFITDELINGSAFTALE
EKSEMPEL: INPUT-BASERET MHT. MANDSKAB/OPGAVER PROFITDELING MHT. INDKØB OG ANDRE LØBENDE UDGIFTER 50 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

51 JOINT VENTURE AFTALE ETABLERING AF SEPARAT JURIDISK ENHED, DVS. I/S, APS ELLER A/S BETYDNING: “JOINT AND SEVERAL LIABLE” MINIMUM: REGISTRERINGSBEVIS (GER NUMMER) BANKKONTO UDNÆVNT LEDELSE SAMT BESTYRELSE AKTIONÆRAFTALE, DVS. ANGIVELSE AF EJERANDELE 51 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

52 UNDERLEVERANDØR AFTALE
AFTALE MELLEM HOVEDENTREPRENØR OG UNDERLEVERANDØR UNDERLEVERANDØR VARETAGER DELE ELLER HELE HOVEDENTREPRENØRENS KONTRAKT (OPGAVE) FOR KUNDEN OFTE “BACK-TO-BACK” ANSVARSDÆKNING IHT. HOVEDENTREPRENØRENS KONTRAKT MED KUNDEN IFBM. TILBUD KRÆVES IKKE SAMME OMFATTENDE DOKUMENTATION FOR UNDERLEVERANDØR SOM HOVEDENTREPRENØR 52 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

53 PARTNERINGAFTALE BYGHERRE, ARKITEKT, INGENIØR OG ENTREPRENØR FORPLIGTER SIG I FÆLLESSKAB TIL AT LØSE OPGAVEN I ET ÅBENT SAMARBEJDE NEDSÆTTELSE AF STYREGRUPPE MED REPRÆSENTANTER FOR HVER PARTNER NEDSÆTTELSE AF PROJEKTLEDELSESTEAM SAMT ANGIVELSE AF ROLLEFORDELING OG ANSVAR FOR HVER PARTNER FORDELING OG BESKRIVELSE AF OPGAVER/YDELSER FOR HVER PARTNER 53 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

54 KAFFEPAUSE 54 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

55 HVORFOR PARTNER- SKAB? 55 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

56 HVORFOR INDGÅ PARTNERSKAB?
MANGLENDE PROJEKTREFERENCER (ERFARING) MANGLENDE CERTIFIKATER MANGLENDE KOMPETENCER (MANDSKAB) MANGLENDE GEOGRAFISK DÆKNING MANGLENDE FINANSIEL STYRKE MANGLENDE TID TIL AT AFGIVE TILBUD OG/ELLER UDFØRE OPGAVE ALENE SPREDNING AF RISIKO 56 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

57 HUSK! ANSVARSOMRÅDER INTERNE PRISER BETALINGSBETINGELSER
OPHØR AF KONTRAKT TVISTER OPHAVSRETTIGHEDER 57 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

58 VALG AF PARTNER 58 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

59 PARTNER SCREENING FORRETNINGSETIK RY FINANSIEL STATUS
TEKNISK KOMPETENCE ERFARING NETVÆRK EVT. CERTIFIKATER 59 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

60 UDFORMNING AF EN KONTRAKT
60 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

61 OPGAVE… TAATSI ØNSKER AT FÅ FÆLDET ET TRÆ
TAATSI KAN IKKE SELV FÆLDE TRÆET TRÆET STÅR TÆT PÅ NABOENS GRUND TRÆET SKAL FÆLDES INDEN FOR DE NÆSTE 4 UGER TAATSI HAR ET STRAMT BUDGET 61 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

62 … LØSNING KEITH HAR ET TRÆFÆLD- NINGSFIRMA
KEITH ER SPECIALIST SAMT CERTIFICERET I TRÆFÆLDNING KEITH HAR STYR PÅ RELEVANTE REGLER INKL. SIKKERHED KEITH HAR TID I KALENDEREN TIL AT HJÆLPE TAATSI 62 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

63 KONTRAKTENS INDHOLD HVAD SKAL UDFØRES? HVEM SKAL UDFØRE HVAD?
HVAD SKAL OPGAVEN KOSTE? HVOR LANG TID SKAL DER BRUGES? HVAD SKER DER, HVIS NOGET GÅR GALT? 63 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

64 64 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

65 BEHOV FOR EN ADVOKAT? BRUG FOR ÉN? – ALDRIG OG ALTID
KONTRAKTENS/PROJEKTETS STØRRELSE TIDLIGERE SAMARBEJDE MED KUNDE OG/ELLER PARTNER ANDRE PARTERS BRUG AF ADVOKAT KONTRAKTENS KOMPLEKSITET, DVS. ANSVAR, GARANTI OSV BRUG FOR MERE END ÉN? - MULIGVIS SPECIALISERING, F.EKS. PATENTLOV, FUSIONER OSV. 65 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

66 ADVOKAT VS KONSULENT? JURIDSK BISTAND VS. FORRETNINGSRÅDGIVNING:
ADVOKATER “VED” ALT…. SÅ VÆR KLAR OVER HVAD, DU ØNSKER SVAR PÅ OG/ELLER HJÆLP TIL ADVOKATER KENDER OFTE IKKE DIT FIRMA ELLER BRANCHE BEDRE END DIG SELV – HUSK DET! ADVOKATER ER UDDANNEDE I PARAGRAFFER IKKE KOMMERCIEL VIRKSOMHEDSFØRELSE BRUG RÅDGIVERE TIL AT HJÆLPE MED AT DRIVE DIN VIRKSOMHED IKKE EN ADVOKAT 66 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

67 SPØRGSMÅL OG SVAR 67 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

68 KURSUSEVALUERING 68 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

69 69 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

70 NYTTIGE INFORMATIONSKILDER
OFFENTLIGE UDBUD I GRØNLAND: OFFENTLIGE UDBUD I DANMARK: BYGGERIETS REGLER: UDBUDSPROCESSEN: KONKURRENCE/UDBUDSPROCESSEN-TRIN-FOR-TRIN 70 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

71 KONTAKT OS 71 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

72 KONTAKT OG INFORMATION
KONTAKTPERSON: Taatsi Olsen TELEFON: WEBSITE: FACEBOOK: 72 GPS, KISSERUP, CPHGROUP

73 TAK OG PÅ GENSYN JULIE SOPHIE HÜBERTZ, CPHGROUP
KEITH BOULTER, KISSERUP TAATSI OLSEN, GPS 73 GPS, KISSERUP, CPHGROUP


Download ppt "KUP II, KURSUS 8 UDBUD OG KONTRAKTER 1 GPS, KISSERUP, CPHGROUP."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google