Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gylleteknologi 2007 Hvilke muligheder er der?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gylleteknologi 2007 Hvilke muligheder er der?"— Præsentationens transcript:

1 Gylleteknologi 2007 Hvilke muligheder er der?
Indlæg på Plantekongres 2007 Ved konsulent Thorkild Q. Frandsen Landscentret, Plan & Miljø Plan & Miljø

2 Indhold Hvorfor separere gylle?
Udbredelse af gylleseparering i Danmark Tekniske løsninger på markedet Udfordringer Plan & Miljø

3 Hvorfor separere gylle?
Afsætning af DE 30 – 40 % reduktion af harmoniareal Reducere P-overskud Opland til P-følsomme vandmiljøer Reducere arealkrav Udvidelse på bedrifter med lille areal Løftestang til udvidelser eller alternativ til gylleaftaler/forpagtning ved fortsat produktion. Dvs. man kan droppe nogle af sine gylleaftaler, hvilket i nogle tilfælde giver en besparelse. Plan & Miljø

4 Nye regler om arealkrav fra 2/12-2006
Konsekvenser Reduceret arealkrav vil sjældent være motivation for gylleseparering Mindre afgørende om anlægget klarer kravene for højteknologiske / lavteknologiske anlæg Løftestang til udvidelser på meget små bedrifter. Op til 50 % på højteknologiske anlæg. Arealkrav Før Nu 500 DE, Svin 256 ha 103 ha Plan & Miljø

5 Anlæg til gylleseparering pr. 1/1 2007 - En foreløbig opgørelse!
Kemira Miljø 24 Samson Bimatech 9 Dekanter-centrifuger 10 Skruepresser og andre 11 I alt 54 Vores bedste bud ud fra de oplysninger vi nu kunne få. Vi har ikke fået alle oplysninger verificeret. Ikke nødvendigvis udtømmende. Nogle anlæg er endnu ikke indkørt og i normal drift: Nogle samson-anlæg og nogle kemira-anlæg. Samson anlæg: nogle er integreret i Power Energy H2. Andre er blot selve separator-delen. Dekanter-centrifuger er overvejende etableret på biogas-anlæg. Plan & Miljø

6 Om de eksisterende anlæg
Relativt mange anlæg etableret i 2006 Kun 1 anlæg på minkfarm og 1 anlæg på kvægbrug Mindst 12 anlæg separerer afgasset gylle På landsplan separeres ca gylle pr. år Vores bedste bud ud fra de oplysninger vi nu kunne få. Vi har ikke fået alle oplysninger verificeret. Ikke nødvendigvis udtømmende. Nogle anlæg er endnu ikke indkørt og i normal drift: Nogle samson-anlæg og nogle kemira-anlæg. Samson anlæg: nogle er integreret i Power Energy H2. Andre er blot selve separator-delen. Dekanter-centrifuger er overvejende etableret på biogas-anlæg. Plan & Miljø

7 Om de eksisterende anlæg
Afsætning af fiberfraktion En stor del til biogasanlæg En stor del direkte til planteavlere En lille del til kompostfremstilling På forsøgsniveau afbrænding og forgasning Vores bedste bud ud fra de oplysninger vi nu kunne få. Vi har ikke fået alle oplysninger verificeret. Ikke nødvendigvis udtømmende. Nogle anlæg er endnu ikke indkørt og i normal drift: Nogle samson-anlæg og nogle kemira-anlæg. Samson anlæg: nogle er integreret i Power Energy H2. Andre er blot selve separator-delen. Dekanter-centrifuger er overvejende etableret på biogas-anlæg. Plan & Miljø

8 Kemira Miljø Kemisk fældning m/ båndfilter
Kan leveres som et mobilt anlæg Anlægget udviklet over flere år - godt afprøvet Præstationer er relativt veldokumenterede Pris: Ca kr. I en afsluttet FarmTest indeholdt fiberfraktionen: 73% af rågyllens P 29 % af rågyllens N 9% af rågyllens vægt Kemiras anlæg lever derfor op til kravene til lavteknologiske anlæg. Plan & Miljø

9 Samson Bimatech – separator
Mekanisk separering uden brug af tilsætningsstoffer Kan købes separat eller som del af et energianlæg Relativt ny-udviklet anlæg Pris: Ca kr. for separatordelen alene Endnu begrænset dokumentation Tromleseparering efterfulgt af skruepresse. Plan & Miljø

10 Samson Bimatech - energianlæg
Separering, tørring, pelletering og forgasning 1 anlæg etableret, og mindst et til på vej i 2007 Endnu begrænset dokumentation Plan & Miljø

11 Dekanter-centrifuger
Flere producenter, fx Alfa Laval, Westfalia, Pieralisi Forudsætter homogen gylle uden fremmedlegemer Typisk til behandling af afgasset gylle Fiber indeholder > 20 % af rågyllens N og > 60 % P Opfylder kravene til lavteknologiske anlæg Mindst 10 anlæg etableret Plan & Miljø

12 Skruepresser Flere producenter, fx SWEA, Reime Veldokumenteret
Opfylder ikke kravene til lavteknologisk anlæg Robust teknologi Plan & Miljø

13 Tromleseparatorer Flere producenter, fx Vredo, Hjortkær
Mekanisk separering uden tilsætningsstoffer FarmTest er ved at blive afsluttet Relativ simpel teknik Foreløbige resultater af FarmTest viser, at anlægget næppe lever op til lavteknologiske anlæg. Plan & Miljø

14 Højteknologisk gylleseparering
Xergi / Bjørnkjær Forsuring og vacuuminddampning af væskedelen FarmTest viser: Højteknologisk anlæg Etableret på ganske få bedrifter Bioscan NH3-stripning og omvendt osmose på væskedel Etableret på en bedrift på Fyn – ej i drift Etableret på biogasanlæg på Bornholm – ej i drift Plan & Miljø

15 Nye koncepter på vej… Kemira med anlæg til afbrænding af fiber
Kemira med anlæg målrettet kvægbrug Kemira med anlæg til afbrænding af fiber MEC Energy Kildeseparering RE-N Technology PCK Consulting (FarmTest i gang) Flere? Plan & Miljø

16 Hvilket anlæg skal jeg vælge?
Afhænger af Målet med separeringen? Hvilke alternativer til separering er der? Pris for separering i forhold til alternativer med udgangspunkt i den konkrete bedrift Ejers risikoprofil – tør du? Plan & Miljø

17 Økonomi Plan & Miljø

18 Udfordringer - gylleseparering
Stabil og billig afsætning af fiberfraktionen. Afbrænding: Behov for afklaring af tekniske og lovmæssige spørgsmål. Dokumentation for anlægs præstationer til brug for bl.a. myndighederne. Usikkerhed omkring anlæggenes levetid og driftsomkostninger. Plan & Miljø

19 Vil du vide mere? Den landsdækkende rådgivning om biogas og gylleseparering: Temasiden på Landbrugsinfo: Dit lokale landbocenter Plan & Miljø


Download ppt "Gylleteknologi 2007 Hvilke muligheder er der?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google