Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. august 2007Introduktion1 Introduktion til Interaktionsdesign Anker Helms Jørgensen IT-Universitetet i København Interaktionsdesign E 2007 Lektion 1a.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. august 2007Introduktion1 Introduktion til Interaktionsdesign Anker Helms Jørgensen IT-Universitetet i København Interaktionsdesign E 2007 Lektion 1a."— Præsentationens transcript:

1 27. august 2007Introduktion1 Introduktion til Interaktionsdesign Anker Helms Jørgensen IT-Universitetet i København Interaktionsdesign E 2007 Lektion 1a

2 27. august 2007Introduktion2 Oversigt Hvem er I? Hvem er vi? Kursuset, dets form og indhold Praktiske ting Spørgsmål

3 27. august 2007Introduktion3 Hvem er I ? Interaktionsdesign er tværfagligt Jeres bachelorfag Lære jeres navne –Ankers forsøg på tavlen –står dit navn ikke på tavlen? Jakobs webside

4 27. august 2007Introduktion4 Oversigt Hvem er I? Hvem er vi? Kursuset, dets form og indhold Praktiske ting Spørgsmål

5 27. august 2007Introduktion5

6 27. august 2007Introduktion6 Mikael Thomsen mthomsen@itu.dk Mobil: 6110 9102 Baggrund: Billedkunstner, Folkeskolelærer 1986-87 90-92 Billedskolen i København 2001-05 Frederiksberg Seminarium 2007  ITU – Læring og IT DDK, brugercentreret design

7 Hjælpelærer: Signe Louise Yndigegn E-mail: signelouise@itu.dk Telefonnr.: 5190 1224 Uddannelse 2007  ITU på linjen DDK 2004 – 2006: DPU på kandidatuddannelsen Pædagogisk Sociologi 2000 – 2003: Bachelor fra RUC i Samfundsvidenskab og Virksomhedsstudier

8 ITU kurser Interaktionsdesign og etnografi Digitale medier: Formidling og Design Læring og IT Andet Studentermedhjælper ved New Insight Moblogger ;-) Min egen tøjdesigner

9 27. august 2007Introduktion9 Hvem er Tanja Belinda Andersen ?

10 Hjælpelære: Jakob Esben Hansen E-mail: jakobesben@itu.dk M: 20 72 90 74 Baggrund: industriel designer 2005  ITU på linjen DKM (Design, Kommunikation og Medier) 2001 – 2004: Højer Design Seminarium 2002 – 2003: Universitat für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz

11 Hjælpelærer erfaringer: E2006Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2006Interaktionsdesign F2006 E2005Interaktionsdesign E2005 E 2005Grundlæggende webdesign ITU kurser: Interaktionsdesign Medier og kommunikation Grundlæggende webdesign Usability Målgruppeanalyse Forundersøgelse Grundlæggende 3D Grundlæggende grafiskdesign Formidling og metode

12 27. august 2007Introduktion12 Hvem er Mie Fink

13 27. august 2007Introduktion13 Hvem er Anker Helms Jørgensen? Datalog KU 1977 Systemudvikler Bisbebjerg Hospital PhD, KU, HCI Cambridge, APU Konsulent i HCI Datacentralen - CSC Forsker og underviser i HCI Psykologi KU ITU siden 1999 User Interface History

14 27. august 2007Introduktion14 Oversigt Hvem er I? Hvem er vi? Kursuset, dets form og indhold Praktiske ting Spørgsmål

15 27. august 2007Introduktion15 Mål for kursuset Efter kurset vil du kunne –planlægge og udføre brugerorienterede, eksplorative designprojekter med udgangspunkt i blandt andet etnografiske studier af anvendelseskonteksten –udvælge, kombinere, anvende og sammenligne en række teorier og metoder til ideudvikling, dataindsamling, dataanalyse, design, og evaluering relevante for interaktive produkter –reflektere over praktiske og teoretiske aspekter af eksplorative designprocesser –præsentere praktiske og teoretiske aspekter af eksplorative designprocesser i skriftlig og mundtlig form

16 27. august 2007Introduktion16 Kursusets indhold Kurset ruster dig til at planlægge og udføre mindre eksplorative designprojekter indenfor interaktive produkter, hvor et klart designproblem ikke er givet på forhånd. Kurset er bygget op om et designprojekt, hvor du i en gruppe –gennemfører en designproces i praksis, herunder –anvender en række teorier og metoder til - ideudvikling - dataindsamling - dataanalyse - design - evaluering –herunder etnografiske metoder Parallelt med det praktiske designarbejde bliver du i forelæsninger introduceret til en række teorier om design af interaktive produkter. Forelæsningerne og litteraturen fungerer dermed som resurser for designarbejdet.

17 27. august 2007Introduktion17 Eksamen Individuel mundtlig eksamen –uden forberedelsestid –med ekstern censur –med anvendelse af 7-trins-skalaen. Aflevering af følgende elementer i kurset er obligatorisk –problemformulering efter 6 uger –delrapport efter 9 uger –poster og materiale til websitet efter 12 uger –reflektionsrapport efter 16 uger. I den mundtlige eksamen kan disse elementer inddrages, men de indgår ikke i eksamensgrundlaget. Til eksamen bedømmes du på –designprojektets ide, resultat og proces –evne til at reflektere over designarbejdet og relatere til kursets teori –evne til at formidle disse ting

18 27. august 2007Introduktion18 Kursets titel: Interaktionsdesign og Etnografi Kurset er backbone på DDK og på ITO Kursusets tidligere navn –Interaktionsdesign og Etnografi –Etnografi og Interaktionsdesign –Interaktionsdesign i etnografisk perspektiv Interaktionsdesign

19 27. august 2007Introduktion19 Kursets titel: Interaktionsdesign og Etnografi Etnografi (wikipedia.dk) –Den kvalitative beskrivelse af menneskelige/sociale handlinger og fænomener, baseret på feltarbejde, bla. deltagerobservation. –Etnografi er en holistisk researchmetode - delene af et system kan ikke nødvendigvis forstås uafhængigt af hinanden. –Etnografi har både formelle og historiske forbindelser til rejsebeskrivelser og rapportering fra kolonier. –Flere akademiske traditioner, i særdeleshed konstruktivistiske og relativistiske paradigmer ser etnografi som en relevant og holdbar videnskabelig metode. –Begreberne antropologi (København) og etnografi (Aarhus) benyttes ofte som værende nogenlunde det samme. I bliver ikke etnografer - lærer at anvende etnografiske metoder

20 27. august 2007Introduktion20 Plan for kursuset Kurset varer 16 uger, der er organiseret som følger. –I de første 12 uger er der to ugentlige forelæsninger og to ugentlige øvelsesgange, hvor designprojektet kører parallelt med forelæsninger og øvelser. –Efter 6 uger aflever hver gruppe en problemformulering for designprojektet –Efter 9 uger afleverer hver gruppe en delrapport for designprojektet, indeholdende en beskrivelse af problemområdet, en problemformulering og en skitse af det planlagte koncept/produkt. –Efter 12 uger præsenterer hver gruppe designprojektet mundtligt, og hver gruppe afleverer en poster om designprojektet, der udstilles i ITUs atrium. Samtidig oprettes et website, der præsenterer alle gruppernes designprojekter. –I de sidste 4 uger er der vejledning en gang om ugen i gruppernes reflektionsrapporter –Efter 16 uger afleverer hver gruppe refleksionsrapporten på maksimalt 8 sider.

21 27. august 2007Introduktion21 Plan for kursuset Start 1 2 4 9 11 13 16 Grupper dannesProblemformulering Delrapport Prototype-præsentation Aflevering Poster + website Workshop - Arduino - Etnografiske metoder

22 27. august 2007Introduktion22

23 27. august 2007Introduktion23

24 27. august 2007Introduktion24

25 27. august 2007Introduktion25

26

27 27. august 2007Introduktion27

28 27. august 2007Introduktion28

29 27. august 2007Introduktion29 Plan for kursuset Start 1 2 4 9 11 13 16 Grupper dannesProblemformulering Delrapport Prototype-præsentation Aflevering Poster + website Workshop - Arduino - Etnografiske metoder

30 27. august 2007Introduktion30 Arduino - Physical Computing Develop interactive objects, taking inputs from switches or sensors, and controlling a variety of lights, motors,.... Open-source physical computing platform with a simple i/o board and a development environment Can be stand-alone or commun- icate with software running on your computer Flash,...

31 27. august 2007Introduktion31 Læringsform "Parallelt med det praktiske designarbejde bliver du i forelæsninger introduceret til en række teorier om design af interaktive produkter. Forelæsningerne og litteraturen fungerer dermed som resurser for designarbejdet" David A. Kolb experiential learning circle Hvordan lærer man interaktionsdesign? Hvordan bliver man en god interaktionsdesigner?

32 27. august 2007Introduktion32 Litteratur Sharp, Rogers og Preece –Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley, 2007. –beskrivende, konkret, cases, tygget –få analyser og argumentation –giver samlet overblik, læs selv –mange sider - mange billeder –bogens website www.id-book.com www.id-book.comwww.id-book.com Dourish –Where the Action Is - The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press, 2001. –abstrakt, teoretisk, velskrevet –masser af analyser og argumentation –kommer mest senere, vi tygger Kompendiet

33 27. august 2007Introduktion33 Hvem er forfatterne? Helen Sharp Associate Professor in computing, Open University. Trained as software engineer. Yvonne Rogers Professor in Human-Computer Interaction, Indiana. Background in cognitive science. Jenny Preece Professor in Information Systems at University of Maryland. Paul Dourish Professor at University of California, Irvine Computer scientist, works at the intersection of computer science and social science.

34 27. august 2007Introduktion34 Supplerende itteratur Norman, D.A. Psychology of Everyday Things. Basic Books, 1988. Norman, D.A. (1988). The Design of Everyday Things. Doubleday, 1990. Norman, D. A. Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. Basic Books, 2004. Löwgren, J. and Stolterman, E. Thought- ful Interaction Design. MIT Press, 2004. Moggridge, Bill: Designing Interactions. MIT Press, 2007. Bogens website: www.designinginteractions.com www.designinginteractions.com www.designinginteractions.com

35 27. august 2007Introduktion35 I lærer om web-design i Webdesign og Webkommunikation    Web forbudt     

36 27. august 2007Introduktion36 Oversigt Hvem er I? Hvem er vi? Kursuset, dets form og indhold Praktiske ting Spørgsmål

37 27. august 2007Introduktion37 Tider Tider: mandag og onsdag 10-15 –forelæsninger 10-12 aud. 2, frokost 12-13, øvelser 13-15 Øvelser –Hold A1 4A14 Jakob/Mikael Mandag Onsdag –Hold A2 4A20 Signe –Hold B1 4A22 Mie –Hold B2 Tanja

38 27. august 2007Introduktion38 Emailadresser Lonemalmborg@itu.dk Ankeranker@itu.dk Jakobjakobesben@itu.d Miemiefink@itu.dk Tanjatanjabelinda@itu.dk Mikaelmthomsen@itu.dk Signesignelouise@itu.dk

39 27. august 2007Introduktion39 Evaluering af undervisningen Den officielle finder sted i uge ?? Intern evaluering 12/9 Sig til når der er noget der trykker !! Kursusevalueringen i foråret 2007 –Eksplicitering af krav til opgaver, eksamen, øvelser (10) –Progression, organisering, disponering, koordinering i kurset (9) –Arduino: placering i forløbet, for teknisk og kollision med designprojektet (9) –En lang række mindre forhold (3-2-1)

40 27. august 2007Introduktion40 Kursets webside www.itu.dk/courses/DIND/E2007/ Upload og download –OHs –opgaver –materialer Debat –spørgsmål –forslag –evaluering

41 27. august 2007Introduktion41

42 27. august 2007Introduktion42 Koordinering med andre kurser Medier og kommunikation (tirsdag) –de fokuserer på kvantitative metoder - vi på kvalitative –vi lav profil i uge 37 hvor der er tryk på hos Charlie Webdesign og webkommunikation (torsdag)

43 27. august 2007Introduktion43 Bibliotek Vores bibliotek har hidtil været en aftale med Danmarks Tekniske Videncenter 1. oktober ITU Bibliotek... Adgang til en stribe databaser se ITUs intranet -> bibliotek ACMs digitale bibliotek: http://portal.acm.org/dl.cfm ACMs Digitale Bibliotek ACMs Digitale Bibliotek

44 27. august 2007Introduktion44 Oversigt Hvem er I? Hvem er vi? Kursuset, dets form og indhold Praktiske ting Spørgsmål

45 27. august 2007Introduktion45 Og så Pause Lektion 1: Sharp kap. 1 og 9

46 27. august 2007Introduktion46


Download ppt "27. august 2007Introduktion1 Introduktion til Interaktionsdesign Anker Helms Jørgensen IT-Universitetet i København Interaktionsdesign E 2007 Lektion 1a."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google