Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?. Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?. Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?"— Præsentationens transcript:

1

2 Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?

3 Figur 1.1 Arbejdsløshed og vækst i Danmark, 1967-2012

4 Figur 1.2 Skematisk fremstilling af vækst og konjunkturudvikling

5 Multiple Choice til Kapitel 1

6

7 Det makroøkonomiske landskab
Kapitel 2 Det makroøkonomiske landskab

8 Figur 2.1 Det økonomiske kredsløb

9 Figur 2.2 Efterspørgsel Danmark 2011

10 Multiple Choice til Kapitel 2

11

12 En simpel makromodel: Efterspørgsel, produktion og beskæftigelse
Kapitel 3 En simpel makromodel: Efterspørgsel, produktion og beskæftigelse

13 Figur 3.1 Det ´simple´ økonomiske kredsløb

14 Figur 3.2 Forbrugsfunktion

15 Figur 3.3 Virksomhedernes udbudsfunktion

16 Figur 3.4 Simpel makromodel

17 Figur 3.5 Efterspørgsel efter arbejdskraft

18 Figur 3.6 Indkomst- og beskæftigelsesmodel

19 Figur 3.7 Multiplikatoranalyse

20 Boks 3.2 Indkomstmultiplikatoren

21 Boks 3.3 Forbrugsfunktion og velfærdsstatsydelers og -skatter

22 Figur 3.8 Makroforbrugsfunktionen

23 Multiple Choice til Kapitel 3

24

25 Reale investeringer, opsparing og konjunkturbevægelser
Kapitel 4 Reale investeringer, opsparing og konjunkturbevægelser

26 Figur 4.1 Faste investering som andel af BNP

27 Figur 4.2 Konjunkturforløb og investeringfunktion

28 Figur 4.3 Opsparingsparadokset

29 Multiple Choice til Kapitel 4

30

31 Reale investeringer, opsparing og konjunkturbevægelser
Kapitel 5 Reale investeringer, opsparing og konjunkturbevægelser

32 Figur 5.1 Saldoen på den danske betalingsbalance 1966-2012

33 Figur 5.2 Makromodel med eksport

34 Figur 5.3 Konkurrenceevneforbedring ved ”fuldkommen konkurrence” og ved ”monopolistisk konkurrence”

35 Figur 5.4 Makromodel med import

36 Figur 5.5 Indkomst og betalingsbalance ved konkurrenceevneforbedring

37 Figur 5.6 J-kurven ved en konkurrencevneforbedring

38 Figur 5.7 Udbud og efterspørgsel efter valuta fra løbende poster

39 Figur 5.8 Spekulation mod den danske krone

40 Figur 5.9 Indeks for den effektive kronekurs

41 Multiple Choice til Kapitel 5

42

43 Arbejdsmarked, beskæftigelse og inflation
Kapitel 6 Arbejdsmarked, beskæftigelse og inflation

44 Figur 6.1 Makroøkonomisk beskæftigelsesanalyse

45 Figur 6.2 Beskæftigelsesanalyse ved stigning i den private efterspørgsel

46 Opstilling 6.1 Prisdannelsen på forbrugsvarer

47 Figur 6.3 Phillipskurven

48 Figur 6.4 Den danske phillipskurve 1967-2012

49 Multiple Choice til Kapitel 6

50

51 Den offentlige sektors indtægter og udgifter
Kapitel 7 Finanspolitik Den offentlige sektors indtægter og udgifter

52 Figur 7.1 Finanspolitiske ændringer

53 Figur 7.2 Den offentlige sektors budgetsaldo og konjunkturopgang

54 Figur 7.3 Offentlig sektors budgetsaldo

55 Figur 7.4 Finanspolitisk dilemma – beskæftigelse eller betalingsbalance

56 Multiple Choice til Kapitel 7

57

58 Pengeteori, pengepolitik og finanskriser
Kapitel 8 Pengeteori, pengepolitik og finanskriser

59 Figur 8.1 Primær og sekundær likviditet (betalingsmidler)

60 Figur 8.2 Interbankmarkedet

61 Figur 8.3 Den ”omvendte kreditpyramide”

62 Figur 8.4 Renten på statsobligationer i udvalgte ØMU-lande og Danmark

63 Multiple Choice til Kapitel 8

64


Download ppt "Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?. Kapitel 1 Hvad er makroøkonomi?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google