Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor tæt er vi på at producere ethanol i Danmark?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor tæt er vi på at producere ethanol i Danmark?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor tæt er vi på at producere ethanol i Danmark?
Plantekongres 2006 Preben Birr-Pedersen

2 Målsætning i EU Biobrændstof erstatter 2% af benzin og diesel forbruget i transportsektoren i 2005 ... voksende til 5,75 % i 2010 Sammenlignet med et forbrug på 0,6% i 2003 – svarer det til en forøgelse 10 gange De enkelte lande må tilpasse sig den overordnede målsætning Kilde: EU Kommissionen – Energy and transport directorate-general, Poul Hodson

3 Hvorfor målsætning for bioethanol
Forsyningsikkerhed Især påvirket at de høje oliepriser og ændringer i den globale økonomi Klima ændringer Transportsektorens manglede bidrag til bl.a. nedbringelse af CO2 udslip Regional udvikling bl.a. i landbrugssektoren Bibeholde landbrugsaktiviteter i udsatte områder af EU Kilde: EU Kommissionen – Energy and transport directorate-general, Poul Hodson

4 Målsætning for biobrændstof i EU-landene

5 EU målsætning 2020 Den Europæiske Kommissions målsætning for alternative transportbrændstoffer er 20 % i 2020 Artikel 17 Kommissionens grønbog "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed" indeholder et mål om, at 20% af vejtransportsektorens brændstofforbrug skal erstattes med alternative brændstoffer inden 2020. Kilde: Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/30/ET af 8. maj 2003

6 Bioethanol på global plan
Sydamerika – Brasilien Nordamerika - USA Europa med Sverige som eksempel

7 Bioethanol i Sydamerika
Drivers: reducere importen af fossilt brændsel, udvikling af landbrugssektoren, skabe arbejdspladser i yderområder og reducere bymæssig forurening Brasilien: Det førende land med anvendelse af ethanol til transportsektoren siden første oliekrise i 1970erne Andre som Guatemala, Honduras, Dominikanske Republik, Panama, Nicaragua og Costa Rica arbejder alle på at få biobrændstof promoveret i lyset af at de ingen olie reserver har. Kilde: IFQC, HART Downstream Energy Services

8 Brasilien den største producent og forbruger
Flexifuel køretøjer køretøjer eller 50% af alle nye køretøjer solgt i Brasilen i 2005 vil være flexifuel køretøjer I 2006 forventes salget at komme op på 75% svarende til nye flexifuel køretøjer Hvis trenden fortsætter vil flexifuel køretøjer repræsentere 33,5% af den "lette" vognpark i 2010. For bioethanol efterspørgslen vil det svare til en årlig vækst på ca.10% frem til 2010 Trods den indenlandske efterspørgsel forventes Brasiliens ethanol eksport at være fordoblet i 2010 til 5 mia liter, dog hovedsagelig til drikkealkohol og industriel brug. Kilde: Brazilien Sugar and Ethanol Chamber, F.O. Licht Fuel ethanol efterspørgslen repræsenterer 40.6% (gnst. for Jan-Jul 2004) af Brasiliens samlede brændstofefterspørgsel til Otto motorer. I USA svarer 11.5 million kiloliters produktion af ethanol til 2.3% af Otto motorers efterspørgsel efter benzin. Kilde: UNICA, São Paulo Sugarcane Agroindustry Union Kilde: Brazilien Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

9 USA – Ethanol produktion 1980 – 2004
Drivers: Opretholdelse af landbruget, forsyningssikkerhed, bymæssig forurening, klima ændringer, MBTE Lovgivning indenfor ethanol og biodiesel) Various feedstocks qualify Grains, starch, seeds, oilseeds, sugarcane, sugarbeets, tobacco, potatoes, “waste-derived” ethanol, cellulosic biomass Credit trading program Seasonality regulations MTBE banned Room for cellulosic biomass Sugarcane pilot program – domestic only. Kilde: IFQC, HART Downstream Energy Services Kilde: US EIA, RFA, HART Downstream Energy Services

10 Drivers for udviklingen i Sverige
Afgiftsfritagelse Lavere vægtafgift Lavere beskatning som tjenestebil Gratis parkering i visse kommuner og gratis parkering for beboere i andre Den der kører miljøbil slipper for myldretidsafgift og har fri passage gennem Stockholms biltunneler Max kan du oversætte?

11 Nyåbnede E85 tankstationer i Sverige
Per måned Totalt

12 Solgte ethanolbiler i Sverige
Per måned Totalt FFV modeller på det svenske marked 80% af alle Ford Focus solgt i Sverige er en Flexi-Fuel SAAB forventer hver anden solgt 9-5’er er en Biopower SAAB Biopower koster ca. SEK mere end benzinversionen Volvo forventer hver fjerde solgt S40 og V50’er er en Flexifuel Volvo Flexifuel koster ca. SEK mere end benzinversionen Kilde:

13 Hvordan er Danmark anderledes?
Her henvises til Barrierer-punktet på dagsorden efter frokost

14 Regeringen Implementering af biobrændstofdirektiv, forår 2004
DK målsætning er 0,1%, plus fritagelse for CO2-afgift (22 øre/l) Ikke et samfundsøkonomisk CO2-virkemiddel Anvender allerede biomasse til el og varme Energistrategi 2025, juni 2005 Nedsat et udvalg Stigende andel biomasse til el og varme Åbningsskrivelse, juli 2005

15 CO2-reduktionsmuligheder i transportsektoren

16 Energistrategi 2025 Øge forsyningssikkerhed over for høje og ustabile energipriser Effektiv energianvendelse Transportsektorens energiforbrug og olieafhængighed Vedvarende energi Globale klimaudfordringer Vækst og erhvervsudvikling

17 Afgiftslettelse i forskellige EU-lande
Tendens mod kvoter

18 Balance mellem egenproduktion og import !
EU toldmur på 1,42 kr./l. US toldmur på 0,80 kr./l

19 Produktionsomk. (ekskl. kapitalomk.) samt toldsatser (F.O.Licht, 2004)
Land Råvare DKK/l Brasilien sukkerrør 0,90 Thailand tapioca 1,05 USA majs 1,40 EU hvede 2,45 sukkerroer 2,60 USA told 0,80 EU told 1,42

20 EU’s næste skridt Citat fra Biomass Action Plan offentliggjort 7/ :  "The Commission is required to assess in 2006 whether the EU is on track to achieve this objective (the 5,75% target in 2010). If the assessment concludes, that this is not the case, the Commission intends to propose appropriate measures to put progress back on track, including mandatory national targets if appropriate, in line with the directive"

21 Konklusion Elsam tror på et stigende marked i EU
og i Danmark i nær fremtid


Download ppt "Hvor tæt er vi på at producere ethanol i Danmark?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google