Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patient overgange Charlotte Barfod

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patient overgange Charlotte Barfod"— Præsentationens transcript:

1 Patient overgange Charlotte Barfod
Når patienter overflyttes mellem hospitaler eller afdelinger, skal information om og ansvar for den konkrete patient følge med for at diagnostik, behandling og pleje kan fungere optimalt. Ligeledes skal en vigtig informationsstrøm varetages ved de mange interne overgangssituationer i en afdeling, f.eks. i forbindelse med vagtoverdragelse. Hvis der i disse situationer tabes væsentlig information, eller opstår uklarhed om hvem der har ansvaret for patienten, eller hvis organisationen, som overgangen finder sted i, ikke er gearet til at varetage denne overgang, er der risiko for nedsat effektivitet, kvalitetsbrist og patientskade. Man kan derfor antage at patientovergange hører blandt de potentielt mest risikofyldte procedurer inden for sundhedssektoren. Charlotte Barfod

2 Definition Situationer, i hvilke ansvaret for en patients diagnose, behandling og pleje overgår - helt eller delvist, midlertidigt eller permanent - fra en sundhedsperson til en anden.

3 Overgange Præhospitalt- Hospital Afdeling- afdeling

4 Overgange Internt i afdelingen Mellem hospitaler

5 Historie 1990 erne. Studier fra USA og Australien betydelig andel af patienterne udsat for fejl dødelig udgang. 2000 tema nummer BMJ og international konf om patientsikkerhed. Samme år på dagsordenen I DK ( Erik Jylling ) påstand 5000 pt døde årligt som følge af fejl. Pilot 9% af alle pt udsat for fejl, hvoraf 40% undgået. 2001 Dansk selskab for patientsikkerhed. 2006 Joint Commission on hospital Accreditation fandt at kommunikations fejl var årsag til 65% af alvorlige hændelser i 2006 Foreslog standardiseret tilgang til overleverings kommunikation inkl. mulighed for at stille og svare på spørgsmål

6

7 Risiko områder Information og kommunikation Ansvar Kontekst Teamet
Kultur Organisatorisk Patientkompleksiteten

8 Information og kommunikation
Ansigt til ansigt Mulighed for spørgsmål, feedback Vigtigste information gives først Planer/behandling iværksat tydeliggøres Skabelon for overgangen udarbejdes

9 Ansvar Ansvarsoverdragelsen tydeliggøres hvem hvornår

10 Kontekst Teamet Kultur Alle relevante tilstede
Tydelig ledelse, hvis flere aktører Kultur Erkendelse at overgange er sårbare Undervisning i overgange

11 Kontekst Organisatorisk Passende tidsramme
Undervisning af nyt personale Reducere antallet af forstyrrelser Tid til at gentage meddelelse Tilstrækkelige ressourcer Elektronisk påmindelse af prøveresultater Forventninger til overgangen afklares

12 Kontekst Patientkompleksitet Lille kompleksitet : skabelon OK
Stor kompleksitet: skabelon ikke nødvendigvis hensigtsmæssig Stabilisering af pt før flytning ( STaR )

13 Issue: Volume 121(4) pgs. A13-A17,673-909 October 2014
Baseret Issue: Volume 121(4) pgs. A13-A17,  October 2014

14 Hypotese Intraoperativ overlevering af anæstesier mellem anæstesi personale er associeret med postoperative komplikationer Med intraoperativ overlevering forstås overdragelse af ansvar og varetagelse af patient under anæstesi til andet anæstesipersonale. (mere end 40 min)

15 Artiklen Udgår fra Cleveland Clinic ( Ohio)
Baseret på optegnelser over voksne kirurgiske anæstesier (non cardiac) generel og/eller regional. Retrospektivt over 7 år (6/1 05 – 31/12 12) Associationen mellem antal af anæstesi overleveringer og risiko for komplikationer Risiko for komplikationer: en justeret sammenlagt/sammensat in-hospital mortalitet og major morbiditet baseret på multivariat logistisk regression.

16

17 Hvad artiklen finder Hver anæstesi overlevering øger risikoen for in hospital morbiditet eller mortalitet med 8% Dette er uafhængigt af om overlevering er mellem uddannet anæstesi speciallæge, kursist eller uddannet anæstesi sygeplejerske

18 Resultater 61% % % % %

19 Gennemløbstid: 10.234 minutter (7,11 døgn)
Proces – patientforløb Gennemløbstid: minutter (7,11 døgn) Akut modtagelse, triage & prøver/-undersøgelser Primær udredning og diagnostice-ring Videre ambulant udredning Medicinsk behandling og opfølgning Rehabilitering i sygehusregi Videre rehabilitering i kommunalt regi Procestid: 368 minutter (0,26 døgn) 38 minutter 24 minutter 29 minutter 82 minutter 35 minutter 160 minutter 3.456 minutter (2,4 døgn) 92 minutter 261 minutter 1.841 minutter (1,3 døgn) 4.216 minutter (2,9 døgn) Lean indebærer, at sagerne skal flyde gennem processerne med færrest mulige stop, ansvarsskift og tilbageløb Ofte er det en fordel at gå mod et styks produktion – ”gør en færdig ad gangen” For at skabe flow skal vi sikre, at der er den rigtige bemanding i forhold til de enkelte trin i værdistrømmen For at kunne sikre flow, er vi nødt til at synliggøre, hvordan det går – det sker på tavler ude i afdelingerne – der hvor vi arbejder

20

21 Ha, ha, ha … der er et kæmpestort hul nede i jeres ende af båden.


Download ppt "Patient overgange Charlotte Barfod"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google