Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse til elever med særlige kompetencer - en perspektivering set ”udefra” Slutkonference i Projekt ”Kan og Vil” 21. september 2009, Vartov, København.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse til elever med særlige kompetencer - en perspektivering set ”udefra” Slutkonference i Projekt ”Kan og Vil” 21. september 2009, Vartov, København."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse til elever med særlige kompetencer - en perspektivering set ”udefra” Slutkonference i Projekt ”Kan og Vil” 21. september 2009, Vartov, København Ved formand for Børne- og Kulturchefforeningen Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør i Næstved

2 Hvad har jeg på hjerte i dag Lidt om realkompetencer for målgruppen Hvad skal der til uddannelsesmæssigt Refleksioner over projektet Hvad skal kommunerne i øvrigt

3 Realkompetencer - hvordan? Livsfærdigheder Livsglæde – mod på livet Selvværd og selvtillid – skabes gennem ros og anerkendelse Omsætte uddannelse til praksis Tænke uddannelse og kompetencer på en anden måde Hvilke kompetencer – faglige – sociale - personlige Sikre videndeling herom – blandt efterskolerne og blandt lærerne

4 Hvorfor uddannelse? Uddannelse afgørende for livsvilkår Indhold: Uddannelse, dannelse og opdragelse En uddannelse eleverne er glade for En uddannelse eleverne er stolte af En uddannelse der giver kompetencer til et solidt afsæt for resten af livet Fokus på en anderledes faglighed, fleksibilitet, kulturel kompetence og ”det hele menneske”

5 En uddannelse du bliver glad for Overliggeren i den rigtige højde, med en passende blanding af sejre og nederlag Pædagogik der passer til ens miks af intelligenser, med stimulering af dem alle Noget der fænger Noget hvor du overvinder modstand

6 En uddannelse du bliver stolt af Ens personlige maraton – det er hårdt arbejde En uddannelse der understøtter din identitet En uddannelse der giver mening for dig selv, dine nærmeste og samfundet En uddannelse der giver anerkendelse

7 En uddannelse der giver et fremtidsperspektiv Du får lyst til at lære mere Lære- og omstillingsevne/begejstring Vilje til delvis forsørgelse og bidrage til samfundet

8 Hvilke krav stiller det til efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner Fleksible rammer Tydelighed Lærere der vil og kan Rummelige lærere – der kan skabe begejstring, er viljefaste, vedholdende, kan gå nye veje og er fagligt kompetente Helhedsorientering – elevernes hele liv – videre livsforløb – social – arbejdsmarked –uddannelse –familie Omverdensorientering – elevernes fremtidige liv Uddannelse på en anden måde

9 Anmeldelse af projektet Et godt initiativ Et skridt i den rigtige retning, men er det nok Hvordan vi I bruge projektet? Hvordan anvender i de drivkræfter og barrierer, der har vist sig i projektet Den videre færd Formidling til kommuner og andre uddannelsesinstitutioner Det vanskelige samspil med kommunerne ved det 18. år

10 Uddannelse til elever med særlige behov - hvordan? Kommunerne har et ansvar for, at alle unge får en ungdomsuddannelse For unge med særlige kompetencer har kommunerne et særligt ansvar Behov for en kommunal strategi Uddannelser til unge med særlige behov: Erhvervsgrunduddannelse (egu) Uddannelse til unge med særlige behov

11 Erhvervsgrunduddannelse (egu) en unik mulighed for en særlig gruppe kendetegnet ved individualitet, fleksibilitet og fortløbende vejledning brobygger til ungdomsuddannelse, job og voksenliv en mulighed for helhedstænkning og helhedsløsninger et alternativ for de unge, der ikke matcher erhvervsuddannelserne en central brik i målsætningen om de 95% egu skal anvendes mere

12 Egu-elever og profil Baggrund –Afbrudte uddannelsesforløb –Boglige og sociale problemer –Praktisk tilgang til læring –Overvægt af unge mænd Forudsætning for succes –Opfølgning –Tydelige krav og forventninger –Brancheafklaring –Strukturerede uddannelsesforløb –Vejleder som bindeled mellem praktiskplads og uddannelsessted –EGU-uddannelsesbevis giver selvtillid

13 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Målgruppen: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med støtte, ca. 2,3% af en ungdomsårgang Gruppen omfatter blandt andet: -unge med svære bevægelseshandicap -multihandicappede unge -unge med autisme, -unge med ADHD eller andre psykiske lidelser -unge med erhvervet hjerneskade Lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen

14 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Undervisningen gives inden for følgende områder: Fag og aktiviteter, herunder bo - undervisning, der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Fag og aktiviteter, der fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv. Fag og aktiviteter, der er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer.

15 Afrunding Ungeudspil fra BKF til november Polarisering og fællesskab Behov for et helhedsorienteret fokus på uddannelse Behov for en ungdomskommission Læs mere på www.bkchefer.dkwww.bkchefer.dk


Download ppt "Uddannelse til elever med særlige kompetencer - en perspektivering set ”udefra” Slutkonference i Projekt ”Kan og Vil” 21. september 2009, Vartov, København."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google