Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference for gaffeltruckfaglærere Hotel Faaborg Fjord 16. og 17

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference for gaffeltruckfaglærere Hotel Faaborg Fjord 16. og 17"— Præsentationens transcript:

1 Konference for gaffeltruckfaglærere Hotel Faaborg Fjord 16. og 17
Konference for gaffeltruckfaglærere Hotel Faaborg Fjord 16. og 17. august 2012 Velkommen!

2 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Uddannelsesmålet ”45108 Efteruddannelse for truckførere” revideret i forhold til indholdet . Ny kode: 46893 ”45085 Gaffeltruck B for erfarne” (5 dg.) er ændret så personer med kranførercertifikat A, B, D eller E teleskoplæssercertifikat A eller B også har adgang Liste over At-godkendte censorer ajourført i foråret 2012

3 For de fleste deltagere
Efteruddannelse for erfarne truckførere, 2 dage 46893 Certifikatkursus Gaffeltruck B 7 dage 43686 Manøvrering, gaffeltruck, stabler og færdselslære 3 dage 43393 Certifikatkursus Gaffelstabler A 5 dage 43687 Certifikatkursus Gaffeltruck B for erfarne førere, 5 dage 45085 For deltagere med gaffelstablercertifikat A, kranførercertifikat A, B, D, E eller teleskoplæssercertifikat A eller B For deltagere uden erfaring med maskinbetjening eller med behov for ekstra tid. For de fleste deltagere

4 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Hvor meget fravær er acceptabelt på certifikatuddannelserne (for at der indstilles til prøve)? – Debat! Tyske certifikater anerkendes nu også i Danmark, da det er blevet lovkrav i Tyskland. Dette gælder også danske statsborgere med tysk certifikat. Der skal stadig søges anerkendelse efter gældende regler. Gaffeltruck for unge u. 18 år:

5 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Skal unge under 18 år, der erhverver gaffeltruckførercertifikat som en del af deres erhvervskompetencegivende uddannelse, have udleveret certifikatet, uanset om de har en uddannelsesaftale? - Ja, hvis det er en obligatorisk del af uddannelsen (som i TURs uddannelser) eller hvis det fremgår af elevens personlige uddannelsesplan, at der skal erhverves gaffeltruckførercertifikat. Hvilke erhvervskompetencegivende uddannelser er omfattet af § 10 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde (og § 25 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser) - eller: Inden for hvilke uddannelser må en ung under 18 år erhverve gaffeltruckførercertifikat og arbejde med at føre og betjene gaffeltrucks? - I princippet alle erhvervskompetencegivende uddannelser reguleret ved lov, og hvor det enten er en obligatorisk del af pågældende uddannelse, eller fremgår af elevens personlige uddannelsesplan. Generelt vil det gælde alle traditionelle lærlingeuddannelser (EUD og EGU), herunder elever i skolepraktik. Men IKKE for trainee- og praktikantordninger, hvor der ikke er indgået en uddannelsesaftale, samt for elever på produktionsskoler.

6 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Hvis en ung under 18 år erhverver gaffeltruckførercertifikat på et grundforløb, må vedkommende så arbejde med at føre og betjene gaffeltrucks ved arbejde hos alle arbejdsgivere? - Nej, kun i den praktikvirksomhed, som har indgået en uddannelsesaftale med pågældende, så længe vedkommende er under 18 år. I tvivlstilfælde: Kontakt Arbejdstilsynet! Læs eventuelt mere her: At-vejledning om ikke undervisningspligtige unges arbejde Ats BEK 1088 af 28/11/2011 og BEK 239 af 06/04/2005

7 Gaffeltruck B, 7 dage, antal kursisterbbbbbbbb
2011 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 1.147 1.448 AMU-Fyn 955 1.586 AMU Nordjylland 775 1.258 AMU SYD 656 1.358 AMU-Vest 650 974 AARHUS TECH 570 855 EUC Syd 540 722 EUC Sjælland 492 945 Tradium 407 848 Learnmark Horsens 383 Mercantec 368 652 Erhvervsskolen Nordsjælland 326 491 EUC Nordvestsjælland 283 509 EUC Nord 265 584 Silkeborg Tekniske Skole 240 527 Uddannelsescenter Holstebro 439 Selandia - CEU 200 374 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster 199 397 EUC Nordvest 189 260 Roskilde Tekniske Skole 155 222 Campus Bornholm 93 128 EUC Lillebælt 89 140 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 175 Total 9.321 15.852 -41%

8 Gaffelstabler A, 5 dage 2011 AMU Nordjylland 23 AMU-Fyn 32 Erhvervsskolen Nordsjælland 78 EUC Syd 31 Learnmark Horsens 45 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 96 Uddannelsescenter Holstebro 16 Total 323

9 Nyt fra lagerområdet, v. Leif M. Larsen
Analyse af FKB 2715 og FKB 2716 med tilhørende kernemål gennemføres i løbet af 2013 Ny version af Navision og tilkøb af WMS systemet Catellae

10 Nyt fra lagerområdet, v. Leif M. Larsen
Undersøgelse af tilfredshed med varigheden af fire uddannelsesmål: Interview blandt 9 virksomheder, spørgeskemaundersøgelse blandt 4 faglærere og i VISKVALITET (96 – 153 svar). Undersøgelsen viste, at de udvalgte uddannelsesmål primært vælges med baggrund i det faglige indhold – eller andre forhold - og uddannelsens varighed spiller ingen rolle i forhold til virksomhedernes beslutning om valg af uddannelse til medarbejderne. Undersøgelsen viste ligeledes, at såvel undervisere som deltagerne på uddannelserne er tilfredse med uddannelsernes varighed i forhold til det der skal læres.

11 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Ny censorvejledning gældende fra januar 2013 Prøve aflagt på særlige vilkår efter dispensation (s. 3 og 6): Individuel vurdering af behov for særlig hjælp/pædagogisk støtte og dispensation fra Arbejdstilsynet. Krav til kvalifikationer specificeret (fra bekendtgørelsen) s. 4 Arbejdsopgaverne til prøven er specificeret (s. 7) Direkte prøve: Mulighed for vurdering af mulighederne for indstilling til prøve – foretages af skolen (s. 11)

12 Nyt fra gaffeltruckområdet, v. Leif M. Larsen
Ny censorvejledning gældende fra januar 2013 Tilsyn – Arbejdstilsynet og TUR fører tilsyn med prøverne (s. 11) Censorordningen ændres (s. 5 og s. 15): Begrebet skoleudpeget censor forsvinder. Ved prøven en eksaminator og en At-censor. Prøven foregår i øvrigt efter reglerne i BEK 262 af 20/03/2007 De nuværende skoleudpegede censorer tilbydes en overgangsordning således at de kan blive At-godkendt.


Download ppt "Konference for gaffeltruckfaglærere Hotel Faaborg Fjord 16. og 17"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google