Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SANs – kontrakter supplerende slide

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SANs – kontrakter supplerende slide"— Præsentationens transcript:

1 SANs – kontrakter supplerende slide
Statens standardkontrakter K33, K18, K01 og K02 Kilder

2 20b. Kontrakter: Lidt historie - K33 og K18
Oprindeligt foregik mange it-anskaffelser ved brug af statens standardkontrakter K33 og K18 K33 (1987): “Statens standardkontrakt for edb-totalleverancer – samtidig anskaffelse af maskinel, special- og standardudviklet programmel” Tænkt til større leverancer i form af skræddersyede og nøglefærdige edb-systemer Kunne ikke anvendes ved prototypeudvikling eller faseopdelte anskaffelser Kunne ikke anvendes til separate anskaffelser af programmel eller maskinel K18 (1992): “Statens standardkontrakt for standardiserede edb-systemer” Samme anvendelsesområde som K33, men er primært tænkt anvendt ved mindre anskaffelser

3 20c. Kontrakter: K33 og K18 Fordele:
Kontrakterne var meget gennemarbejdede De regulerede en stor del af de relevante emner Reguleringen var detaljeret Kontrakterne var færdige standardkontrakter, og indholdet var kendt af de professionelle aktører på markedet (blev også brugt i den private sektor) Ulemper: Kontrakterne var tunge Kontrakterne var svære at læse for ikke-jurister Kontrakterne var byrdefulde over for leverandører Konfliktskabende Indeholdt ingen konfliktløsningsmodeller Indeholdt ingen ordentlig ændringshåndtering ”De nuværende standardkontrakters egnethed til it-projekter skal vurderes. IT-rådet, der er et tværministerielt udvalg på afdelingschefniveau, får til opgave sammen med juridiske eksperter, relevante brancheorganisationer og udvalgte konsulentfirmaer at udarbejde nye og mere fleksible modeller for udbud og kontrahering af systemudviklings-leverancer til evt. afløsning af de nuværende standardkontrakter, bl.a. med henblik på at gøre det lettere at opdele store projekter i mindre modeller. ” Finansloven 2001

4 20d. Kontrakter til enhver lejlighed
Målsætningen var et ”agreed document”, dvs. en balanceret kontrakt. Det tog lang tid og mange problemer blev flyttet til løsning i ”modelbilagene” 20d. Kontrakter til enhver lejlighed EU Udbud SKI - Rammeaftale K01 (2004) (afløste K18) K02 (2007) (afløste K33) Custom SKI 02.18 (tilpasset K02) Kundekreds Primært offentlige, men også private Offentlige og private Offentlige Forudsætninger Udstyr og/eller programmel (standard og – i begrænset omfang – udvikling) Fast pris Kortvarigt projekt: <3 måneder*) Én fase Udstyr og/eller programmel (standard og udvikling) Primært fast pris Længere projekt: >3 måneder*) En eller flere faser Kan omfatte alle produkt-kombinationer og afregningsfaser Kunde og leverandør er på SKI aftalen Kun programmel/ udvikling Fast pris, forbrugsafregning med eller uden maksimal pris Særlige bemærkninger Danske it-advokater ”K01 med kommentarer” K01i Danske it-advokater: ”K02 med kommentarer” + K02i Skræddersyning til det konkrete behov. Elementer fra øvrige kontraktformer kan inddrages Agil udvikling 02.18 (videreudvikling af K02i) En række nyskabelser bl.a. Afklaringsfase med udtræden Samarbejde og kundens medvirken Læsevenlig Idriftsættelse selvom mangler Ansvar for tredjeparts software K01i giver ikke så meget mening (agilitet ift. standardsystem) Iterativ udvikling var hot og der blev udarbejdet særlige ”iterative versioner” af Danske it-advokater Der arbejdes pt. på K03 som skal understøtte ”agil udvikling”

5 20e. Oversigt over bilag til K01
Kun kravspecifikation – ingen bilag til løsningsbeskrivelse Bilag Navn 1 Tidsplan 2 Kravspecifikation* 3 Betalingsplan 4 Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation med priser* 5 Beskrivelser af tilknyttede ydelser med priser* 6 Kundens deltagelse 7 Specifikation af vedligeholdelse med priser 8 Prøver 9 Licensbetingelser* 10 Servicemål og incitamenter 11 Samarbejdsorganisation 12 Ændringsprocedure 13 Specifikation af optioner med priser Det antages implicit, at kunden selv står for drift Prøverne omfatter (kun): Overtagelsesprøve Driftsprøve ”Incitamenter” anvendes i stedet for bod og kan også være bonus. * = der foreligger ikke modelbilag

6 20f. Oversigt over bilag til K02
Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse er nu smeltet sammen til et bilag – leverancebeskrivelse. Bilag Navn 1 Tidsplan 2 Kundens it-miljø 3 Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (optioner) 4 Dokumentation 5 Vedligeholdelse og support 6 Servicemål 7 Drift 8 Leverandørens modenhed 9 Ændringshåndtering 10 Samarbejdsorganisation 11 Kundens deltagelse og modenhed 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser 13 Incitamenter 14 Prøver 15 Licensbetingelser Drift kan være en del af leverancen – eller bilaget kan være udgået. Reelt en fuld drifts-kontrakt som underbilag ITST havde udarbejdet en modenhedsmodel, som skulle give et bedre samarbejde Prøverne omfatter nu: Fabriksprøve Installationsprøve Delleveranceprøve (ved fase) Overtagelsesprøve Driftsprøve * = der foreligger ikke modelbilag

7 20g. Kontrakter: Tidsforløb iflg. K02-kontrakten
Der skal efter tildeling være en ”stand-still” periode på mindst 10 kalenderdage før underskrift Prækvalificering Udbud Tilbud Kontrakttildeling Kontraktunderskrift Afklaringsfase Løsningsbeskrivelse godkendt Fabriksprøve Installationsprøve Delleveranceprøve (ved fase) Overtagelsesprøve godkendt Driftsprøve godkendt (svartider, mv.) Garantiperiode udløber Kontrakten udløber I starten gennemføres en afklaringsfase, som slutter med opdatering af leverancebeskrivelse eller evt. kundens udtræden (evt. med vederlag). Her kan f.eks. gennemføres ”proof-of-concept” o.lign. Kunden må anvende systemet

8 20h. Kontrakter: Typiske situationer
Hvad vælger i, at håndtere disse situationer? I afklaringsfasen står der klart, at leverandøren ikke har forstået hvilken løsning, der efterspørges. I afklaringsfasen demonstrerer leverandøren en opgave-understøttelse, som er bedre end den, som er beskrevet i tilbuddet. I forløbet opstår der diskussion om funktionalitet, som ikke er beskrevet som et eksplicit krav, men som I havde forventet var med inkluderet i løsningen. Leverandøren siger, det er et ændringsønske I forløbet bliver der fra politisk side introduceret ny lovgivning, som løsningen skal understøtte… Få dage før overtagelsesprøven bliver I kontaktet af kundens projektleder, som siger at det nok ikke er sandsynligt, at de bliver klar. Leverandørens gennemfører overtagelsesprøven tidsmæssigt som planlagt, men ifølge godkendelseskriterierne er den ”ikke bestået” Ved gennemførelse af driftsprøven viser det sig, at performancemål ikke er opfyldt Der er undervejs i forløbet en række konflikter på projektledelsesniveau


Download ppt "SANs – kontrakter supplerende slide"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google