Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ESSAY.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ESSAY."— Præsentationens transcript:

1 ESSAY

2 Mål: Aktivere og organisere den viden I allerede har om personlige esssays. Plan: Fælles introsnak ALK præsentere teori – samme teori fra ny mund inkl. små opgaver. Producerende teamarbejde Præsenter produkt og få feedback Tid: 2 moduler

3 Indholdskrav Emne/tema/problemstilling
Den undersøgende/søgende skrivning Afsæt Flere planer Konkret Erindret/personligt Reflekteret Sprog Redegørende (konkrete plan) Beskrivende/malende (det erindrede personlige plan) Argumenterende (reflekterede plan) ALK – gennemgå både afsæt, planerne og sproget på tavlen

4 Personligt vs. kritisk Det personlige essay
Har ofte et personligt afsæt Emnet er mere personligt Det erindrede plan fylder meget Det kritiske essay Minder om en kronik Afsættet er mere samfundsrelevant Det reflekterede plan fylder meget Personligt vs. Kritisk Kan være svære at adskille 100% Husk ikke at blive for sort/hvide

5 SPROG 6 stikord om sprog?

6 Sprog Leg med sproget. Mille er en pige på 15 år. Hun har mørkt hår og er ca cm høj. Mille er en enspænder. Hun er egentlig sød og dygtig, men har svært ved at få venner. Hun er usikker og bliver nemt genert. Mille kan godt føle sig ensom. Mille går i 9. klasse på en helt almindelig folkeskole. I klassen går også den blonde, høje mafia, som er de smarte og populære piger. Men her kan Mille ikke være med. Hun kan i det hele taget ikke være med ret mange steder. I frikvartererne læser Mille ofte lige lidt ekstra op på lektierne til næste time. Det er ikke nødvendigvis fordi, det er det, Mille helst vil bruge sine frikvarter på. Hun bestemmer sig ofte for, når hun ligger derhjemme i sengen om aftenen, at i morgen skal hun snakke med nogle af de andre i klassen. Gå hen til dem i frikvarteret og sige noget interessant, så de får lyst til at snakke med hende. Men når så frikvarteret kommer, er det som om hun er limet til sin stol, og frikvarteret bliver lige som det var i går og dagen før det….

7 Sprogopgave Vinter. Jeg går hen ad gangen. Det er frikvarter. Ligesom det var frikvarter sidste år. Opgave: Omskriv disse linjer, så sproget bliver lyrisk, beskrivende med mange adjektiver og en masse billedsprog. Gå efter 10 linjer. De tre skrevne sætninger skal være med. Du har 10 min. Minimalistisk sprog - ikke i essays

8 Fra sidste time Hvad husker I bedst?
Var der noget, I fik et nyt take på?

9 Opbygning Introduktion / indledning Midte / indhold Afslutning
Intro emnet/problemstillingen – ikke nogen fast form, men læser skal ledes ind i emnet. Kan være på alle tre planer Midte / indhold Veksler mellem de tre planer, kommer dem igennem gerne flere gang. Fortæller om problemstillingen, belyser den fra alle tre planer Afslutning Runder af uden af nødvendigvis give svar på noget. Henviser evt. til indledningen

10 Titlen ? Overvej titler til essays om følgende temaer
Titlen i et essay skal gerne være fængende, og give læser lyst og nysgerrighed til at læse Titlen må gerne vise en sproglig indsigt, evt. lege med ord eller på anden måde sætte tanker i gang. Kan formuleres som en påstand, et spørgsmål eller et ordspil ? Overvej titler til essays om følgende temaer Tema – efterår / afsæt - en tur i skoven Tema - Slikforbrug /afsæt - et stykke tyggegummi på gaden Tema – seksualundervisning / afsæt – et udsendelse i TV

11 Layout Når du producerer tekster, er det vigtigt, at du kan layoute dine tekster, så det afspejler genren. Til prøven i skriftlig fremstilling bliver din besvarelse blandt andet vurderet på, hvor god du er til at udnytte de layoutmæssige muligheder, der er i et tekstbehandlingsprogram i Word. Du kan med fordel layoute dit essay i lodret format med harmonisk højrekant med to spalter adskilt af en streg med en grafisk indbydende titel unical ved startbogstavet ALK tegn på tavlen

12 Layoutopgave Layout en volapykside ud fra de angivne kriterier.
i lodret format med harmonisk højrekant med orddeling med to spalter adskilt af en streg med afsnitsinddeling ved linjeoverspring med en grafisk indbydende titel unical ved startbogstavet

13 Hjælp til essaylayout side 1
Linjeafstanden: Marker brødteksten. Find funktionen med linjeafstand på startsiden, og sæt den til 1.15. Orddeling: Find Sidelayout – Orddeling – vælg Indstillinger orddeling. Sæt flueben i Automatisk orddeling. Hvis du overvejende skriver korte ord i dine tekster, bør du sætte delezonen ned til fx 0,25. På den måde sikrer du, at dine ord bliver delt korrekt, og din højremargen fremstår harmonisk. Skriftstørrelsen: Sæt skriftstørrelsen til enten 11 eller 12 afhængig af hvilken skrifttype, du vælger at bruge. Vælger du en skrifttype med ”fødder”(seriffer), vil den ofte være hurtigere at læse. Skrifttypen Cambria og Times New Roman er teksttyper med fødder. Skrifttypen Ariel og Verdana er teksttyper uden fødder. De fire skrifttyper er alle sat i størrelse 12, men læg mærke til, at Arial og Verdana virker større end Cambria og Times New Roman. Hvis du vælger A og V, bør du bruge størrelse 11. Format: Find Sidelayout, vælg retning – Lodret Margener: Marker hele din brødtekst. Vælg Sidelayout, find Margener – vælg Brugerdefinerede margener, så du selv bestemme, hvordan din margener skal være. Vælg følgende indstillinger: Top og bund: 2,5 cm Venstre og højre: 3,5 cm Sørg for at du også markere, at det skal anvendes på Hele dokumentet. Klik ok.

14 Hjælp til sidelayout side 2
Kolonner/Spalter: Marker kun din brødtekst og ikke titel og forfatterlinje. Vælg Sidelayout – Kolonner – Flere kolonner. Marker, at der skal være 2 kolonner. Juster evt. på afstanden mellem spalterne. Sæt flueben i Adskilt af streg. Titel og forfatterlinje: Indsæt titel og forfatterlinje i en simpel tekstboks. Højreklik på tekstboksen, og gå ned til Formater figur. Du skal vælge Ingen streg omkring tekstboksen. Find Ombryd tekst (det er ikonet med hunden), og vælg Firkant. Så kan du nemlig flytte rundt på tekstboksen uden, at det går ud over brødteksten. Marker titlen. Vælg en anden skrifttype end brødteksten og gerne en skrifttype uden fødder. Forstør titlen i skriftstørrelse, så den fylder det meste af kolonnebredden. Marker nu forfatterlinjen. Vælg den samme skrifttype som titlen, og sæt den i en passende størrelse og eventuelt i kursiv. Centrer både titel og forfatterlinje. Unical og første bogstav Marker det allerførste bogstav i brødteksten. Find Unical under Sidelayout eller Formater. Du skal første vælge placering som Indrykket. Herefter vælger du den samme skrifttype som i din titel. Sænk antal linjer til 2 Indstil afstand fra tekst til 0,1 Tryk ok

15

16 ESSAYSØJLER

17 Opgave – lav en essaymodel
Modellen skal: Vise essayets opbygning Vise essayets indhold Vise essayets sprog Medtænk også layout Du skal: Udarbejde modellen (flot og præsentabel) Præsentere modellen og tankerne bag Hvad indeholder modellen Hvorfor er den udarbejdet som den er Arbejde to og to 90 min x 2 – det skal arbejdet vise.

18 Ikke kun hvad og hvorfor, men også hvordan.
Præsenter essaymodel Ikke kun hvad og hvorfor, men også hvordan. Modellen skal præsenteres – altså hvad indeholder den I skal fortælle om tankerne bag – hvorfor har I valgt at lave den som I har. I skal lave en kompetent præsentation. Tænk over hvordan i formulerer jer, hvordan I står/sidder/hopper hvad der er at se på, mens I taler hvordan lytteren kan huske, hvad I har præsenteret En responsgruppe vil efterfølgende give jer respons ud fra tankerne om den kompetente præsentation

19 Respons generelt Hvad er respons? Hvorfor overhovedet give respons?
Hvad er god respons afsender/modtager? I skal lave en kompetent præsentation. Tænk over hvordan i formulerer jer, hvordan I står/sidder/hopper hvad der er at se på, mens I taler hvordan lytteren kan huske, hvad I har præsenteret Respons = tilbagemelding på noget man har lavet God respons = målrettet, direkte, konstruktiv, både positiv og negativ

20 Respons på den kompetente præsentation.
I skal give hinanden respons Responsgruppe på 5 personer hvordan i formulerer jer, hvordan I står/sidder/hopper hvad der er at se på, mens I taler hvordan lytteren kan huske, hvad I har præsenteret Indhold – hvad har I præsenteret


Download ppt "ESSAY."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google