Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppeledelse Brokholm naturcenter Workshop – gruppeledelse 8. Oktober 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppeledelse Brokholm naturcenter Workshop – gruppeledelse 8. Oktober 2011."— Præsentationens transcript:

1 Gruppeledelse Brokholm naturcenter Workshop – gruppeledelse 8. Oktober 2011

2 2 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Præsentation Kaj Jørgensen GRF Silkeborg gruppe Formand korpsets styregruppe for Grupper Arbejdsstof Ledelse (GAL) Tidligere: Har været GL i Bonderup Gruppe Divisionsstab Aalborg GA Silkeborg Kort præsentation - alle

3 3 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Forventninger Din forventning til eftermiddagen

4 4 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Formål Formålet er at bringe så mange ideer i spil, men også så mange forskellige input som muligt … Alene kan vi ikke – men sammen kan vi ….. Leger vi er Brokholm Gruppe med de styrker og svagheder I hver især bærer med fra jeres egen gruppe Hjem med ideer og input til forbedring.

5 5 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Program Kl. 13.00: Trin 1: Inspiration og de gode historier Kl. 13.30: Trin 2: Den attraktive gruppe Drømmen og vision Kl. 14.00: Trin 3: Input udefra …. Bække, Voerladegaard og Silkeborg Kl. 14.15: Trin 4: Svage sider / stærke sider Kl. 14.45: Kaffe Kl. 15.00: Trin 5: Trusler / Muligheder Kl. 15.30: Trin 6: Indsatsområder Kl. 16.00: Afslutning

6 6 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Den gode historie Opdeling i 2 hold Fortæl mindst 2 gode historier om gruppeledelse Hvor oplevede du, at det fungerede Hvad oplever du, at gruppen er rigtig god til Hvad karakteriserer disse ”gode historier”. Kan der udledes nogle særlige ord (værdier)?

7 7 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Fakta 31/12 2007 36 Distrikter 557 Grupper 26 grupper over 100 medlemmer 350 grupper under 50 medlemmer svarende til 63% 23.975 medlemmer Gnst: 43 medlemmer pr. gruppe 3.173 ledere Gnst: 5,7 leder pr. gruppe

8 8 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Fakta 31/12 2007 Hærvejens Distrikt 25 % af grupper u/50 medl. Bornholm, Odsherred, Lindorm, Thy 90 – 100% af grupper u/50 medl. Ermelunden, Munkebjerg, Hærvejens, Gudenå over 8 ledere i snit pr. gruppe Bornholm, Odsherred, Suså, Fionia, Aalborg Under 4 ledere i snit pr. gruppe

9 Den Attraktive Spejdergruppe Den største og mest grundige undersøgelse af en friluftsorganisation nogensinde.  Undersøgelsen Den Attraktive Spejdergruppe er gennemført i 2005-06 for Det Danske Spejderkorps af Copenhagen Economics, med støtte fra Friluftsrådet.

10 Foto: Andreas Hørup Nilsson Baggrund og definition  Undersøgelsen blev sat i gang fordi 40 procent af vores grupper har haft medlemsfremgang de sidste 10 år.  Vi ville gerne vide hvordan de bærer sig ad, så vi kunne lære af det. En attraktiv gruppe er defineret ved:  Den har flere medlemmer end lokalområdet gennemsnitligt giver anledning til i forhold til børnetal, indkomst- niveau etc.

11 Dataindsamling  Database  Medlemsstatistik fra 1990-2005  Identificering af de attraktive grupper  Spørgeskemaundersøgelse  Finde fællestræk og forskelle mellem Midt- grupper og Top50  Fokusgruppeinterview  Konkrete historier på gruppens spejderarbejde Foto: Erik Gunst Lund

12 Tag børn og unges valg alvorligt!  Det er et aktivt valg at være med i en spejdergruppe  De attraktive går ikke bare på kompromis  Der er mange måder at være attraktiv på Foto: Andreas Hørup Nilsson

13 80% af attraktiviteten skyldes… Alt andet 80%  Ledernes handlinger  Det daglige spejderarbejde 80% 20% Ydre forhold 20%  Børnetal   Uddannelsesniveau   Indkomstniveau   DGI-medlemmer   FDF-grupper   DDS-grupper   Geografi  

14 Fællestræk: Tre plus én Gruppen har en samlende og visionær ledelse AMBITIONERFORENKLING HOLDÅND LEDELSE Hele ledergruppen fungerer som et team Gruppen har høje, synlige ambitioner Lederarbejdet er enkelt og overskueligt

15 Holdånd  Lederne ser sig som en samlet ledergruppe  Ledermøder er resultatorienterede  Lederne har gode fælles oplevelser  Ledergruppen mødes både fagligt og socialt  Større problemer løses i gruppen og ikke kun af den enkelte afdeling  Ledere anerkendes med lederpleje som julefrokost og lederbeklædning Foto: Andreas Hørup Nilsson

16 Ambitioner  Deltager i og vinder spejderturneringer  Flytter hytten til en grund med gode muligheder  Laver udfordrende spejderarbejde  Gennemfører store og synlige projekter  Arrangerer udfordrende spejderløb  Har sommerlejre i udlandet  Har offentlige arrangementer Foto: Per Therkildsen

17 Forenkling  Har velorganiseret og velplejet spejdergrej  Har en rød tråd gennem spejderarbejdet  Har tradition for at forældre hjælper til  Har en høj grad af arbejdsdeling i gruppen  Har mange aktiviteter og traditioner som er lagt i faste rutiner  Køber hjælp udefra, frem for at gøre alting selv  Har lavet årsplaner til spejderne og forældrene Foto: Andreas Hørup Nilsson

18 Ledelse  De har ofte erfaring, en lang tidshorisont og er pragmatiske typer  Sørger for administration, lederpleje, gruppens røde tråd og udfordringer  Er både organisatorisk og visionær  Får de tre andre elementer til at lykkedes Foto: Trine Abild Christensen

19 19 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Vi drømmer om …

20 20 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Hvad drømmer du om? I tidligere defineret nogle kerneord om gruppeledelse - værdier I drømme er der ingen begrænsninger – alt er muligt Intet er for stort – intet er for lille Hvad kunne i rigtig godt tænke jer skulle ske I jeres gruppe. ??.

21 21 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Hvad drømmer vi om …. Til Flipoverne og skriv holdvis Lad Jer inspirere af hinandens ideer og fortællinger Holdene fremlægger for hinanden.

22 22 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Hvad gør andre …. Bække gruppe Voerladegaard gruppe Silkeborg gruppe

23 23 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Svagheder / styrker …. Til Flipoverne og skriv Hold 1 Svagheder, gruppens vigtigste svagheder og forslag til hvad man kan gøre ved dem. ? Hold 2 Styrker, gruppens vigtigste styrker og hvordan vi kan bruge dem endnu mere ? Holdene fremlægger for hinanden.

24 24 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Trusler / muligheder... Til Flipoverne og skriv Hold 1 Trusler, gruppens største trusler og forslag til hvad man kan gøre ved dem. ? Hold 2 Muligheder, gruppens vigtigste muligheder og forslag til hvordan vi kan bruge dem endnu bedre ? Holdene fremlægger for hinanden.

25 25 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Vision Udtrække indsatsområder fra flipoverne

26 26 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Forventninger Høre noget om Grupperåd – hvad laver man ? Hvad er grupperåd, nye ideer Værktøjer til forandring Input til det daglige arbejde Få nye ideer, networking Noget om struktur og arbejdsgange At Brokholm gruppe oplever 10% årlig vækst de næste 3 år.

27 27 Workshop Gruppeledelse, DUD Brokholm, oktober 2011 Det videre forløb Får eftersendt et notat med opsamlinger fra dagen Går hjem med fornyet inspiration til at sætte noget nyt i gang i egen gruppe At I vil bruge inputtene i et videre arbejde i gruppen og gennem ”god gruppeledelse” sikre I er 10 % flere spejdere i jeres gruppe 1/1 2013kaj@spejdernet.dk Tak for idag


Download ppt "Gruppeledelse Brokholm naturcenter Workshop – gruppeledelse 8. Oktober 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google