Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for SIP-Sikret Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra Grenen - Særlig sikret 2010 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for SIP-Sikret Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra Grenen - Særlig sikret 2010 1."— Præsentationens transcript:

1 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for SIP-Sikret Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra Grenen - Særlig sikret 2010 1. august 2010 til 31. juli 2011

2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 2 Indhold SIP – Metode og baggrund Hvad er SIP? SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) Sådan læses rapporten Udfyldte skemaer Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole Indsatser Resultatindikatorer Social adfærd og sociale ressourcer Familiemæssige relationer Fysisk og psykisk trivsel Faglige kvalifikationer Praktiske færdigheder Misbrugsproblemer Kriminel adfærd

3 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 3 Hvad er SIP? - Dokumentation, læring og kvalitetsudvikling Udviklet med udgangspunkt i viden og forskning Fokus på sammenhænge ml. ”det man gør” og de ”resultater” det giver Refleksion, læring og kvalitetsudvikling Bidrage til en fokuseret og kvalificeret indsats Formålet med SIP er at opnå en dokumenteret og dermed kvalificeret viden – viden som kan anvendes til læring Baserer sig på en programteori – forestillinger om sammenhænge mellem indsats og resultat Evalueringen er en test af programteoriens antagelser

4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 4 SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål Emotionelle problemer Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv Er bange for mange ting, er nem at skræmme Adfærdsproblemer Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig Gør for det meste, hvad der bliver sagt Kommer ofte i slagsmål og mobber andre Lyver og snyder ofte Stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder Hyperaktivitet Er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde sig i ro i længere tid Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro Er nem at distrahere, mister let koncentrationen Tænker sig om, før han/hun handler Gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig

5 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 5 SDQ-redskab Scorer på de 5 SDQ-indikatorer beregnes ud fra hver 5 spørgsmål (fortsat). Kammeratskabsproblemer Er lidt af en enspænder, leger mest alene Har mindst én god ven Er generelt vellidt af andre unge Bliver mobbet eller drillet af andre unge Kommer bedre ud af det med voksne end med andre unge Prosocial adfærd Er hensynsfuld og betænksom overfor andre Er god til at dele med andre unge Prøver at hjælpe, hvis nogen slå sig, er kede af det eller skidt tilpas Er god mod mindre børn og unge Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre

6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 6 Sådan læses rapporten Rapporten er baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på institutionen. Rapporten fokuserer på institutionens egne resultater. I rapporten vises hvilke områder, der er gennemført indsatser inden for, samt hvilke indsatser, der konkret er udført. Rapporten viser den unges udvikling indenfor de 7 resultatindikatorer: Social adfærd og sociale ressourcer, familiemæssige relationer, Fysisk og psykisk trivsel, Faglige kvalifikationer, Praktiske færdigheder, Misbrugsproblemer og Kriminel adfærd. Det er muligt at sammenligne resultatet for institutionen i år med institutionens resultater sidste år i de tilfælde, hvor der er indberettet data fra forrige år. Derudover er det muligt at sammenligne institutionens resultater med resultatet for hele landet, samt med resultatet for den institution, der klarer sig bedst (flest mulige der opnår forbedring; eller flest, der svarer i høj grad eller i nogen grad ) og den institution, der klarer sig dårligst (færrest, der oplever en forbedring; eller færreste, der svarer i høj grad eller i nogen grad). For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag skal resultaterne for hhv. den bedste og den dårligst institution være baseret på minimum 10 besvarelser.

7 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 7 Sådan læses figurerne Antal besvarelser Procentvis andel af besvarelser

8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 8 Udfyldte skemaer

9 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 9 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole

10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 10 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole

11 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 11 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole

12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 12 Karakteristik af de unge og samarbejde med forældre, kommune og skole

13 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 13 Indsatser Social udvikling og adfærd Psykiske og psykiatriske problemer Fysisk sundhed Almindelig daglig læring Netværksrelationer Skole- og værkstedsdeltagelse Ift. Pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde Misbrug Kriminalitet Andre problemstillinger

14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 14 Indsatser Social udvikling og adfærd Indsatserne har været rettet mod:

15 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 15 Indsatser Psykiske og psykiatriske problemer Indsatserne har været rettet mod:

16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 16 Indsatser Fysisk sundhed Indsatserne har været rettet mod:

17 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 17 Indsatser Almindelig daglig læring Indsatserne har været rettet mod:

18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 18 Indsatser Skole- og værkstedsdeltagelse Indsatserne har været rettet mod:

19 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 19 Indsatser Ift. pædagogiske mål for skole, værksted og arbejde Indsatserne har været rettet mod:

20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 20 Indsatser Netværksrelationer Indsatserne har været rettet mod:

21 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 21 Indsatser Misbrug (1/2) Indsatserne har været rettet mod:

22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 22 Indsatser Misbrug (2/2) Indsatserne har været rettet mod:

23 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 23 Indsatser Kriminalitet Indsatserne har været rettet mod:

24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 24 Indsatser Andre problemstillinger

25 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 25 Kommunikation, Brugerinddragelse & Individuelle planer

26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 26 Kommunikation

27 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 27 Brugerinddragelse Har den unge haft indflydelse på følgende under anbringelsen?

28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 28 Individuelle planer

29 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 29 Resultatindikatorer Social adfærd og sociale ressourcer Familiemæssige relationer Fysisk og psykisk trivsel Faglige kvalifikationer Praktiske færdigheder Misbrugsproblemer Kriminel adfærd

30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 30 Social adfærd og sociale ressourcer Måles gennem følgende indikatorer: Udviklingen i den unges adfærdsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges kammeratskabsproblemer (målt gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges prosociale adfærd (mål gennem SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges adfærdsproblemer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges sociale problemer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog

31 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 31 Social adfærd og sociale ressourcer Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog

32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 32 Social adfærd og sociale ressourcer Adfærdsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges adfærdsproblemer vurderet af den unge selv

33 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 33 Social adfærd og sociale ressourcer Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unges kontaktpædagog

34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 34 Social adfærd og sociale ressourcer Kammeratskabsproblemer (SDQ) Udvikling i de unges kammeratskabsproblemer vurderet af den unge selv

35 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 35 Social adfærd og sociale ressourcer Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unges kontaktpædagog

36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 36 Social adfærd og sociale ressourcer Prosocial adfærd (SDQ) Udvikling i de unges prosociale adfærd vurderet af den unge selv

37 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 37 Familiemæssige relationer Måles gennem følgende indikatorer: Udvikling i forhold til familie – vurderet af den unge selv Udvikling i støtte fra familie – vurderet af den unge selv

38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 38 Familiemæssige relationer Forhold til familie Den gennemsnitlige udvikling i de unges forhold til deres familie – vurderet af den unge selv

39 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 39 Familiemæssige relationer Støtte fra familie Gennemsnitlig udvikling i den støtte de unge oplever fra deres familie - vurderet af den unge selv

40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 40 Fysisk og psykisk trivsel Måles gennem følgende indikatorer: Udvikling i om den unge tit føler sig syg – vurderet af den unge selv Udvikling i generelt at have et godt helbred – vurderet af den unge selv Udviklingen i den unges emotionelle problemer (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges hyperaktivitet (SDQ) – vurderet af både den unge selv og den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges funktionsevne (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog Udviklingen i den unges symptomer (målt gennem HoNOSCA) – vurderet af den unges kontaktpædagog

41 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 41 Fysisk og psykisk trivsel Jeg føler mig tit syg Gennemsnitlig udvikling i den unges vurdering af om han/hun tit føler sig syg

42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 42 Fysisk og psykisk trivsel Jeg har generelt et godt helbred Gennemsnitlig udvikling i om den unge vurderer, at han/hun generelt har et godt helbred

43 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 43 Fysisk og psykisk trivsel Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unges kontaktpædagog

44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 44 Fysisk og psykisk trivsel Emotionelle problemer (SDQ) Udvikling i de unges emotionelle problemer vurderet af den unge selv

45 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 45 Fysisk og psykisk trivsel Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unges kontaktpædagog

46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 46 Fysisk og psykisk trivsel Hyperaktivitet (SDQ) Udvikling i de unges hyperaktivitet vurderet af den unge selv

47 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 47 Faglige kvalifikationer Måles gennem følgende indikatorer: Lærerens vurdering af forbedring i forskellige fag Den unges vurdering af forbedring i forskellige fag Tilfredsstillende deltagelse i værkstedstilbud – vurderet af lærer/faglærer Speciel interesse i værksteder – vurderet af lærer/faglærer Lyst til at starte i skole/uddannelse efter opholdet – vurderet af den unge selv Lyst til at finde job efter opholdet – vurderet af den unge selv Er den unge i skole- eller uddannelsesforløb efter udskrivning – udfyldt af læreren Har den unge fået læreplads/job efter anbringelsen –udfyldt af læreren

48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 48 Faglige kvalifikationer Udvikling i dansk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget dansk i skolen.

49 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 49 Faglige kvalifikationer Udvikling i matematik Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget matematik i skolen.

50 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 50 Faglige kvalifikationer Udvikling i engelsk Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget engelsk i skolen.

51 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 51 Faglige kvalifikationer Udvikling i idræt/sport Lærerens vurdering af den unges udvikling inden for faget idræt/sport i skolen.

52 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 52 Faglige kvalifikationer Udvikling i dansk Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget dansk i skolen.

53 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 53 Faglige kvalifikationer Udvikling i matematik Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget matematik i skolen.

54 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 54 Faglige kvalifikationer Udvikling i engelsk Den unges egen vurdering af forbedring inden for faget engelsk i skolen.

55 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 55 Faglige kvalifikationer Deltagelse i værkstedstilbud Den unges lærers/faglærers vurdering af om den unges deltagelse i værkstedstilbud har været tilfredsstillende

56 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 56 Faglige kvalifikationer Særlig interesse i værksted Den unges lærers/faglærers vurdering af om den unge er blevet særligt interesseret i et værksted, der findes på institutionen

57 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 57 Faglige kvalifikationer Intention om skole eller uddannelse Den unges vurdering af om de har intention om at starte i skole eller uddannelse efter opholdet

58 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 58 Faglige kvalifikationer Intention om job Den unges vurdering af om de har intention om at finde et job efter opholdet

59 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 59 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 59 Faglige kvalifikationer Er den unge i skole-/uddannelsesforløb udenfor institutionen efter udskrivning? Den unges lærers tilkendegivelse

60 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 60 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 60 Faglige kvalifikationer Har den unge læreplads eller job efter udskrivning? Den unges lærers tilkendegivelse

61 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 61 Praktiske færdigheder Måles gennem følgende indikatorer: Den unges interesse for egen sundhed – vurderet af den unge Den unges vurdering af om han/hun sover godt om natten Den unges interesse for personlig hygiejne – vurderet af den unge Den unges evne til at opretholde en normal dagsrytme – vurderet af kontaktpædagogen Den unge står selv op om morgenen– vurderet af kontaktpædagogen Den unge sørger selv for personlig hygiejne – vurderet af kontaktpædagogen Den unges evne til at overholde mødetidspunkter – vurderet af kontaktpædagogen Den unge vasker og ordner selv sit tøj – vurderet af kontaktpædagogen Den unges deltagelse i madlavning – vurderet af kontaktpædagogen Den unge følger dagens program – vurderet af kontaktpædagogen Den unge gør rent og rydder op på sit værelse– vurderet af kontaktpædagogen

62 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 62 Praktiske færdigheder Interesse for sundhed Gennemsnitlig udvikling i den unges interesse for sundhed – vurderet af den unge selv

63 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 63 Praktiske færdigheder Jeg sover godt om natten Gennemsnitlig udvikling i om den unge vurderer at han/hun sover godt om natten

64 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 64 Praktiske færdigheder Interesse for personlig hygiejne Gennemsnitlig udvikling i om den unges interesserer sig for personlig hygiejne – vurderet af den unge selv

65 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 65 Praktiske færdigheder Normal døgnrytme Udvikling i de unges evne til at opretholde en normal døgnrytme - vurderet af den unges kontaktpædagog

66 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 66 Praktiske færdigheder Står selv op om morgenen Udvikling i de unges evne til selv at stå op om morgenen - vurderet af den unges kontaktpædagog

67 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 67 Praktiske færdigheder Personlig hygiejne Udvikling i de unges evne til selv at sørge for personlig hygiejne - vurderet af den unges kontaktpædagog

68 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 68 Praktiske færdigheder Overholde mødetidspunkter Udvikling i de unges evne til at overholde mødetidspunkter - vurderet af den unges kontaktpædagog

69 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 69 Praktiske færdigheder Vaske og ordne tøj Udvikling i hvorvidt de unge selv vasker og ordner tøj - vurderet af den unges kontaktpædagog

70 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 70 Praktiske færdigheder Deltagelse i madlavning Udvikling i hvorvidt de unge deltager i madlavningen - vurderet af den unges kontaktpædagog

71 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 71 Praktiske færdigheder Følge dagprogram Udvikling i hvorvidt de unge følger dagens program - vurderet af den unges kontaktpædagog

72 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 72 Praktiske færdigheder Rengøring og oprydning af værelse Udvikling i hvorvidt de unge rydder op og rengør eget værelse - vurderet af den unges kontaktpædagog

73 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 73 Misbrug Måles gennem følgende indikatorer: Den unges misbrug ved indskrivning – udfyldt af den unge selv Den unges misbrug ved udskrivning – udfyldt af den unge selv

74 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 74 Misbrug Brug af euforiserende stoffer ved indskrivning Den unges besvarelse på deres indtag af alkohol og euforiserende stoffer ved indskrivningen

75 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 75 Misbrug Brug af euforiserende stoffer ved udskrivning Den unges besvarelse på deres forbrug af alkohol og euforiserende stoffer ved udskrivningen

76 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 76 Kriminalitet Måles gennem følgende indikatorer: Den unges vurdering af mulighed for et liv uden kriminalitet efter udskrivning

77 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 77 Kriminalitet Liv uden kriminalitet Den unges vurdering af om de mener at de har mulighed for et liv uden kriminalitet efter udskrivning


Download ppt "Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for SIP-Sikret Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra Grenen - Særlig sikret 2010 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google