Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Niveaudifferentiering i tysk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Niveaudifferentiering i tysk"— Præsentationens transcript:

1 Niveaudifferentiering i tysk
Roskilde Gymnasium

2 Disposition Projektets indhold og baggrund Gruppeinddeling
Eksempler på differentierede opgaver Timestruktur (stationer) og grupper uden lærer Evaluering (foreløbig)

3 Hvad går projektet ud på?
Eleverne sidder i alle timer i faste, niveaudelte grupper (som udgangspunkt) Ideelt set fire i hver gruppe Ny gruppeinddeling efter fx to måneder / et forløb I nogle moduler: Stationsundervisning: Grupperne arbejder efter tur sammen med læreren

4 Baggrund – tanker om projektet
Faste grupper: Tryghed ved at snakke tysk Tilpas udfordring for den enkelte Fleksibilitet: Mulighed for at skifte gruppe / niveau Mere taletid sammen med læreren Elevansvar - gruppekontrakt Hvordan differentiere uden for meget ekstraarbejde?

5 Baggrund - inspiration
Udviklingsprojekt: ”Samarbejdslæring i andet fremmedsprog” med Middelfart Gymnasium + Rødkilde Gymnasium Karin Løvenskjold Svejgaard: ”Rød, gul, grøn – en metode til undervisningsdifferentiering, der virker” Nicholas Marinos: Oplæg om undervisningsdifferentiering

6 Principper for gruppeinddeling
Eleverne medbestemmende! (og dermed ansvarlige) Efter fagligt niveau Efter motivation / arbejdsindsats Læreren danner i sidste ende grupperne Gruppekontrakt + gruppeidentitet

7 Spørgeskema: Elevens faglige selvevaluering
Tekstforståelse. Når vi læser tekster, oplever jeg A. At jeg forstår hovedpointerne i teksterne, selvom jeg ikke forstår hvert ord. B. At jeg forstår en hel del af teksterne, men at der også er steder, jeg ikke forstår. C. At der er meget af teksterne, jeg ikke forstår. (Kategorier: taleforståelse, mundtlig sprogfærdighed, grammatik, metoder til opgaveløsning)

8 Spørgeskema: Elevens egen vurdering af ambitionsniveau
Beskriv din arbejdsindsats og dit ambitionsniveau i det kommende forløb: A: Jeg er velforberedt, fokuseret og ambitiøs og ønsker så vidt muligt at snakke tysk. B: En middelindsats og et middelambitionsniveau. C: Minimumindsats: Jeg har læst hjemme, jeg deltager i undervisningen og prøver at snakke tysk.

9 Eksempler på differentierede opgaver
Overvejelser inden: Vælger læreren – eller vælger grupperne opgaver? Skal alle nå samme mål?

10 Opgave med samme mål, I (Jenseits der Stille)
Samme mål: Analyse af scenerne Samme tidsramme Forskellig stilladseringsgrad Warum gibt ihre Tante ihr genau dieses Geschenk? (Ihr könnt mehrere Gründe finden.) Wer hat das Instrument früher gehabt? (S. 22, Z. 35) Wie hängt es mit Clarissas Verhältnis zu Laras Eltern zusammen? (S. 23, Z )

11 Opgave med samme mål, II (Spuck vor ihr aus)
Samme mål: Repetition af relativpronominer (+ af novelle) Samme tidsramme Forskellig kompleksitet i opgaven A. Peggys Eltern, ____ Westfilme erlauben (tillader), sind sehr jung. B. Peggys forældre, som tillader (erlauben) vest-film, er meget unge. (+ oversættelse på bagsiden)

12 Opgave med samme mål, III (Schneewittchen)
Delopgaver til fælles analyse Samme tidsramme Forskellige sværhedsgrader – og ikke lige vigtige Du bist: der Jäger / Schneewittchen / die Königin Was sind deine Eigenschaften? Wie handelst du – und warum? Hast du eine symbolische Funktion? Samles til én analyse (i matrixgrupper + fælles googledoc-skema)

13 Eksempel på opbygning af et modul
8.10 Intro : Tekstforståelse : Hos Ane 9.00: BREAK : Grammatik : Sammenfatning, afrunding

14 Opgave med forskelligt mål, I
Samtale med læreren på forskelligt niveau Kinder sind immer Erben: A. Tekstforståelse – punkter der opklares, samtale om temaer ud fra liste med nøgleord B. Analyse – fra nøgleord til hovedtemaer, vurderinger af fortæller C. Perspektivering, ”Die Gnade der späten Geburt”

15 Opgave med forskelligt mål, II
Arbejde med differentierede fokuspunkter i det skriftlige arbejde. Grammatiske problemer Sproglig variation, brug af ”småord”

16 Hvad laver grupperne uden lærer så?
Vigtigt med MEGET klar intro til opgaverne! Gerne fast struktur på opgaverne, fx spil, CL-struktur…

17 Uden lærer: Grammatik og sprog
Taskbased grammatik, gerne mundtligt, fx pronomenlotteri Adjektiv-opsamling: Skriv sætninger til ”frugtsalat”-leg i breaket

18 Uden lærer: Tekstarbejde
Rollelæsning, fx af ny tekst Tekstforståelse, fx ud fra nøgleord / sætninger (udgangspunkt for dybere analyse sammen med læreren) Fast definerede analyseopgaver Dilemmaspil / rollespil

19 Uden lærer: Skriftlighed
Arbejde med fokusrettelser i elevernes udkast: Differentierede fokuspunkter Differentiering af hjælp i responsen

20 Elev-evaluering Meget positiv! 
Fagligt svage elever: Tryghed – gerne også inspiration fra de gode. Fagligt stærke elever: Glade for niveaudeling. Husk differentierede opgaver! Alle: Godt med gruppekontrakt (holdt fast på arbejdsindsats) Kan ikke altid gå op med både fagligt niveau og arbejdsindsats ”Slacker-gruppen” – kan godt løfte dem at havne sammen

21 Elev-evaluering: Citater
”Jeg synes at det var en meget positiv oplevelse at få lov at arbejde med nogen, der har samme ambitionsniveau som en selv. Jeg kunne mærke, at arbejdet blev opdelt mere ligeligt og at det faglige niveau steg. Vi snakkede også mere tysk.” ”At vi alle var på samme niveau, og derfor kunne hjælpe hinanden med de ting vi havde svært ved, og at der ikke skulle sidde en i gruppen og føle sig dum og en der sidder og spilder tiden.”

22 Lærer-evaluering Samtale med mindre grupper: Dejligt!
Dejligt når alle elever udfordres Grupperne uden lærer? Selvdisciplin Tid, tid, tid…

23 Niveaudifferentiering uden ekstraarbejde?
Tjaehhh… Vælge opgavetyper der kan differentieres simpelt Men: En god gruppeinddeling tager tid At udarbejde flere typer opgaver tager tid

24 Men det giver også god mening. ”Det er jo bare megagodt!” Nadia, 2.w


Download ppt "Niveaudifferentiering i tysk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google