Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15)"— Præsentationens transcript:

1

2

3

4 Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet
Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15) er fra artiklen.

5 Turbidit - Bouma

6 Tyngdekraftkontrolleret sedimenttransport

7 Fanekompleks

8 Fanekompleks og tilhørende profiler

9 San Telmo stranden San Telmo Stranden i Selandien – Thanettien – 8 på slide 8, fra ”bassingulvet”

10 San Telmo stranden

11 San Telmo stranden

12 San Telmo stranden San Telmo Stranden i Ypressien – 7 på slide 8, fra den ydre fane

13 Loyastranden - Sydfrankrig

14 Loyastranden - Sydfrankrig

15 Loyastranden - Sydfrankrig

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Black smokers Kilde for slide 33 – 39 – Den store Danske

34 Black smokers Black smokers. Nær spredningszoner på oceanbunden siver havvand ned i revner og sprækker i de underliggende bjergarter under havbunden. Vandet opvarmes af magma, som ligger nogle km nede i jordskorpen eller ved dennes nedre grænse.

35 Black smokers Det nedsivende havvand opløser pga. høj temperatur og høj saltholdighed grundstoffer som zink, kobber, jern og mangan i de gennemstrømmede bjergarter og blandes med opløsninger fra det underliggende magma, der har et stort indhold af de samme grundstoffer.

36 Black smokers Når de varme opløsninger — ofte  °C varme — igen stiger op til havbundens overflade, afkøles de, og de forskellige metaller udfældes som sulfider i black smokers.

37 Manganknolde

38 Manganknolde Mangannoduler. Tv. mangannoduler fotograferet på bunden af det nordøstlige Atlanterhav i 5450 m dybde, hvor de kan udgøre mere end 10 kg/m2. Nodulerne kan blive op til 50 cm i diameter og er dannet i løbet af mindst 50 mio. år. De er økonomisk interessante pga. deres indhold af kobber, cobalt og nikkel.

39 Manganknolde Th. mangannoduler opsamlet på Stillehavets bund.
Nodulerne er koncentrisk opbyggede omkring en kerne af hajtand eller et mineral, og de største er ca. 10 cm i diameter.


Download ppt "Turbiditaflejringer fra Pyrenæerområdet Fra artikel i Geologisk Nyt 6/07, Forfatter Johan Byskov Svendsen. Denne og de efterfølgende slides (4-15)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google