Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsvidenskab /samfundsfag Introduktion i forbindelse med almen studieforberedelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsvidenskab /samfundsfag Introduktion i forbindelse med almen studieforberedelse."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsvidenskab /samfundsfag Introduktion i forbindelse med almen studieforberedelse

2 Hvad beskæftiger vi os med inden for samfundsvidenskaberne? Sociologi:  Sociale relationer og strukturer -individet i forhold til dets omgivelser(f.eks. familie, skole og arbejdsplads)  Social differentiering(opdeling af befolkningen i kategorier, fordelingen af de samlede levevilkår)  Social integration(sammenhængskraften i små og store sociale systemer)

3 Politiske strukturer og processer: Politik Hvem har magten til at træffe politiske beslutninger på  Lokalt plan  Regionalt plan  Landsplan  Internationalt plan Politiske ideologier: Holdninger til, hvordan man skal træffe disse beslutninger og på hvilke områder, der skal besluttes.

4 Økonomi: Den samlede produktion og fordelingen heraf Styret af det frie marked (udbud/efterspørgsel: Markedsøkonomi) Styret af det offentlige(stat, amter og kommuner: Planøkonomi) Midt i mellem: Blandingsøkonomi/velfærdsstat:

5 Og hvad skal vi så bruge samfundsvidenskaben til? Beskrive det samfund, vi lever i Forklare sammenhæn- ge(teori) mellem forskellige fænomener(ex: social status og sundhed eller statsbudget og beskæftigelse) =ER Resultaterne af forskningen kan så bruges af politikerne som udgangspunkt for ændret lovgivning =BØR

6 Problem for samfundsvidenskaben: Den, der undersøger(videnskabsmanden) er selv en del af det samfund, der undersøges!  problemer med objektivitet/uafhængighed (sammenlign med fysikeren i laboratoriet: Naturvidenskab)

7 Metoder til indhentning af viden om, hvordan samfundet ER: Tekstlæsning (minder om humaniora: analyse og fortolkning):  aviser  tidsskrifter  lærebøger Observation (hvilken adfærd har kærestepar i frikvarteret?) Simulation i økonomi: Leg, du er finansminister!

8 Dataindsamling og statistisk analyse (jvnf. sammenhænge/teorier) via: Registre/databaser(eks.: Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet) Egne undersøgelser:  Spørgeskema  Interview Hårde data(naturvidenskab!)  Ex. Læser du lektier?  Ja  Nej  ved ikke

9 Datatyper fortsat:  Bløde data:  Ex.: fortæl, hvorfor du ikke læser lektier!


Download ppt "Samfundsvidenskab /samfundsfag Introduktion i forbindelse med almen studieforberedelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google