Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institut for Psykologi, Københavns Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Den sociale hjerne Anders Gade Institut for Psykologi, Københavns Universitet Manet, 1879 Gade

2 Social kognition, social neurovidenskab, affektiv neurovidenskab, social kognitiv neurovidenskab ………
1989 (dansk udgave 1992) Gade

3 2012 Den sociale hjerne Mentalisering Spejlsystemer Empati – smerte
Selvet ”Default” netværket Hjernens valg Serotonin Konformitet Autisme Psykopati 2012 Gade

4 Social kognition Ansigtsgenkendelse Genkendelse af emotioner Genkendelse af intentioner Biologisk bevægelse Spejlneuroner og -systemer Erkendelse af ”agency” Imitation Mentalisering – ”Theory of Mind” Samarbejde og bedrag Empati Moral Emotionel intelligens omm. # a402a Gade

5 ? Hvor i hjernen sidder den? Hvad er social kognition?
Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Gade

6 Forholdet mellem bevidste
Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den? Emotionsgenkendelse Moral Selvet Mentalisering (ToM) Empati Social kognition Hvordan skal vi forstå mPFC og ”default-områder”? Hvordan skal vi forstå emotionernes betydning ? Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Forholdet mellem bevidste og ubevidste processer ? Følelsessekskant Moralske dilemmaer og moral-sp Følelsesmæssig intelligens (MSCEIT) Fokale læsioner Frontotemporal demens Autisme Skizofreni Psykopati Gade

7 Emotions-genkendelse
Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den? Emotions-genkendelse Social kognition Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Angsttilstande? Depression? Basalgangliesygdomme? FTD? Skizofreni? (Vanskelighed: Brugen af emotioner ofte svækket før den basale genkendelse) Gade

8 Glæde Skyld arrogance ? Omtanke arrogance ? flirt ? Arrogance skyld ?
Simon Baron-Cohen Mind in the Eyes test Skyld eller arrogance ? Omtanke eller arrogance ? Glæde eller flirt ? Ny udgave 2001 Arrogance eller skyld ? Gade TICS, maj 1999

9 Moral Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den?
vmPFC Social kognition Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Moral spørgeskema Moralske dilemmaer Psychopathy checklist-R (Hare) Gade

10 Moralske dilemmaer Grædende baby
Fjendens soldater har indtaget din landsby. De har ordre til at dræbe alle civile. Sammen med nogle af dine naboer har du søgt tilflugt i en stor kælder i et hus. Du hører soldaternes stemmer, mens de er kommet ind i huset for at lede efter værdigenstande. Din baby begynder at græde højt. Du dækker hans mund for at stoppe lyden. Hvis du flytter din hånd, vil hans gråd tiltrække soldaternes opmærksomhed, og de vil dræbe dig, dit barn og de andre personer, som gemmer sig i kælderen. For at redde dig selv og de andre må du kvæle dit barn. Vil det være i orden, at du kvæler dit barn for at redde dig selv og de andre personer fra landsbyen? Gade #a426a

11 ”Upersonlige” vs. ”personlige” moralske dilemmaer
Gangbro Du står på en gangbro over skinnerne, imellem vognen som kommer nærmere og de fem sporarbejdere. Ved siden af dig på denne gangbro står ……. Togvogn En togvogn er løbet løbsk ud af sporet imod 5 sporarbejdere, som vil blive dræbt, hvis vognen fortsætter i sin nuværende retning. Gade

12 Frontotemporal demens
26 FTD, 26 AD, 26 NC Frontotemporal demens Moral-spørgeskema: Hvor forkert er det, hvis du fx: ”tar det største stykke kage” ”bryder ind i kø, når du har travlt”, etc (24 sp.) (ingen gruppeforskelle) FTD AD NC Togvogn-dilemmaet (ja/nej) 21/5 23/3 26/0 Gangbro-dilemmaet (ja/nej) 15/11 6/20 5/21 Mendez et al., #a426b Gade

13 bilaterale vmPFC- læsioner
6 patienter med bilaterale vmPFC- læsioner Moralske dilemmaer Koenigs et al. (2007) Nature, 446: #T611a Gade

14 Utilitaristiske moralske vurderinger:
Kognition vs. emotion eller tab af prosociale moralske emotioner ? Koenigs et al. (2007) Nature, 446: b-d) fMRI ”moralske” vs. non-moralske emotionelle billeder e) ”prosociale moral- emotioner” Greene et al., 2004 Moll & de Oliveira-Souza (2007). TICS, 11: #t611b Gade

15 Social adfærd og moraludvikling: Tidlige læsioner
Anderson et al., 1999 (i /readings.htm) ”Erhvervet psykopati” (voksne: ”pseudopsykopati”) Gade # a342e

16 Christian Jungersen Du forsvinder Gyldendal, 2012 Gade

17 Gade

18 Psykopater - hvad mangler de? Gade

19 Homo Metropolis af Nikoline Werdelin
Politiken 5. dec – 2. feb. 2004 Gade

20 7. dec. Gade

21 12. dec. Gade

22 13. dec. Gade

23 20. dec. Gade

24 28. dec. Gade

25 DR2 Tema Lørdag d. 10.3.2012 Svindlerne
Professor Lars Bo Langsted og ”svindeljæger” Kåre Schmidt Gade

26 P. A. Alberti Marcel de Sade Kurt Thorsen Gade

27 Vinderen er ….. Stein Bagger – bodybuilder og turistguide Gade

28 ”Jamen, det jo en erhvervsrisiko, ikke?”
Spørgsmål: Hvad tænker du om det, at dine egne børn kommer i fængsel? ”Jamen, det jo en erhvervsrisiko, ikke?” Gade

29 Selvet Hvor i hjernen sidder den? Hvad er social kognition?
Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Drengen legede med ________ Sømanden gik på broen Katten spiste ________ Pigen spillede klaver ….. Etc efter 2 timer (nye; givne; selvdannede): Ordparprøve / kildeangivelse Frontotemporal demens Skizofreni Gade

30 ”The brain’s dark energy”
Marcus Raichle, 2005 ”The brain’s dark energy” Gade

31 ”Default-områder”: - Hvor aktiviteten konsekvent går ned ved kognitive aktiveringsopgaver i skanneren Gade

32 Selv og andre Personlighedstræk hos selv Dronning Margrethe
Lou et al. (2004). PNAS, 101, # a411b Gade

33 Selvvurdering Johnson et al., 2007 110 normale forsøgspersoner
#d327a 110 normale forsøgspersoner Selvvurdering vs. semantisk vurdering (positivt?) af tillægsord Gade

34 Frontotemporal demens
MR, VBM, substanstab Rosen (2011) Neurocase, 17, #d534a Patient IG, 52 år gammel Gade

35 Defekter i meta-repræsentation af selvbevidsthed:
Erlbaum, 1992 Defekter i meta-repræsentation af selvbevidsthed: * Manglende viden om intentioner giver defekter i selv-monitorering → defekter i viden om egne handlinger (hørehallucinationer) * Manglende viden om andres hensigter → vrangforestillinger om forfølgelse og styringsoplevelser (påførte handlinger) Gade

36 Vinogradov et al. (1997) #a980-9b
Drengen legede med ________ Sømanden gik på broen Katten spiste ________ Pigen spillede klaver ….. Etc efter 2 timer (nye; givne; selvdannede): Ordparprøve / kildeangivelse Vinogradov et al. (1997) #a980-9b Selektiv vanskelighed ved kildeangivelse af de selv- genererede ord hos skizofrene Fisher et al. (2008) #a980-9a 91 skizofrene og 30 NC Gade

37 Selv-genererede versus givne ord fMRI
Skizofreni Selv-genererede versus givne ord fMRI Drengen legede med ________ Sømanden gik på broen Katten spiste ________ Pigen spillede klaver ….. Etc Vinogradov et al. (2008) #a980-9c 8 skizofrene og 8 NC fMRI Gade

38 Mentalisering Theory of Mind
Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den? Bird et al., 2004 (fMRI +case) Mentalisering Theory of Mind Social kognition Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Autisme Skizofreni FTD Fokal hjerneskade? 1st & 2nd order ToM tests Tegneserier Billedserier Faux Pas tests TASIT Gade

39 Uta & Chris Frith Gade

40 Defekt mentalisering (theory of mind) er en kernedefekt ved autisme
Sally-Ann opgaver Uta Frith Defekt mentalisering (theory of mind) er en kernedefekt ved autisme Baron-Cohen et al., 1985 Gade

41 Implicit brug af Theory of Mind Instructor’s task
Dumontheil et al., 2010 Gade

42 Neuropsykologiske studier og teorier:
fra jagten på den grundlæggende enkeltdefekt til modeller med ”multiple grundlæggende defekter” Fx Minshew et al. (1997), JINS; 3, (HFA – ingen AS) Defekt: komplekse motoriske færdigheder, kompleks hukommelse; kompleks sprog Intakt: opmærksomhed, enkel sprog, enkel hukommelse, visuo-spatiale færdigheder Fx Baez et al. (2012), Front. Hum. Neurosci., 6, 302 (AS) #a943d Social kognition bredt: emotionsgenkendelse, ToM, empati, moral, viden om sociale normer, selv-monitorering Gade

43 fMRI-studier og funktionel konnektivitet
Just et al. (2004). Brain, 127, (HFA; sætningsforståelse; LIF & dlPFC) # a947g Gade

44 fMRI-studier og funktionel konnektivitet kan knyttes til neuroanatomi
(1-8 år: hypervækst; grå og hvid substans; senere nedsat vækstrate i hvid) Tower of London: Få og små forskelle i test-præstationer fMRI-aktivering grundlæggende ens i de to grupper, men: Tre fund, som er relevante for at forstå hypo-konnektiviteten: 1) Korrelation / synkronisering mellem frontal og parietal aktivering langt mindre hos autisterne 18 HFA; IQ-matchede kontroller Tværsnit af relevante dele af corpus callosum mindre hos autister 3) Hos autister hænger frontal-parietal konnektivitet sammen med størrelsen af af genu i corpus callosum Just et al. (2007). Cerebral Cortex, 17, # a947g Gade

45 V V+S S 12 HFA 12 NC fMRI og Diffusions- Tensor billeddannelse Gade
Visuospatial V+S Visuospatial hjulpet af det sproglige S Semantisk / sproglig #a947h Gade

46 Diffusions-tensor billeddannelse
Eksempel fra DRCMR (Hvidovre) Madsen et al. (2010), Neuropsychologia, 48, #a363g Rød: Hvor der er mindre sammenhæng (anisotropi) i fiberbaner hos autisterne Sahyoun et al., (2010) #a947h Gade

47 fMRI -konnektivitet i hele hjernen; hviletilstand
31 HFA 29NC (alder og IQ-matchede) fMRI -konnektivitet i hele hjernen; hviletilstand Gotts et al. (2012), Brain, 135, #a947d Gade

48 Autismens genetik Heritabilitet (”arvelighed”)
Polygenetisk arv, men stort set ingen risikogener fundet ”Sjældne” mutationer; de novo og arvede: især ”kopi-antal variationer (”CNVs”) Eksempel: 7q11.23 duplikationer (7q11.23 ’fraklip’: Williams syndrom) De fleste koder for processer i synapseudvikling, axon-vækst og neuronal migration Gade

49 Skizofreni Martin Brüne, Bochum Gade

50 Mona Abdel-Hamid, Bochum
Gade

51 Skizofreni Conclusions:
Brüne et al. (2007) Schizophr. Res. 92, Martin Brüne, Bochum Conclusions: Impaired capacity to appreciate one’s own and other’s mental states is the single-best predictor of poor social competence in schizophrenia, and should perhaps be included in future definitions of the ”core” symptomatology of schizophrenic disorders Gade

52 Stone et al., 1998 Rowe et al., 2001 Stuss et al., 2001
(OFC: Faux Pas) Rowe et al., 2001 (2nd order defekter; uafhængigt af eksekutive forst.) Stuss et al., 2001 (Bilaterale; højre) Mazza et al., 2007 (skizofrene og ptt. med hø.hem. præfrontale læsioner dårligst) Gade

53 Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den?
Spejl-neuron systemer ToM-områder Insula OFC Empati Social kognition Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Psykopati ? (Autisme ?) FTD Pårørende-skalaer Gade

54 Shamy-Tsoory et al., 2006 The ventromedial prefrontal cortex is involved in understanding affective but not cognitive theory of mind stories 2nd order false belief False attribution Detection of irony Understanding of lies Gade #a403d

55 Gade

56 Hvad er social kognition? Hvor i hjernen sidder den?
Hvad går galt? – klinisk Hvordan skal vi undersøge? Gade

57 Gade


Download ppt "Institut for Psykologi, Københavns Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google