Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til 4. fælles GGK-møde Nyborg 5.2.15 Formål og program: At få inspiration tll og dele ”brikker” til kommunale UBU- fremme-strategier At forberede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til 4. fælles GGK-møde Nyborg 5.2.15 Formål og program: At få inspiration tll og dele ”brikker” til kommunale UBU- fremme-strategier At forberede."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til 4. fælles GGK-møde Nyborg 5.2.15 Formål og program: At få inspiration tll og dele ”brikker” til kommunale UBU- fremme-strategier At forberede og træffe aftaler om Midtvejsseminaret den 6. maj, 2015

2

3 Dagsorden 1.Velkomst og dagsorden 2.Mulige ”brikker” til UBU-fremme-strategier? 3.Frokost 4.Kunsten at pitche sin UBU-fremme-brik? 5.Tværgående temaer og udfordringer – hvilke og hvem? 6.Aftaler om Midtvejsseminaret 7.Koordinatorernes ”time” 8.Fælles afrunding 9.Mødet slutter senest 16.45

4 10 Kommuner i 2 klynger

5 Teams af GG-koordinatorer

6 Den kommunale UBU-arena UBU-arena for børn og unge i alderen 0- 20 år Arena for Bæredygtig Udvikling Skolechef Lokal Agenda 21-koordinator Formand for Erhvervsrådet Lokale NGOér Leder af Teknik- og Miljøforvaltningen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Formand for Børne- og ungeudvalget Naturfagskoordinator Ledere for daginstitutioner Ledere af ungdomsuddannelser Leder af Plan- og Udviklingsafdelingen /forvaltningen 2 x koordinatorer Lokal følge- gruppe Borgmester Tværgående Grønne eller Bæredygtighedsråd Lokale virksomheder Skoleledere UU-vejleder Region ?

7 Følgegrupper vigtige for kommunal - og senere regional forankring! Hvad har vi nået?

8 Jeres fælles udfordring: Hvordan fremme UBU i egen kommune? -vi må ”designe” og dele brikker til smarte UBU-fremme-strategier

9 Grøn Generation Vi afprøver metode til brugercentreret design

10 Inspirationsgruppen støtte kommunale UBU-fremme strategier? 1.Egne eksisterende tilbud? 2.Ny UBU-kursus/debat-aktivitet til voksne (2-3 timer)? UBU

11 Grøn Generation Støtte jeres design af ”UBU-fremme-brikker”?

12

13 Opsamling af mulige ”brikker” til UBU-fremme? Skriv post-its med, hvad kan du bruge til a)UBU-Maggi-terninger? b)UBU-fremme-brikker? Forslag: …. Forslag: ….

14 Øve bruger-centreret strategiudvikling – vor plan! 8.-9.10.14: Innovative løsninger på Sønderborg-udfordring Hjemmeopgave 1: Afprøve brugercentrering ifht. egen kommunes UBU-fremme-udfordring Dec. 14: Opsamle erfaringer v. Øst/Vest-klyngemøder Hjemmeopgave 2: Vurdere og kvalificere UBU-fremme-udford. 5. feb.15: Pitche og koordinere temaer fra UBU-fremme strategier til prototype-præsentationer 6. maj, 15 Midtvejsseminar: Præsentere og få feed-back på tematiske prototyper fra politikere m.fl. Brugercentreret udvikling af UBU-fremme-strategi frem til Opsamlingsseminar og derpå Slutkonference i 4.kvt. 2016.

15 2. Hjemmeopgave: - at kvalificere løsninger på udvalgt UBU-fremme-udfordring Hvert team samler mere indsigt fra mulige brugere af deres løsninger m.h.p. at definere nye løsningerne/prototyper Resultatet skal præsenteres ved fællesmødet i Nyborg den 5. februar 2015 m.h.p. at indkredse tværgående temaer og udfordringer fra udviklingen af UBU-fremme-strategier til brug for Midtvejsseminaret

16 Forslag: …. Forslag: …. Forslag: ….

17 Midtvejsseminar 6. maj, 2015 – se side 5 1: Gøre status for UBU- fremme-strategier -Pitche og teste 10 kommuners prototyper (posters) -Præsentere tværgående temaer og udfordringer a) fra Skoleforvaltning b) fra Tek&Mijø forvaltning -Opklarende spørgsmål Indlæg: UNESCO-perspektiv 2: Indhente feed-back fra -Regioner (Agenda 21/uddannelse) -National Inspirationsgruppe -Kommunale politikere Indlæg: Klima/grøn omstilling i Danmark

18 Poster med 3 min. Pitch Format: Poster (65x92cm) med tekst om: ”Vor prototype til en UBU-fremme-strategi har fokus på ….” ”Vi er særlig udfordret af….” (Skilt med kommunenavne markere placering)

19 Briefing af politiker(e) - før Midtvejsseminaret Et forslag: Efter en evt. orienteringssag til pol. udvalg mødes teamet af politiker(e) og GG-koordinatorer og: 1)ser Undervisningsministeriets UBU-videoUBU-video 2)gennemgår projektets flyer og seminar-programmet,projektets flyer 3)gør status på kommunens arbejde med en UBU- fremme-strategi, 4)aftaler evt. presse (NB Skabelon til pressemeddelelse) 5)aftaler indbyrdes rollefordeling ved postersession og politikerpanel 6)aftaler transport – udnyt tid før og efter seminaret

20 Presse – Midtvejssem. Skabelon til lokal pressemeddelelse med: 1.præfabrikeret tekst om GG og seminaret 2.aktuelle fotos fra seminaret 3.evt. friske citater fra seminarets indledere GGK får en elektronisk version af skabelonen med fra seminaret, som de kan supplere med lokale vinkler, politikercitater og kontaktpersoner til brug for lokal presse

21 Koordinatorernes time 1.Hvad brænder på i jeres arbejde med GG? - brainstorm på tavle – emner til grupper og til plenum 2.Emner til grupper 3.Emner til plenum 4.Eventuelt 5.Fælles afrunding

22 Andet om Midtvejssem. 1.Rekruttering af 1-2 politikere – hvordan går det? 2.Froksten i regionale grupper? 3.Politikere ”kooridor-snakke” under vejs? 4.Politikerpanel og ”Højlunds Forsamlingshus”? 5.Kl. 16 for sent at slutte?

23 Grøn Generation Støtte jeres design af ”UBU-fremme-brikker”?

24 Følgegrupper vigtige for kommunal - og senere regional forankring! Hvad har vi nået?

25 Øst/Vest-møde for GG-følgegrupper og regioner – steder og datoer?

26 Dengang jeg drog afsted Dengang jeg drog af sted, dengang jeg drog af sted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! For pigen og vort land, for pigen og vort land vi kæmper alle mand, ja, vi kæmper, alle mand. Og vé det usle drog, der elsker ej sit sprog og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog! Men kommer jeg ej hjem til min gamle far og mor, Kong Frederik vil trøste dem med disse hersens ord: "Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat". Hurra, hurra, hurra! E. Horneman / Peter Faber, 1848

27 Bæredygtig Udvikling Bæredygtig Udvikling Uddannelse Strategi til fremme af UBU Grøn Generation- kommune Hvad laver vi?

28 Metode til brugercentreret design


Download ppt "Velkommen til 4. fælles GGK-møde Nyborg 5.2.15 Formål og program: At få inspiration tll og dele ”brikker” til kommunale UBU- fremme-strategier At forberede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google