Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen."— Præsentationens transcript:

1 Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen

2 Emner Atomet og dets opbygning Det periodiske system
Kemiske forbindelser Notationer Ioner Syrer/baser Syreregn Drivhuseffekten Fotosyntesen Biotoper Fødekæder Salte Næringsstoffer Iltsvind

3 Atomet Grundstoffer Atomet Partiklerne: Proton Neutron Elektron Skal
Atomkerne

4 Det periodiske system Hovedgrupper Perioder Opgaver side 1-?

5 Kemiske forbindelser Rene grundstoffer: O2, H2, Cu, Au, Ag, Cl ……
Kemiske forbindelser er når to eller flere grundstoffer går sammen: H2O, CO2, HCl, HNO3, C6H12O6

6 Notationer Der indgår ofte en masse tal i kemiske formler:
H2O betyder et der 2 H-atomer og et O-atom; altså i alt 3 atomer 2 H2O betyder at der er to vandmolekyler HNO3 betyder at der er… 1 H-atom, 1 N-atom og 3 O-atomer, I alt 5 atomer

7 Ioner/1 Alle grundstoffer vil ligne ædelgasserne (grp. 8): 8 elektroner i yderste skal Afgive eller modtage elektroner Positivt eller negativt ladede

8 Ioner/2 I striben af grundstoffer herover er Argon (Ar) en ædelgas (den har 8 elektroner i yderste skal) Atomerne ved siden af vil gerne have 8 elektroner i yderste skal: F.eks kan ses at S har 2,8,6 elektroner og 16 protoner. Nu vil den have 8 i yderste skal: 2,8,8: S har nu 18 elektroner og 16 protoner, der er elektroner i overskud, derfor bliver S til S- - Opgaver side ?-??

9 Syrer og baser Starter i dag…………

10 Salte Senere….

11 Sur regn Svovl (S) afbrændes: S + O2 = SO2
SO2 reagerer med vanddamp (H2O) Dette giver syreholdig regn (H2SO3)

12 Drivhuseffekt Skabt af… CO2 (forbrænding af fossile brændstoffer)
CH4 (gasser fra dyre høm høm)

13 Fotosyntesen ”Verdens vigtigste proces”
Ved hjælp af sollys omdannes CO2 og H2O i planterne til…. …. C6H12O6 og O2

14 Biotop/Økosystemer forandrer sig konstant.
Fysiske forandringer (Temperatur, klima) Forandring af dødelighed og fødselsrater (rovdyr, sygdomme) “Økosystemet” er alle de organismer som lever i et område med ensartet miljø. Forandringer I økosystemet Menneskelig påvirkning Forurening Forandringer i jordens kvalitet

15 Fødekæde

16 Fødekæde – på en anden måde
Niveau 2: Planteædere Næringsstof: ”Lort” og NPK (Nitrat, Phosfor og Kalium) Niveau 1: Fotosyntesen Niveau 3: Kødædere Niveau 4: Kødædere Bakterier

17 Næringsstoffer Senere….

18 Iltsvind Alger har brug for næringsstoffer for at leve
Udledning af næringsstoffer kvælstof og fosfor skaber grobund for massiv algevækst Når algerne dør nedbrydes de af bakterier. Processen kræver ilt. Jo flere alger, der skal nedbrydes, des mere ilt bliver der brugt. Det fører til en iltfattig tilstand på bunden af fjorden. Iltsvindet på bunden af fjorden fører til, at bunddyrene begynder at dø. Og jo flere døde bunddyr, der skal nedbrydes, des mindre ilt bliver der Når bakterierne har opbrugt alt ilten på bunden, kan bunden ikke længere holde på den giftige gas svovlbrinte. Gassen slipper op til overfladen og et totalt iltsvind finder sted.


Download ppt "Repetition - naturfag © Tommy Rasmussen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google