Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om helhedssyn den 30

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om helhedssyn den 30"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om helhedssyn den 30
Temadag om helhedssyn den 30. august Helhedsprincippet i lovgivningen v/ Trine Schultz & Nina Von Hielmcrone

2 ”Helhedssynet i socialt arbejde i retligt perspektiv ”
Retssikkerhedslovens § 5 ”Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også vejledning og rådgivning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.” Hvem tager sig af det indledende? Og er det kun denne slide eller også den næste (hænger jo sammen) Bemærkning: Ikke noget nyt. Var også indeholdt i bistandslovens § 28. Det nye er, at forpligtelsen til at behandle ansøgninger også i forhold til det, den pågældende selv søger om, nu er nedskrevet i loven. Men det gjaldt også før retssikkerhedsloven.

3 Helhedsprincippets to funktioner
Her blot forklare modellen.

4 Ydelsesfunktionen – Helhedsorienteret sagsbehandling
Formål Sagsbehandlingens faser Hvor omfattende skal helhedsvurderingen være? Helhedsprincippet i den materielle lovgivning Når kommunen ikke overholder regler om helhedsvurdering Skal nok passe på, at det ikke bliver for langt. Hellere eksempler. Vil forsøge! 

5 Rådgivningsfunktionen - vejledningspligten
Formål Den generelle vejledningspligt Situationsbestemt rådgivning og vejledning En vidtgående vejledningspligt Følger af manglende eller forkert vejledning Samme her.

6 Hindringer for realisering af helhedsprincippet
Stadigt voksende regelmængde, der gør lovgivningen meget omfangsrig og kompleks Udfordringer i forbindelse med digitalisering af forvaltningen De organisatoriske ændringer, der betyder, at det sociale arbejde foregår i mange specialiserede afdelinger, bl.a. jobcentre, borgerservicecentre, handicapforvaltninger og ydelseskontorer (private aktører) Foreslår, at jeg tager de to første under eet og du en tredje. OK


Download ppt "Temadag om helhedssyn den 30"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google