Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolens samarbejde med omverdenen Tanker og erfaringer fra Rudersdal Kommune Politiske møde om folkeskolen 3. december 2014 – Fredericia Martin Tinning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolens samarbejde med omverdenen Tanker og erfaringer fra Rudersdal Kommune Politiske møde om folkeskolen 3. december 2014 – Fredericia Martin Tinning."— Præsentationens transcript:

1 Skolens samarbejde med omverdenen Tanker og erfaringer fra Rudersdal Kommune Politiske møde om folkeskolen 3. december 2014 – Fredericia Martin Tinning og Anette Schjødt Thorsen

2 Oplæg for skolernes ledelsesteam, august 2013

3 Grundlæggende overvejelser
Samarbejdet med omverdenen skal bygge på elevernes behov og ikke omvendt. Samarbejdet med omverdenen skaber mulighed for at tilføre eleverne oplevelser/ viden/kompetencer, som skolen ellers ikke ville kunne tilbyde. Samarbejdet med omverdenen kan virke som ”rugekasse” for elevernes særlige talenter. Samarbejdet med omverdenen kan gøre læringen relevant og nærværende.

4 Break through – Stonefields School, Auckland, NZ
March 2013 Stonefields School Auckland New Zealand interview with a student https://www.youtube.com/watch?v=ZEBptQX2-c8 Om at følge sin passion, sin interesse, at kunne vælge og samarbejde med andre.

5 Gode erfaringer fra et bredt samarbejde
Foreninger – Skolefritidsklubberne-SFK Ungdomsuddannelser - Science Musikskolen – Kompagnonundervisning Ung i Rudersdal - UngAkademi Folkekirkens skoletjeneste Naturskolen i Rådvad og Rude skov Kulturinstitutioner – museer, biblioteker og biograf Erhvervsliv – Den bæredygtige skole

6 3 eksempler Musikskolen samarbejde igennem mere end 30 år
kompagnonundervisning i børnehaveklasser på alle skoler Ungdomsuddannelserne samarbejde gennem de sidste 8 år Science på mellemtrinnet og udskolingen Foreninger og kulturinstitutioner Samarbejde gennem de sidste 6 år 100 samarbejdsaftaler med Skolefritidsklubberne (SFK) Eksempler – strikkedamer, amerikansk fodbold og spejderne

7 Lige lidt mere om samarbejdet om SFK
Projektorganisation på tværs af fagområder Projektleder med et ben både i Kulturområdet og Skoleområdet Netværk Mulighedskatalog og samarbejdskontrakter Hjemmesiden – Speed-dating Samarbejdet har været alsidigt Målbart Økonomi har været i orden

8 Hvad så nu……………………………………………………………

9 Den åbne skole i Rudersdal - proces
Udvalg sammensat på tværs af Skole- og Familieområdet og Kulturområdet med en styregruppe og en projektgruppe Målet er at få skabt en projektorganisation, en ramme og et samarbejdsværktøj, som faciliterer samarbejdet Involveringsproces – en lang række interessenter involveres Skabe enighed om målet med samarbejdet – børnene i centrum Skabe enighed om økonomien i samarbejdet Støtte skolerne i at få udarbejdet en principbeslutning Støtte aktører i at kunne indgå i samarbejdet med skolerne

10 Aktører UngiRudersdal, Musikskolen, Rudersdal museerne, Rudersdal bibliotekerne, Gl. Holtegaard, Naturskolen, Folkekirkens skoletjeneste Skoler og ungeinstitutioner Kultur- Foreninger/fritidsliv Erhvervsliv Uddannelses og forskningsinstitutioner Forældre Andre Natur der Bevæger Rudersdal Ruten ESCO Jump4fun Idrætsforeninger Spejder/FDF Kulturelle foreninger Natur og Friluftsliv Pensionistforeninger Boligforeninger Klassens forældre, Trivselsforældre, Skolebestyrelsen Erhvervsforeninger, SCION DTU, Handelsstandsforeninger, forældres erhverv Birkerød Gymnasium, Nærum Gymnasium, HTX, HHX, Erhvervsskoler, DTU, Textilskolen

11 Samarbejdsfelter Internationalt Historie Håndværk og Design Natur
Musik Bæredygtighed Science ?? Idræt og Bevægelse

12 FORMEN - I hvilket regi kan samarbejdet foregå?
Skole Valgfag UUV Forældre Klasse ???? SFOtid Projekter Fag

13 6 gode råd Det handler om børnenes læring – definer hvilken læring
Gør jer klart, hvad I har og hvad I vil prioritere at udvikle Gør jer klart, hvad I kan, hvem der kan hvor meget og hvor det er at samarbejdet styrker eller kompenserer Start med de lavt hængende frugter Sørg for økonomien – også på længere sigt Fortæl succeshistorierne

14 Kontaktoplysninger Skole- og Familiechef Martin Tinning, Udviklingskonsulent og projektleder for Den åbne skole i Rudersdal Anette Schjødt Thorsen,


Download ppt "Skolens samarbejde med omverdenen Tanker og erfaringer fra Rudersdal Kommune Politiske møde om folkeskolen 3. december 2014 – Fredericia Martin Tinning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google