Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TATIONpRÆSEN 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET TILVALG Aarhus Universitet, AU Studieadministration, 9. februar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TATIONpRÆSEN 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET TILVALG Aarhus Universitet, AU Studieadministration, 9. februar 2010."— Præsentationens transcript:

1 TATIONpRÆSEN 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET TILVALG Aarhus Universitet, AU Studieadministration, 9. februar 2010

2 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 2 Hvad er tilvalg Samlet betegnelse for sidefag suppleringsfag bachelortilvalg kandidattilvalg individuelt tilrettelagt tilvalg (ITT)

3 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 3 Hvad er tilvalg - fortsat › Sidefag (samfundsvidenskab, naturvidenskab og teologi): › 1. del (bacheloruddannelsen): 45 ECTS plus eventuel propædeutik › 2. del (kandidatuddannelsen): 60-75 ECTS, afhænger af eventuel rammeudvidelse › Bachelorprojektet skrives på det centrale fag › Sidefag giver faglig kompetence med henblik på undervisning i gymnasieskolen › Der udbydes kun sidefag i fag inden for gymnasiefagrækken, og man kan kun optages på sidefag, hvis ens centrale fag indgår i gymnasiefagrækken › Suppleringsfag (teologi og humaniora): › 60 ECTS › Suppleringsfaget indgår som sidste år af bacheloruddannelsen › Bachelorprojektet skrives på suppleringsfaget

4 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 4 Hvad er tilvalg - fortsat › Bachelortilvalg (samfundsvidenskab og humaniora): › 45 ECTS plus eventuel propædeutik › Placeret på sidste år af bacheloruddannelsen › Bachelorprojektet skrives på det centrale fag › Kandidattilvalg (humaniora): › 45-60 ECTS, afhænger af eventuel rammeudvidelse › Der udbydes kun kandidattilvalg i fag inden for gymnasiefagrækken, og man kan kun optages på kandidattilvalg, hvis ens centrale fag og bachelortilvalg indgår i gymnasiefagrækken › Kandidattilvalg udbydes første gang fra september 2011

5 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 5 Hvad er tilvalg - fortsat Individuelt tilrettelagt tilvalg: › 45 ECTS › Indgår i bacheloruddannelsen › Bachelorprojektet skrives på det centrale fag Generelt: Tilvalg er ikke uddannelser i sig selv og skal altid indg å i en bachelor- og/eller kandidatuddannelse

6 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 6 Hvem kan optages på tilvalg? Ordinært indskrevne studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der giver mulighed for at kombinere med tilvalg. Det fremgår af studieordningen for den studerendes centrale fag, hvorvidt der kan kombineres med et tilvalg og i givet fald hvilken type tilvalg.

7 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 7 Hvem kan optages på hvilke tilvalg? › Centrale fag inden for gymnasiefagrækken: › Sidefag, suppleringsfag, bachelortilvalg og individuelt tilrettelagt tilvalg (ITT) › Centrale fag uden for gymnasiefagrækken: › Suppleringsfag, bachelortilvalg og individuelt tilrettelagt tilvalg (ITT)

8 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 8 Hvem kan ikke optages på tilvalg? Studerende på ”mono-faglige” uddannelser Lærere, journalister, bibliotekarer, arkitekter (hverken som færdiguddannede eller studerende) Hvis man har afsluttet et tilvalg som ordinær studerende eller har afsluttet sin bacheloruddannelse, hvori der indgår et tilvalg eller dele af et tilvalg Kandidater …og dog

9 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 9 Skift af tilvalg Muligt så længe - tilvalget ikke er afsluttet - bacheloruddannelsen ikke er afsluttet

10 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 10 Tilvalg og valg af kandidatuddannelse Valg af tilvalg har betydning for valg af kandidatuddannelse › På nogle kandidatuddannelser forudsættes et bestemt tilvalg på bacheloruddannelse › Enkelte kandidatuddannelser kan man afskære sig fra, hvis man har haft et bestemt tilvalg på bacheloruddannelsen Af studieordningerne for de enkelte kandidatuddannelser fremgår det, hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til den pågældende kandidatuddannelse

11 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 11 Adgangskrav Kombinationsret Bestået 90 ECTS på det centrale fag, dog på enkelte fag 120 ECTS Undtagelse: NAT-NAT kombinationer – færre beståede ECTS Opfylde niveaukrav Bestået eventuel optagelsesprøve Være prioriteret tilstrækkeligt højt ved tilvalg med begrænsning Have fået godkendt indholdet ved individuelt tilrettelagt tilvalg

12 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 12 Tilvalg med begrænsning HUM: motiveret ansøgning – skal indsendes senest 15. april. Dog Humanistisk organisationsudvikling vægtet gennemsnit og Journalistisk formidling motiveret ansøgning, cv og karakterudskrift NAT: motiveret ansøgning – skal indsendes senest 15. april

13 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 13 Tilvalg med begrænsning - fortsat SAM: Psykologi: › faldende kvotient fra den adgangsgivende eksamen Samfundsfag: › alle 1. prioriteter optages › hvis der er færre 1. prioriteter end 70, optages lavere prioriteter efter faldende kvotient fra den adgangsgivende eksamen Generelt: Ansøgere anbefales at søge mere end én prioritet og gerne fag uden begrænsning som lavere prioritet

14 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 14 Andre begrænsninger For få ansøgninger kan betyde, at tilvalget ikke oprettes Generelt: Ansøgere anbefales at søge mere end én prioritet

15 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 15 Tilvalg med propædeutik Nogle tilvalg har tilknyttet propædeutik af 30-60 ECTS omfang, hvorved studietiden forlænges. Forlængelsen er SU-berettiget. Der må maksimalt indgå 60 ECTS propædeutik i samme uddannelse, dvs. hvis man allerede har haft 60 ECTS propædeutik på sit centrale fag, kan man ikke blive optaget på et tilvalg med ’ny’ propædeutik.

16 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 16 Tilvalg på et andet hovedområde Hvis kandidattilvalget eller sidefaget udbydes på et andet hovedområde end det, det centrale fag tilhører, vil den normerede studietid for kandidatuddannelsen forlænges med 30 ECTS. Studietidsforlængelsen er SU-berettiget. Den studerende skal selv søge herom. Gælder dog ikke kombinationen HUM-TEO, da de tilvalg, TEO udbyder, bekendtgørelsesmæssigt hører under det humanistiske område

17 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 17 Tilvalg på et andet universitet › Søges efter det udbydende universitets regler og frister › Skal normalt vedlægges en bekræftelse fra AU på at tilvalget kan indgå i uddannelsen. Denne bekræftelse gives af hovedområdet for det centrale fag. › Dokumentation for optagelse skal sendes til Studieforvaltningen inkl. fagbeskrivelse med ECTS-vægt. › Dokumentation for beståede prøver sendes løbende til eksamenskontoret på det hovedområde, det centrale fag hører under Når tilvalget er afsluttet, skal dokumentation herfor umiddelbart herefter sendes til eksamenskontoret på det hovedområde, det centrale fag hører under

18 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 18 Ansøgere fra andre universiteter › Søger på lige fod med AU-ansøgere, men via skema – findes på studieguiden › På skemaet skal hjemuniversitetet bekræfte, at tilvalget kan indgå i uddannelsen › Derudover skal vedlægges › Dokumentation for beståede prøver med angivelse af ECTS-vægte › Dokumentation for niveauer fra adgangsgivende eksamen (studentereksamen o.lign.) › Evt. eftersende dokumentation for beståede prøver efter indsendelse af ansøgningen › Optagne indskrives alene på tilvalget › Optagne på sidefag dog i første omgang kun på 1. del af sidefaget

19 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 19 Arbejdsgangen ifm. optagelse på tilvalg Tilvalgs- og kandidatdag 25. februar 2010 › Ansøgning › via studenterselvbetjeningen, dog studerende udefra via skema › frist 15. april › der kan søges op til fire forskellige tilvalg i prioriteret rækkefølge › prioriteringsrækkefølgen kan ændres frem til og med 15. april › Kvitteringsbreve: udsendes løbende › Behandling og optagelse › løbende › optagelsesprøve idræt: 8. maj og 5. juni 2010 › optagelsesprøve musik: uge 23-24 › Dokumentation › Frist for indsendelse af dokumentation er 1. august, dog 1. september for dokumentation for bestået supplering › Svarbreve: udsendes løbende, men alle dog senest 18. august 2010

20 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET 20 Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen › Tilvalg uden begrænsning: › Modtages, hvis faget siger ok › Tilvalg med begrænsning › Modtages › hvis der er kommet færre ansøgere end udbudte pladser, og › faget siger ok


Download ppt "TATIONpRÆSEN 9. Februar 2010 AARHUS UNIVERSITET TILVALG Aarhus Universitet, AU Studieadministration, 9. februar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google