Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er ”Sår-i-Syd” ? En decentral, tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel – med en ” postkasse” på sygehuset. Ressourcepersoner, som findes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er ”Sår-i-Syd” ? En decentral, tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel – med en ” postkasse” på sygehuset. Ressourcepersoner, som findes."— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad er ”Sår-i-Syd” ? En decentral, tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel – med en ” postkasse” på sygehuset. Ressourcepersoner, som findes i kommunerne, der, hvor patienterne er, inddrages Nem og hurtig adgang til specialist – begge veje

3 ”Sår-i-Syd” Vores privilegium: 24 sårsygeplejersker i primærsektor
6 sårsygeplejersker i sekundærsektor

4 Sårsygeplejersker – hvad er det ?
Sygeplejersker, der har gennemgået den: Længerevarende…………………. 5 kurser i Sønderborg og 8 i København Man har ressourcepersonerne, men ……….. Hvorfor sende sygeplejerske af sted på efter- uddannelse, når man kun vil afsætte 8 timer per måned til at bruge deres viden til implementering. Generalist/specialist - har KL en model ?

5 Sår-i-Syd – dokumentationen
Baseline-undersøgelser – Audit på større amputationer i en 2-årsperiode Spørgeskemaundersøgelse til 107 borgere Spørgeskema til PLO Nødvendighed for forbedring ? I vores organisation ?

6 Audit på amputationer 48 om året på vasculær/neuropatisk basis – heraf 24 hos diabetikere ! – 20/ Mål: halvering af ”diabetiske” amputationer - reduktion 12 om året i SJA Sct. Vincent deklarationen samt Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994 eller endnu bedre ?

7 Spørgeskema til PLO 110/177 sv t 62% besvarer
85% svarer at de behandler selv og ofte 72% i samarbejde med hjemmeplejen Diagnosen stilles ud fra et klinisk billede (75%) og 43% svarer at de måler ankel arm index Mange podninger, men relativt sjældent antibiotica

8 Spørgeskema - PLO Produkt kendskab ? 1. Tør bandage – 55
1. Melolin – 55 3. Hydrogel – 43 4. Saltvandsgaze – 42 5. Hydrocolloid – 35 6. Alginat – 21 7. Skum - 15

9 Spørgeskema - PLO Sammenfatning:
Årsagen til såret skal behandles, ikke kun såret – diagnostik, kan gøres bedre Selve såret behandles efter konceptet ”fugtig sårheling” – veldokumenteret, men ikke implementeret

10 Handling - PLO Fællesmøde på Folkehjem den 4.10.2006
Fælles produktsortiment mellem sygehusene og sygesikringens område produkterne kan rekvireres gratis

11 Status Der arbejdes på : Optimere patientforløbet,
Fælles retningslinier for diagnostik og behandling Fælles informationsmateriale til borger og bruger Optimere patientforløbet, mere om det senere

12 Anvendelse af telemedicin mellem primær og sekundær sektor
Rolf Jelnes repræsenterende ”Sår-i-Syd”

13 Historie Vi arbejdede videre med den model, der var blevet udviklet i Århus - Jane og Co´s arbejde. Selve arbejdet med ”rigtige” patienter startede primo november 2005 Hulda Skov og Tove Christiansen Implementering i kommunerne startede medio februar 2006 og er on-going!

14 Henvisnings måder for en sårpatient
Egen læge sender alm. ”gammeldags” henvisning – oftest ikke fyldestgørende ! Egen læge kontakter sårsygeplejersken i kommunen Klienten oprettes i telemedicin – samtykke Sårsygeplejersken kontakter egen læge og Klienten oprettes i telemedicin - samtykke

15 ”Krav” – den optimale kommunikation
Adgang til nettet Kunne udføre doppler-trykmåling Kunne undersøge for neuropati Monofilament Tipterm Kunne opmåle såret – Visitrax Kunne tage billeder mobiltelefon eller kamera

16 Hvordan ? Klienten oprettes i systemet:
Klient stamdata – samtykke indhentes, brugerflade vælges Klient data – højde, vægt, medicinering o.l Sårdata – hvor, hvor længe, hvordan o.l. Sårvurdering inkl. tiltag – billeder og størrelse Undersøgelser Sårudvikling Notater til ”intern” kommunikation

17 Lad os kigge: www.pleje.net

18 Fordelene ved telemedicin:
Kort vej mellem ”specialist” i primærsektor og ”specialist” i sekundærsektor Bedre beslutningsgrundlag Anamnese, billeder etc. Hurtig diagnostik – indkaldelse til yderligere diagnostiske undersøgelser: Duplexscanning af vener Tå-tryksmåling biopsi

19 Fordele – for organisationen:
Kvalitetsudvikling Rutinekontroller i ambulatoriet afskaffes Bedre ressourceudnyttelse i sekundær sektor Mulighed for hurtig indgriben ved uhensigtsmæssigt forløb Evt. undgå indlæggelse

20 Fordele – for organisationen:
Effektiv udnyttelse af ressourcer: Kortere behandlingsforløb ? Færre transportudgifter Overskuelighed af forløbet og af populationen

21 Fordele – sundhedsprofessionelt:
Fælles retningslinier Faglig opbakning – fagligt fællesskab Efterkontrol indbygget Reminder Kompetenceudvikling Fokuseret ressourceudnyttelse Succes motiverer !

22 Fordele – brugerperspektivet:
Der sker noget andet Bedre dialog ? Følge med i helingen involveres ? Såret heler hurtigere Færre gener i hverdagen Færre ambulante besøg Skal ikke bruge tid på landevejen Ventetid Færre recidiv-sår ?

23 Elektronisk Kommunikation – under udvikling
Vælges specifikt ! Informationerne målrettes Til andre systemer: Praktiserende læger Edifact ambulant notat Edifact korrespondance Omsorgssystemer Direkte ind i de kommunale systemer EPJ ?

24 Den nære fremtid: Den elektroniske pen –
Afkrydsningsskema til brug ved klienten

25

26 Fidusen er, at det er web-baseret
uafhængig af tid og sted

27 Fremtid I Sønderjylland kommer det til at indgå i den kommende sundhedsaftale mellem sygehusene og de 4 stor-kommuner

28 Pris: Doppler, monofilament, TipTerm og Visitrax
Ca kr Mobiltelefon og elektronisk pen Ca kr Svarende til udgiften for kommunerne for 50 ambulante konsultationer

29 Papir til elektronisk pen: 50 øre per ark
Elektronisk trafik

30 Konklusion: Et redskab med den gode henvisning Kvalitetsudvikling
Hurtigere relevant behandling Hurtigere sårheling ? Færre recidivsår ? Færre amputationer ? Kompetenceudviklende

31 Hvad bliver det næste ??? FORBEDRET BLODSUKKER REGULATION ?


Download ppt "Hvad er ”Sår-i-Syd” ? En decentral, tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel – med en ” postkasse” på sygehuset. Ressourcepersoner, som findes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google