Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer."— Præsentationens transcript:

1 Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 3. Vælg “OK” Indsæt billede: 1: Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig størrelse. Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 1 af Jens Peter Ringsted: jpr@grontmij.dk Udfordringer ved rummelige VVM vurderinger

2 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 Disposition 2 1. Præsentation 2. Hvad er en rummelig VVM ? 3. Projektet: delprojekter, alternativer og kumulation 4. Vurdering af miljøpåvirkningerne 5. Udfordringerne

3 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 1.1 Præsentation 3 Uddannelse Miljøbiologi. Københavns Universitet 1986. Datalogi. Københavns Universitet 1984. Erfaring Grontmij 2012 - d.d. Rambøll 2007 - 2012 Frederiksberg og Greve Kommuner 2005 - 2007 Nationalmuseet Bevaringsafdelingen 2003 - 2005 Geoteknisk Institut 1997 - 2003 Århus Amt. Miljøkontoret 1988 - 1997 Teknologisk Institut - Center for Bioteknik 1986 - 1988 Danmarks Geologiske Undersøgelser 1980 - 1986

4 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 1.2 Faglig profil 4 VVM vurdering Natura 2000 miljøvurdering Miljøgodkendelser, Udledningstilladelser, Klaptilladelser mv. Miljøvurdering af lokalplaner Vurdering af vandkvalitet samt stofspredning og nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord, overfladevand, sedimenter og grundvand. Beregning og vurdering af klima effekter (vand).

5 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 1.3 Grontmij 5 Grontmij-koncern 7.500 medarbejdere fordelt på 300 kontorer i Europa og yderligere 50 kontorer globalt En af de største aktører på det europæiske rådgivermarked Hovedkontor i Glostrup og lokale kontorer i 13 byer fordelt over hele landet arbejder vi inden for tre business lines: Planning & Design Water & Energy Transportation & Mobility Fra bygherrerådgivning, innovations- og samarbejdsprocesser til detailprojektering, IT-løsninger samt drift og vedligeholdelse.

6 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 1.4 Grontmij Water & Energy 6 Water & Energy beskæftiger 380 medarbejdere inden for områderne: Water (afløbsteknik, renseanlæg, infrastruktur, klima og planlægning samt råstoffer & ressourcer) Contamination (jord, grundvand, indeklima og byggematerialer, landbrug, råstoffer, bæredygtig byudvikling) Nature (vand- og naturhandleplaner, naturgenopretning, Natura 2000, faunapassager, VVM) Energy & Industry (forsyningsanlæg, energibesparelser, affald & genanvendelse, vind m.v.) Management (organisations- og kompetenceudvikling, økonomiske analyser, international rådgivning) Acoustica (bygnings- og rumakustik, infrastruktur, industristøj, vibrationer, støj fra fritidsaktiviteter)

7 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 2. Rummelig VVM 7 Ny måde at omgå intentionerne i VVM bekendtgørelsen ? −Inddragelse af offentligheden −Samlet 360 o vurdering af miljøpåvirkningerne

8 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 2.1 De ”gamle” tricks 8 Salami ? - For at undgå VVM … Ramme VVM ? - Når man ikke vil bindes …

9 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 2.2 De ”gamle” tricks 9 Salami ? - For at undgå VVM … Ramme VVM ? - Når man ikke vil bindes …

10 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 2.3 Rummelig VVM 10 Rummelig VVM: - en ”omvendt salami” - inddrager konkrete udviklingsplaner - indenfor gældende/tilvejebringelse af plangrundlag - placering af adgangsveje, anlæg, højder, rumfang mv. - processer, stoffer, emissioner, trafik, støj osv. - offentligheden inddrages og projektet er transparent

11 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 3.1 Projektet - opskalering 11 Delprojekter – faseopdelt forløb Samlet Input – Output Alle betydende parametre estimeres/beregnes konservativt Der (kan) tages højde for ”overproduktion” ift. kapacitet Både positiv og negativ kumulation over tid kan indregnes

12 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 3.2 Projektet – forløb og datagrundlag 12

13 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 3.3 Projektets alternativer og kumulation 13 0 alternativet Hovedforslaget med delprojekter og faseopdeling Alternativ 1 Alternativ 2 Afværgeforanstaltninger Kumulation med andre projekter

14 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 Indsæt billeder: Format: H 12 cm x B 10,69 cm 1. Klik på billedeindsættelsesikonen 2. Indsæt billedet i rigtig størrelse. Bearbejd evt. billedet i Photoshop før indsættelse. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig størrelse. 3.4 Projektet - eksempel Mejericlusteret omfatter tre Arla virksomheder som hver især udbygges indenfor rammerne af de gældende lokalplaner. Et fælles renseanlæg udbygges til en kapacitet på ca. 390.000 PE. Det samlede projekt er VVM pligtigt. 14

15 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 Indsæt billeder: Format: H 12 cm x B 10,69 cm 1. Klik på billedeindsættelsesikonen 2. Indsæt billedet i rigtig størrelse. Bearbejd evt. billedet i Photoshop før indsættelse. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig størrelse. 4.1 Miljøpåvirkninger - vandløb 15 Vandløb: Videbækken Herborg Bæk Egeris Mølleå Vorgod Å Skjern Å Slutrecipient: Ringkøbing Fjord Vesterhavet

16 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 Indsæt billeder: Format: H 12 cm x B 10,69 cm 1. Klik på billedeindsættelsesikonen 2. Indsæt billedet i rigtig størrelse. Bearbejd evt. billedet i Photoshop før indsættelse. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig størrelse. 4.2 Miljøpåvirkninger - kumulation 16

17 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 4.3 Miljøpåvirkningerne – plangrundlag og mål 17 Kommuneplan Lokalplan Vandplan Spildevandsplan Råstofplan Trafikplan Klimaplan Erhvervsudviklingsplan Natura 2000 og Naturhandleplaner Kumulation med andre projekter – datagrundlag !!

18 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 Indsæt billeder: Format: H 12 cm x B 10,69 cm 1. Klik på billedeindsættelsesikonen 2. Indsæt billedet i rigtig størrelse. Bearbejd evt. billedet i Photoshop før indsættelse. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig størrelse. 5. UDFORDRINGERNE 18 O – ALTERNATIVET PROJEKTET – PROJEKTÆNDRINGER TEKNOLOGIUDVIKLING KUMULATION OVER EN LÆNGERE TIDSHORISONT DATAGRUNDLAGET – UTILSTRÆKKELIGT !!! DATA TILGÆNGELIGHED ÆNDRINGER I MÅLSÆTNINGER ÆNDRINGER I KRAVVÆRDIER FORVALTNING AF EN KNAP RESSOURCE

19 Copyright © 2013 Grontmij A/S | CVR 48233511 19 Tak for opmærksomheden Denne slide skal ALTID slutte din præsentation grontmij.dk


Download ppt "Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder: 1.Højreklik på den aktuelle side og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google