Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 O.13 – baggrund for forhandlinger  Smal økonomisk ramme  Behov for omstilling og effektivisering  Reformer  Lærerarbejdstid  Bedre rammer for ledelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 O.13 – baggrund for forhandlinger  Smal økonomisk ramme  Behov for omstilling og effektivisering  Reformer  Lærerarbejdstid  Bedre rammer for ledelse."— Præsentationens transcript:

1 1 O.13 – baggrund for forhandlinger  Smal økonomisk ramme  Behov for omstilling og effektivisering  Reformer  Lærerarbejdstid  Bedre rammer for ledelse og effektiv opgavevaretagelse  Forhandlinger uden lønkrav fra KTO

2 2 O. 13 - resultater MED/SU: hovedudvalget kan undlade at opfylde en række skal-opgaver, hvis ledelsen og medarbejdersiden er enige herom. De lokale MED-udvalg kan undlade at opfylde en række opgaver. Ændring ift. MED-uddannelse.

3 3 AKUT-midler til lokale formål – uddannelse af tillids- repræsentanter - i kommunerne er nu en permanent ordning. Der afsættes i den enkelte kommune 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime pr. 1. april 2013 og 1. april 2014. Midlerne skal være aftalt anvendt inden den 31. marts 2015. Tryghedspuljen (midler til kompetenceudvikling mv. af afskedigede medarbejdere), som blev aftalt ved O.11 fortsætter.

4 4 Kommunen skal tegne rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet Partssamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen (PUK) er en del af tillidsdagsordenen. Der oprettes en bestyrelse samt 5 borgerrettede ”huse” – børn, ældre, borgere med særlige behov, borger, bruger. Etablering af Kompetencefond. Ca. 150 mio. kr. til kompetenceudvikling. Ansøgninger behandles fra 1. januar 2014. Krav om kommunal medfinansiering på min. 20%.

5 5 Lokal løn. Fortsat forudsat lokal løndannelse i den økonomiske ramme. Ingen materielle ændringer. Projekt om revision af bilaget om det lokale økonomiske råderum. Fleksiblitet: Mulighed for højere individuel arbejdstid. Nye fritvalgsordninger. Arbejdstid: Ændringer indenfor skoleområdet, skolepædagoger, de døgndækkede områder, dagområderne - projekter i overenskomstperioden.

6 6 Forenkling: Overenskomster/protokollater der udgår. Bestemmelser, der er forenklet. Harmonisering af elevbestemmelser. Standardisering af overenskomsterne. Løn og pension: Generelle lønstigninger på 1,97%. Reguleringsordningen fastholdes. Pensionsforbedringer, forhøjelser og særydelser. Frit valgs-ordninger. ATP-satser.


Download ppt "1 O.13 – baggrund for forhandlinger  Smal økonomisk ramme  Behov for omstilling og effektivisering  Reformer  Lærerarbejdstid  Bedre rammer for ledelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google