Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerens maskinrum. Mit mål for den kommende time er På baggrund af en indsigt i lærerens/mit maskinrum at se muligheder for samarbejde mellem skole og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerens maskinrum. Mit mål for den kommende time er På baggrund af en indsigt i lærerens/mit maskinrum at se muligheder for samarbejde mellem skole og."— Præsentationens transcript:

1 Lærerens maskinrum

2 Mit mål for den kommende time er På baggrund af en indsigt i lærerens/mit maskinrum at se muligheder for samarbejde mellem skole og biblioteker, så vi i fællesskab understøtter: At folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

3 Hvad skal jeg tale om i dag? Team-organisering Hvilke ressourcer kan jeg trække på, når jeg planlægger forløb? Års-og forløbsplaner Eks. 1 Amerikas identitet Eks. 2 Projektopgaven (et 4 - årigt forløb) Pædagogisk Læringscenter - Det ny samlingssted

4 Organiseringen af lærerne på Skg. Samf.-huma- team årgangsteam 0.-5-kl. Fagteam 6.-9.kl. Koordinator- team Scienceteam

5 Ressourcepersoner på skolen Læsevejleder Science-vejleder Danskvejleder Sprogvejleder Innovationstænker Specialcenterleder og -lærere It-vejleder Kompetencecenterleder og-lærere Akt-pædagog

6 Hvem kan understøtte læreren ? Lærer/team It-vejledere Læsevejledere Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Science- vejleder Dansk- vejleder Innovations- tænker Sprogvejleder

7 Hvem understøtter eleven ? Eleven It-vejledere Læsevejledere Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Science- vejleder Dansk- vejleder Innovations- tænker Sprogvejleder

8 Kvalitetssikring Opgaven It-vejledere Læsevejledere Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Spec-og Kompetence center samt Akt- pædagoger Science- vejleder Dansk- vejleder Innovations- tænker Sprogvejleder

9 Dansk

10 Årsplan

11 Forløbsplan

12 Tidslinjen i PUC

13 Tidslinje fortsat

14

15 Lærere, elever og klasser kan bruge PUC til….. MEDIEVÆRKSTED: Mulighed for at arbejde med IT og medieprojekter ELEV-FOREDRAG/- OPTRÆDEN: Lad eleverne bruge PUC som ramme om fremvisning af produkter, foredrag, fremlæggelse, drama……. Dagens ord Ugens ordsprog Mulighed for læringsspil og quiz i forhold til månedens fag/tema Plads til fordybelse IT-kompetencer – teknisk og pædagogisk vejledning Informationskompetencer Hvordan finder man information om det, man ønsker? Hvordan vurderer jeg en hjemmesides seriøsitet? Hvad skal vi gøre med informationerne, når vi først har fundet frem til dem? Net-etik Kildekritik Uddanne IT- superbrugere Videndeling Kultur For børn, med børn og af børn Afprøve ugens forsøg/eksperim ent

16 Det er måden, vi gør det på….

17 Forløbets indhold

18 To eksempler på, at der er brug for jer: Amerikas identitet: Forfatterkendskab Kunst –udstillinger-Nyt.. Musikkendskab (Jazz) IT-søgning IT-programmer Periodekendskab (Swing)

19 Hvad er projektopgaven

20 . Den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin er : En tværfaglig opgave, der tager afsæt i fagenes mål. Formålet med opgaven er at udvikle og vurdere elevens projektfaglige kompetencer, herunder elevens evner til at arbejde med: 1. Indkredsning og formulering af problemstilling. 2. Afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til den formulerede problemstilling.

21 3. Valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer. 4. Valg og brug af indhold og metoder. 5. Valg og brug af kilder og materialer. 6. Valg og brug af udtryks- og formidlingsform 7. Fremstilling af produkt. 8. Tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.

22 Den røde tråd for eleven og for projektlæreren FokuspunktProduktFagFremlæggelse 6. kl.ProduktKreativt (1.licens) De musisk-taktiske fag Maj 7. kl.Problem- formulering IT / AV (2.licens) De kulturbærende fag Marts 8. kl.Logbog (Arb.proces) Science (3.licens) Naturviden- skabelige fag Januar

23 9. klasse

24 Den røde tråd for PLC-folk P.O.lærerenBogfolkIT og AV-folkVejledere 6. kl. P.O.-lærerens fokus: Produkt Licens: Kreativ Bog- og inspirations -kasser, doku-film… Dropbox intro/ Audacity, Skoletube GarageBand, etc. med henblik på logbog i 6.klasse samt produkt i 7.klasse Materiale- og vidensøgning Sdbs.dk med Faktalink, Medieinfo, Polfoto etc. GPS O-løb – Projektpyramide og natur- fagsprojekt introduceres 7. kl. P.O.-lærerens fokus: Problem- formulering Licens: IT/AV Bog- og inspirations -kasser, doku-film… Prezi, Animoto, Scoop.it! – De bedste web 2,0 tilbud på markedet Materiale- og vidensøgning Projektpyramide og natur- fagsprojekt videreudvikles 8. kl. P.O.-lærerens fokus: Logbog og arbejdsproces Licens: Science Bog- og inspirations -kasser, doku-film… Excel-ark, div. Googleprogrammer, Launchball … Mindmeister-kursus Materiale- og vidensøgning Projektpyramide og natur- fagsprojekt færdiggøres

25 Gruppedannelser FORMÅL: AT KVALIFICERE ELEVERNES SØGNING EFTER GRUPPE.

26 Kooperativ og kollaborativ

27 Projektopgaven-Nye licenser fra jer? Søgning - At blive mere kvalitetsbevidst Problemformulering Kvalitativ-og kvantitativmetoder Produktudvikling Gruppedannelser-Hvordan? Biblioteket en læringsrum

28 Jeres målgrupper Eleverne Lærerne Personalet i Pædagogisk Læringscenter

29 Team ud af huset

30 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014. § 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

31 Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at : 1. Understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 2. Formidle kulturtilbud til børn og unge, 3. Sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen 4. Understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

32 § 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter 1. Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer. 2. På baggrund af Fælles Mål at understøtte det under-visende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig: A. Aktuelle indsatsområder på skolen B. Digitale medier C. Pædagogisk praksis og læring, D. Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel E. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.

33 Pædagogisk Læringscenter- bør blive en pædagogisk-didaktisk katalysator for fremtidens skole Opgaven består i at understøtte undervisningen i forhold til skolens lærere og elever. LC-teamet skal sikre facilitering af læring og udvikling i LC og på skolen i øvrigt. Sørge for at samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel Et være-, lære- og værksted

34 Synlig læring

35 Er I klædt på til at gribe udfordringen At samarbejde med skolernes pædagogiske læringscentre om elevernes læring


Download ppt "Lærerens maskinrum. Mit mål for den kommende time er På baggrund af en indsigt i lærerens/mit maskinrum at se muligheder for samarbejde mellem skole og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google