Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er Jeg ? Camilla Gyldendahl Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er Jeg ? Camilla Gyldendahl Jensen"— Præsentationens transcript:

1

2 Hvem er Jeg ? Camilla Gyldendahl Jensen
Civilingeniør i arkitektur og design Underviser på UCN, konstruktøruddannelsen

3 Udfordringen Vi vil uddanne forandringsagenter
- Som TØR finde svar på uløste problemstillinger indenfor deres branche Som BEVIDST arbejder med metoder og værkstøjer der styrker en innovativ arbejdsproces Som gennem en KRITISK REFLEKTION når frem til den ”rigtige” løsning

4 1/3 har en gymnasial baggrund
Hvem er de studerende 95 % mænd 2/3 er håndværkere 1/3 har en gymnasial baggrund Alder: år

5 PRODUKT orienteret PROCES orienteret

6 Læreren præsentere regler, løsningsprincipper
Et problem rejses for eleven. Problemet kan ikke umiddelbart løses Læreren forklarer ved eksempler eller illustrationer Der opstilles forslag til løsning af problemet (hypotesedannelse) Eleverne øver reglen, løsningsprincippet (øvelsesopgaver) Forslagene afprøves – om de er anvendelige Læreren kontrollerer indlæringseffekten Konklusion

7 Produkt orienteret Proces orienteret
Læreren præsentere regler, løsningsprincipper Et problem rejses for eleven. Problemet kan ikke umiddelbart løses Produkt orienteret Læreren forklarer ved eksempler eller illustrationer Der opstilles forslag til løsning af problemet (hypotesedannelse) Eleverne øver reglen, løsningsprincippet (øvelsesopgaver) Proces orienteret Forslagene afprøves – om de er anvendelige Læreren kontrollerer indlæringseffekten Konklusion

8 Problembaseret projektarbejde
De studerende udarbejder selv deres egne cases på baggrund af en række kriterier defineret af undervisere, virksomheder etc.

9 De 4 læringsrum

10 Hvad kendetegner dem Første kategori
Studerende som er uafklaret i forhold til uddanenlsesvalg Studerende der skal omskoles pga. arbejdsskader Studerende som ikke kunne komme ind på arkitekt eller ingeniørstudiet Anden kategori Studerende som brænder for konstruktøruddannelsens indhold, men som har en anden forståelse af hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse Tredje kategori Studerende som har de optimale betingelser for at tage en videregående uddannelse

11 Problemstilling De studerende kan have svært ved at se
De studerende har svært ved at definere et Problemfelt, konceptudvikle en ide eller udarbejde egen opgavebeskrivelse – de afventer anvisninger (lektier) De studerende kan have svært ved at se formålet med denne form for undervisning – de udviser modstand…. Problemstilling

12 Altså jeg blev da sur først, men det varede kun i 5-10 min, så tænkte jeg nej, det skal ikke være rigtig det her, og så fandt vi på noget der var åbenbart var lidt mere brugbart og så prøvede vi ligesom at føje dem lidt også. Det fandt vi ud af gjorde det hele meget nemmere. Ja, det var lige nøjagtig det vi gjorde. Vi skulle have det slutprodukt hurtigst muligt. Fordi det ikke kunne lade sig gøre og at det ikke var bygbart og vi tænkte at det her bliver aldrig til noget. Det kommer aldrig ud i den virkelig verden. Og hvis vi viste det her for en entreprenør, så ville han grine af os.”

13 ”Passiv aggression” Deltagerenes hjemlige omgivelser som generatorer for modstandsfænomener. En del af modstanden vil pege på de rammefaktorer undervisningen er underlagt, herunder ligeledes de forandringsagenter, der varetager denne. Selve samarbejdet med øvrige gruppemedlemmer eller selve læringsgruppe kan være problematisk. Endelig ses en modstand mod selvindsigt og egen læring fra den enkelte studerende.

14 Diskussionen for diskussionens skyld
Manglende personlige markeringer Initiativer blokeres Overspringshandlinger Forskudt og indirekte kritik Meta-enighed som kollektivt forsvar

15 Fejllæring Forsvar mod læring Modstand mod læring Indhold drivkraft
Samspil Modstand mod læring

16 Metoden Problemanalyse Insights personprofiler Benspænd
Konceptspillet - ARCgame Gamification Ambitionen er at innovation bliver indarbejdet som en naturlig måde at arbejde og tænke på ! Udgangspunktet var intensive innovationsforløb baseret på den Kreative Platforms metoder – herefter skulle de studerende selv arbejde videre med idéerne i projekterne Metoden

17 Problemanalysen Aflæring er nødvendig for at kunne lære!

18 Problem Årsag Konsekvens

19 Problem Årsag Konsekvens
Der er jo ikke noget problem hvis det bliver lavet rigtigt ! Bare gør sådan her Problem Årsag Konsekvens Der er jo ikke nogen konsekvens for jeg laver det jo rigtigt første gang

20 Insights profiler

21 Innovation Men jeg tror mange gange at det er fordi når man kommer med en håndværksmæssig baggrund, så er man meget obs på hvad der kan lade sig gøre og så går man bare på bagben. Man kan jo se med det samme: jamen det her det er jo totalt urealistisk – hvorfor skal vi arbejde videre med det, ikke også? Så det åbner måske øjnene for – altså bare fordi man har en holdning og man tror at alt er(.) en eller anden opgave eller en eller anden idé er håbløs ikke også, så kan det godt være at den alligevel kan lade sig gøre på en eller anden måde.

22 INNOVATION Benspænd Konceptudvikling Problemanalyse Stimuli
Mindmapping Model arbejde

23 Metoden Benspænd Med udgangspunkt i en af Jørgen Leths gamle kortfilm, "Det perfekte menneske", skal Leth i gang med at genindspille scener fra den, men nu efter Lars von Triers helt urimelige og særprægede regler.

24 Benspænd Benspænd Benspænd Metoden Benspænd Benspænd Benspænd Benspænd

25

26 INNOVATION BIONIK OG TEKTONIK

27 konceptspillet ARC - Game

28 Horizontal tænkning Benspænd Dialog Tværfaglighed Konverserende refleksion Flere svar Provokation Stimuli

29 Gamification Fremtidens undervisning?
” Gamification is the use of game elements in context that originally had no link to gamerelated elements” (Erenli, 2013)

30

31 Computernørden… Kan samarbejde i et virtuelt miljø med mennesker
fra hele verdenen Bruger rigtig mange timer på At indsamling af viden At indgå i analytiske strategidiskussioner i online forums Accepterer at lave fejl på fejl i en tro på at næste forsøg gør forskellen Kan finde innovative løsninger på de udfordringer som spillet giver

32 Jane McGonigal ser det professionelle arbejdsliv som en
form for et spil og hun udpeger følgende fire karakteristika som både spil og arbejde har til fælles. et specifikt mål som mennesker er villige til at arbejde hårdt for regler som stimulere kreativitet indenfor for bundne grænser et feedback system der giver individuelle informationer om fremskridt i forhold til et givent mål - frivillig accept af regler, mål, og feedback

33 Virtual Reality

34


Download ppt "Hvem er Jeg ? Camilla Gyldendahl Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google