Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sætningsanalyse Velkommen- hvad vil jeg gennemgå

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sætningsanalyse Velkommen- hvad vil jeg gennemgå"— Præsentationens transcript:

1 Sætningsanalyse Velkommen- hvad vil jeg gennemgå
Lav navneskilte – hvor kommer I fra, hvilket niveau engelsk

2 De basale sætningsfunktioner
Subjekt (grundled) Reelt og foreløbigt/formelt Verballed (udsagnsled) Objekt (genstandsled) Direkte og indirekte Adverbialled (biordsled) Prædikat (omsagnsled) Subjektsprædikat og objektsprædikat Hvad er I mest vant til at kalde dem – Latin, dansk? Skriv symbolerne på tavlen

3 Subjekt - Grundled Substantiv (navneord) Dog, house, man, woman
Proprium (egennavn) Sara, John, Elvis, McDonald’s, God (alle navne) Pronomen (stedord) I, you, he/she/it, we, you, they Findes ved at spørge: ”who (verballed?)” Der skelnes mellem reelt og foreløbigt subjekt 3 typer ord oftest subjekt Mere info om ordklassen i den tilsvarende time Nemmest at finde verballedet først.

4 Verballed - Udsagnsled
Verbum (udsagnsord) eat, pray, love Sammensat: was eating, has eaten, etc. The boy writes, I sing, winter is coming Nemmest at finde først ved at lede efter verber.

5 Objekt - Genstandsled Direkte objekt (genstandsled)
Genstand for subjektets (grundleddets) handling Består ofte af substantiv eller pronomen Findes ved at spørge ” what/who?”(subjekt)(verballed) She brings a present, it’s raining men, I love you Indirekte objekt (hensynsled) Genstand som objektet har en effekt på Findes ved at finde leddet i sætningen som er ”modtager” af objektet. Kan være abstrakt. The man gave Sansa a necklace. The queen gave the feeding the peasants some thought.

6 Prædikat - Omsagnsled Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)
Beskriver subjektet Substantiv eller adjektiv Ses ofte ved beskrivende verber (is, looks, seems, appears, becomes etc.) Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled) Beskriver objektet

7 Adverbialled - Biordsled
Alle andre led end de nævnte Blandt andet: Præpositionsled – Forholdsordsled Består af en præposition + en styrelse The robbers break into the bank, he travels into the wild, she bought the dress on impulse Adverbialled skal ikke analyseres videre, men kan markeres med symbol A. Hvis det indeholder en præposition, er det et præpositionsled og markeres derfor med en bølge under hele leddet. STOP OG LAV OPGAVER

8 Hvad er forskellen på objekt og prædikat?
Objektet (genstandsled) kan ikke sammenlignes med subjektet Lisa has a dog Lisa = dog (falskt) Prædikatet (omsagnsled) kan sammenlignes med subjektet/objektet Max is a dog Max = dog (sandt) Lisa has a brown dog dog = brown (sandt)

9 Foreløbigt subjekt –grundled
Forekommer i sætninger med 2 subjekter Kan kun være it og there It is annoying when you do that. There is a castle on a cloud. Ikke at forveksle med it = den og there = der (som refererer til enbestemt ting eller et bestemt sted. It came towards me with its huge claws. There I can go to get some peace.

10 Foreløbigt objekt/genstandsled
Forekommer, når der er to direkte objekter i en sætning Kan kun være it They found it pointless to stay any longer. I took it for granted that you would visit me. Skelnes fra foreløbigt subjekt ved at undersøge, om leddet bedst kan sammenlignes med et subjekt eller et objekt.

11 Afbrudte led Nogle gange består leddene af flere ord, som er adskilt af andre sætningsled. Verballeddet er nogle gange delt i to med et andet sætningsled imellem. I sådanne tilfælde markeres sammenhængen mellem de to dele med to bindestreger: o- -o Adverbialleddet kan ligeledes være delt i to, og det markeres på samme måde: A- -A


Download ppt "Sætningsanalyse Velkommen- hvad vil jeg gennemgå"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google