Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LIR møde - Lederne i Region Sjælland og Bornholm Hotel Prindsen, Roskilde Onsdag d. 10. dec. 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LIR møde - Lederne i Region Sjælland og Bornholm Hotel Prindsen, Roskilde Onsdag d. 10. dec. 2014."— Præsentationens transcript:

1 LIR møde - Lederne i Region Sjælland og Bornholm Hotel Prindsen, Roskilde Onsdag d. 10. dec. 2014

2 Program 09.30-10.30 Præsentation af dagens program / ved Mogens TEMA 1: Folkeskolereformen – potentiale og udfordringer for bibliotekerne / ved Karen Myhre, Gentofte Bibliotekerne 10.30-11.30 CB-kontrakten for 2015 / Mogens og Christine Korte indlæg vedr. status på indsatser under CB: – SKI – status m.v. / ved Jan Broholm Andersen, Roskilde – Segmentering – CB-tilbud i 2015 / ved Isabella og Lise, Roskilde – Studietur for LIR gruppen / Ved Christine og Lise – Andre nationale og regionale CB-indsatser på vej i 2015 / Christine

3 Program fortsat 11.30-12.00 Projekter i regionen – kort runde og gensidig orientering om hvilke ansøgninger vi har ude og hvad de handler om 12.00-13.00 Julefrokost 13.00-14.00 TEMA 2: eReolen / ved specialkonsulent Mikkel Christoffersen, Københavns Kommunes Biblioteker 14.00-14.15Pause med kaffe og kage 14.15-14.45 Netværk i CB-regi – kort status på netværkene og deres aktiviteter 14.45-15.00 Næste års møder og afrunding

4 Forslag til studietur til London Fokus på de forskellige måder folkebiblioteker bliver drevet på i England, herunder: Outsourcing af drift til private firmaer 100% drevet af frivillige Brug af frivillige i kommunalt drevne biblioteker Sameksistens med andre kulturelle institutioner / offentlige services Integration i lokalsamfundet

5 Forslag til studietur til Paris Fokus på den visuelle og digitale formidling i det offentlige kulturrum i Paris, herunder: Le Cube – udstilling af digital kunst, workshops, studerendes arbejder Louvres helt nye arabiske afdeling Shakespeares bookstore Bibliotèque National de France

6 Segmentanalysen og dens anvendelse

7 Hvordan kan segmentanalysen samtænkes med andre analysemodeller? 4-rums modellen BibDok Demografien

8 CB-kontrakten 2015 Materialeforsyning I: Det rullende Multimedielab Konceptet har kørt med stor succes i et par år og senest i 2014 har konceptet kørt med 8 agenter (rekrutteret bredt fra hele CB-området) fordelt på 4 nye kufferter med nyt spændende indhold Da efterspørgslen har været meget stor, ønsker regionen at fortsætte med at rulle i 2015, således at flere biblioteker får mulighed for at få kufferterne ud. MÅL: 10 biblioteker tager imod tilbuddet Suppleret med målet: 75 % mener at tilbuddet findes relevant/meget relevant

9 CB-kontrakten 2015 Materialeforsyning II: Øget brug af digitale resurser I opgørelsen over Roskilde Centralbiblioteks anvendelse af digitale resurser, ligger vi lavt sammenlignet med de øvrige CBer, og ønsker derfor at sikre en målrettet indsats på både Roskilde CB og hos regionens biblioteker, der skal sikre et øget brug af resurserne MÅL: Der skal være en øget brug af digitale resurser på 20 % - sammenlignet med opgørelsen for 2014

10 CB-kontrakten 2015 Rådgivning og samordning I: Ledelsesudviklingsforløb Som et led i en flerårig indsats rettet mod bibliotekernes ledergrupper, er der et ønske om fortsat at styrke samarbejder, partnerskaber og faglig sparring ledere imellem – forløb: Ledelse af engagement Samtidig etableres der et netværk for mellemledere MÅL: Min. 8 biblioteker deltager i forløbet Suppleret med målet: 75 % mener at de har fået et godt eller meget godt fagligt udbytte af forløbet

11 CB-kontrakten 2015 Rådgivning og samordning II: Rådgivning og faglig sparring til biblioteksudviklingen CB ønsker at udvikle en flerstrenget formidlingsindsats, der skal synliggøre og skabe en dialog omkring de specialiserede kompetencer og fagområder der er hos både CB og på regionens biblioteker. Dette gøres gennem forskellige indsatser MÅL: Minimum 7. rådgivnings- og sparringstiltag gennemføres i forlængelse af de specialiserede kompetencer CB og regionens biblioteker har

12 CB-kontrakten 2015 Kompetenceudvikling I: Biblioteket som litterært makerspace – et længerevarende læringsforløb der både eksperimenterer med lærings- formatet og med koblingen mellem litteraturformidling og makerspace-tanken MÅL: Udvikling og afvikling af læringsforløbet Min. 8 biblioteker deltager Suppleret med målet: At deltagerne har opnået færdigheder, som sætter dem i stand til at anvende nye metodegreb i deres egen litterære formidling (dokumenteres i mindre evaluering)

13 CB-kontrakten 2015 Kompetenceudvikling II: Der tilbydes flere kurser og temadage MÅL: 15 kurser og temadage gennemføres med minimum 350 deltagere

14 Andre CB-tiltag i 2015 BibDok – at dokumentere effekten af bibliotekets indsatser. Programsat og kører fra 15. dec. (5 biblioteker er med) – Forventer flere tiltag som omhandler BibDok- metoden i form af kortere introduktioner, supplerende WS med metoder mv, der kan bruges som en del af BibDok eller selvstændigt Segmentering (er præsenteret)

15 Andre CB-tiltag i 2015 Nationale indsatser: Digital dannelse for Digitale kontaktpersoner Læringsforløb med elementerne: – Udarbejdelse af tre undervisningsmoduler – En konference og introduktion for digitale kontaktpersoner – Udarbejdelsen af vejledninger – Digitalisering og klargøring af materialet til implementering på diverse portaler

16 Andre CB-tiltag i 2015 Nationale indsatser: Rummet – læringsforløb der kobler Modelprogrammet (KS) og tidligere erfaringer fra forløb ved CBerne, fx Roskildes Bibliotekets rum (Vejle, Ålborg, Odense og Roskilde) Digital ledelse – forskellige temadage (Herning og Gentofte) Er kun netop blevet defineret, så vi skal i gang med at finde indhold og formater på indsatserne

17 Andre CB-tiltag i 2015 Nationale indsatser: Netværk Digitale kontaktpersoner og it-vejledere (efterleve samarbejde mellem KS, DIGST og ERST og it- vejledning rettet mod borgere og virksomheder) – 3-4 årlige møder, herunder internat – Digitalt landsmøde 1. okt. (National samling) – Kampagner (Bølge 3 især) – Fortsat indsats overfor restgrupper: Digtial Post – Nyuddannede Herskin-superbrugere i spil

18 Netværk i CB-regi (status og fremtid) Aktive netværk i 2014:13 netværk Administrationschefer (hele Sjælland) Administrative ansatte – NAM Arrangementer (NYT) CB sammen med Slagelse Brugernes rum (NYT) CB sammen med Køge Børn DDB for praktikere Netmedier RIK – Registrering, Indkøb, Klargøring Udlånsekspeditioner UBS – Ungebetjening og service Selvbetjente biblioteker Lederne/LIR og Mini-LIR Digitale kontaktpersoner/it-vejledere

19 Netværk i CB-regi (status og fremtid) Kort status – aktiviteter: Administrationschefer: 4 møder, 1 aflyst, gens 10-12 delt. (Adm, øko, ledelse, systemer og organisationsudvikling) Administrative ansatte – NAM: 2 møder, gens 6-10 delt. (Adm systemer, økonomi, personale mv.) Arrangementer (NYT): 1 møde (opstart), 14 delt. (arrangements- virksomhed, værtskab, oplevelser, events, klubber mv.) Brugernes rum (NYT): 2 møder, gens 12-14 delt. (brugeradfærd, rum og indretning, brugerdreven innovation) – evt. kobles til Selvbetjente biblioteker? Børnebiblioteket: 4 møder, gens 15-20 delt. (børnelitteratur, formidling til børn, engelsk i indskolingen mv.) DDB for praktikere: 2 møder, gens 25-35 delt. (DDB, CMS især og implementering, søgegrænseflade, formidling mv.) Netmedier: 2 møder, gens 12-14 delt. (praktisk arbejde med netmedier, nyheder, formidling)

20 Netværk i CB-regi (status og fremtid) Kort status – aktiviteter fortsat: RIK: 2 møder, ene fælles temadag med Udlånseksp., gens 15-30 delt. (Materialevalg/katalogisering, EU-udbud, metadata, avisdigitalisering mv.) Udlånsekspeditioner: 4 møder, heraf 1 temadag, gens 20-35 delt. (borgerservice, arbejdsmiljø/trivsel, materialevalg mv.) UBS: 2 møder, 1 aflyst, få deltagere: 6-8 (unge-målgrupper, makerkultur) Nedlægges! Selvbetjente biblioteker: 3 møder, 1 aflyst, gens 20-25 delt (nudging, drift og udvikling af åbne bib., formidling) Evt. kobles med Brugernes rum? Lederne/LIR og Mini-LIR: 2 fælles møder og 10 gruppemøder. Justere aktivitet/format? Digitale kontaktpersoner/it-vejledere (regionalt): 4 møder (1 internat), gens 15-20 delt (it-vejledning, digitalisering, undervisning)

21 CB-netværk – evaluering og fremtid Flere på vej: Netværk for mellemledere Områder som Borgerservice og Sociale medier? Er I tilfredse med netværkene? Bakker det enkelte bibliotek op om netværkene? (prioritering) Hvad skal vi have ud af vores netværk? Længde (halvdagsmøder) – bedste format?

22 Kommende møder (Onsdag d. 4. marts) Onsdag d. 10. juni (Onsdag d. 30. september) Onsdag d. 9. december


Download ppt "LIR møde - Lederne i Region Sjælland og Bornholm Hotel Prindsen, Roskilde Onsdag d. 10. dec. 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google