Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

21. marts 2015Vibeke Reiter, Aleneboende demente Usynlighed – erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "21. marts 2015Vibeke Reiter, Aleneboende demente Usynlighed – erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende."— Præsentationens transcript:

1 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk1 Aleneboende demente Usynlighed – erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende hjemmebesøg).

2 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk2 Usynlighed til synlighed– erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Hvad er den lovmæssige baggrund for det forebyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg, spydspids for opsporing og kontakt til alene boende demente og ældre med begyndende tegn på demens. Eksempler hvor det tværgående samarbejde kan være med til at få igangsat udredning, hjælp m.m.

3 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk3 Tilbud om Forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ifølge Serviceloven 1. juli 2010 § 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk.2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

4 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk4 Hvad er et forebyggende hjemmebesøg. Definition: Et uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Målgruppe: Alle der er fyldt 75 år, og som bor i eget hjem. Henvendelsesform: Tilbuddet skal gives med et konkret tilbud om hjemmebesøg, ved direkte henvendelse til den enkelte person f.eks. pr. telefon eller brev. Organisering: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilrettelæggelse og administration af ordningen og gennemførelses af tilbuddene. Der indgår som et led i en myndighedsopgave.

5 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk5 Besøgets formål At opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre. At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. At henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet.

6 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk6 Samtalens indhold: En struktureret, helhedsorienteret samtale,hvor den ældres forhold i al almindelighed gennemgås, og eventuelle spørgsmål drøftes. Samtalen skal især koncentreres om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse i bred forstand. Samtalens indhold kan f.eks omhandle den ældres dagligdag, netværk, bolig, sundhedstilstand, funktionsevne mv.

7 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk7 Hvem varetager de forebyggende hjemmebesøg. Personer med en sundhedsfaglig baggrund, hvor de væsentlige kriterium er: Kan vejlede om sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Kan indgå i en dialog om at bevare kvaliteten i hverdagslivet eks. trivsel, dagligdags aktiviteter, socialnetværk m.m. Godt orienteret i kommunens tilbud. Har et grundigt kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold i bred forstand.

8 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk8 Kompetenceudvikling. 4 dages uddannelse med henblik på kompetenceudvikling til forebyggende medarbejder inden for demens området, 2006 ved Styrelsen For SocialService/Forvaltningshøjskolen. 4 dages efteruddannelse i betydning af en god tilværelse, motionens betydning for fysisk og psykisk velvære, den normale aldringsproces, demens, fokus på samtaleteknik og kunne opfange signaler som f.eks. tidlig tegn på demens, ved Servicestyrelsen, Metropol og UC Lillebælt 2010.

9 21. marts 2015Vibeke Reiter, vire@lejre.dk9 ”Den aleneboende demente”- igangsætning af udredning, hjælp m.m. Den forebyggende medarbejder som en del af et tværgående samarbejde. Demenskoordinator Praktiserende læge Pårørende Visitator Hjemmeplejen andre


Download ppt "21. marts 2015Vibeke Reiter, Aleneboende demente Usynlighed – erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google