Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Effective Java Presentation Workshop Claus Brabrand [ ] ( “FÅP”: First-year Project.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Effective Java Presentation Workshop Claus Brabrand [ ] ( “FÅP”: First-year Project."— Præsentationens transcript:

1 Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Effective Java Presentation Workshop Claus Brabrand [ brabrand@itu.dk ] ( “FÅP”: First-year Project Course, ITU, Denmark )

2 [ 2 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Konstitutioner Bedømmelseskriterier for konstitutioner: Ved eksamen vil vi [især] bedømme konstitutioner efter følgende 8 parametre:  1) realitet (i hvor høj grad afspejler konstitutionen jeres reelle gruppearbejdsproces);  2) præcision (hvor præcise er jeres konstitution);  3) objektivitet (i modsætning til subjektivitet);  4) fravær af tautologier (der er ”universelt sande” og dermed reelt set ”intetsigende”);  5) prævention (hvor meget i er på forkant med problemstillinger);  6) struktur (hvor meget I strukturerer gruppearbejdet);  7) sikring af læringsudbytte (alle kommer til at lære alle aspekter/roller – især programmering); og  8) sikring af egne normer og regler (mekanismer og tiltag ift. dette). Anbefaling: Revidér konstitutionerne på baggrund af kommentarerne samt ovenstående (inden projektstart).

3 [ 3 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Følg jeres konstitution Følg jeres konstitution: Hvis den ikke afspejler hvad I gør (eller agter at gøre), så aftal helt eksplicit andre ”spilleregler”, skriv ned hvad det er I gør (eller vil gøre) og få dem på papir; Så er I mere sikre på at I er enige om hvad I har aftalt (og kan huske det); I kan gå tilbage og få støtte i konfliktsituationer; Vi kan bedre vejlede jer (på processen); I har god dokumentation til jeres procesbeskrivelse; I har godt udgangspunkt for refleksion over jeres egen proces; og Husk: ”proces” tæller 40%!

4 [ 4 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Schedule (formiddag)  Black (Jon, Mads B.A., Nikolaj S., Nikolas, Rene)  Items: [ 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 ]  Presentation: 09:15 - 09:40  Brown (Aske, Christian T., Joakim, Johannes, Nikolaj D.L.)  Items: [ 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 ]  Presentation: 09:45 - 10:10  -- 15' pause (10:15 - 10:30) ----------  Blue (Asger, Lasse, Niels, Søren, Torben)  Items: [ 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 ]  Presentation: 10:30 - 10:55  Green (Bo, Dorte, Erla, Ida, Kristian K.M.)  Items: [ 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60 ]  Presentation: 11:00 - 11:25

5 [ 5 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Schedule (eftermiddag)  Red (David, Frederik W., Jakob, Hads H.J., Pelle)  Items: [ 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61 ]  Presentation: 12:30 - 12:55  Orange (Janne, Mads T.P., Oliver, Sebastian, Thuy)  Items: [ 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62 ]  Presentation: 13:00 - 13:25  -- 15' pause (13:30 - 13:45) ----------  Yellow (Frederik J., Mik, Mikkel, Mohammad, Peter A.N.)  Items: [ 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63 ]  Presentation: 13:45 - 14:10  White (Anna, Charlotte, Jesper, Kasper, Peter P.R.):  Items: [ 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ]  Presentation: 14:15 - 14:40


Download ppt "Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 10, 2009EFFECTIVE JAVA Effective Java Presentation Workshop Claus Brabrand [ ] ( “FÅP”: First-year Project."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google