Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Enhanced external counterpulsation (EECP) De første danske resultater

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Enhanced external counterpulsation (EECP) De første danske resultater"— Præsentationens transcript:

1 Enhanced external counterpulsation (EECP) De første danske resultater
Forskningens Dag, Ovl., Ph.D.,Ole May

2

3

4

5 Blodtrykskurve uden EECP

6 Blodtrykskurve ved start af EECP

7 Intrakoronar peak diastolisk flow hastighed
Michaels AD, et al. Circulation 2002; 106:

8 Projekt: EECP- Herning
Us. 1 Us. 2 Us. 3 Us. 4 Us. 5 Kontrol EECP 2 mdr før EECP lige efter EECP 3 mdr 12 mdr Delprojekt 1: Venstre ventrikel fkt. m. vævs-Doppler ekkokardiografi Delprojekt 2: Insulinsensitivitet (IVGTT) Delprojekt 3: Autonom nervefunktion (Holter, 24 t. BT) Delprojekt 4: Vækstfaktorer/endotelhormoner Delprojekt 5: Angina pectoris, livskvalitet Delprojekt 6: Arbejdskapacitet

9 Projekt: EECP- Herning
Inklusionskriterier  Angina pectoris (CCS-klasse 2-4)  Abnorm KAG uden mulighed for PCI/CABG Stressudløst iltmangel på myocardiescintigrafi Sinusrytme Stabil fase 3 mdr. Alder > 18 år

10 Projekt: EECP- Herning
Kontraindikationer  Arytmier, der interfererer med trigningen Svær hjerteklapsygdom EF<25%  Blødningstendens  Aktiv tromboflebitis  Svær kredsløbssygdom i ben  Stort aortaaneurisme  Graviditet Svær hypertension, BT>180/110 mmHg Malign sygdom Pacemaker Senil demens

11 Angina pectoris CCS-klassifikationen:
1. Ikke brystsmerter/trykken ved almindelig fysisk aktivitet. Ved almindelig fysisk aktivitet forstås gåture, gang op ad trapper og lignende. Meget kraftig, hurtig eller langvarig aktivitet kan godt give brystsmerter/trykken. 2. Lettere begrænsninger i almindelige fysiske aktiviteter. Brystsmerter/trykken udløses af jævn gang mere end m eller gang op ad trapper mere end én etage i normalt tempo. Kan også udløses af gang op ad bakke, hurtig gang på jævnt terræn eller hurtig trappegang. Brystsmerter/trykken kan udløses af gang på jævnt terræn eller trappegang lige efter måltider, i kulde, blæst, under psykisk stress eller lige efter, at du er vågnet. 3. Betydelige begrænsninger i almindelige fysiske aktiviteter. Brystsmerter/trykken udløses af gang på jævnt terræn m eller trappegang én etage op under normale forhold. 4. Ikke i stand til at udføre nogen form for fysisk aktivitet, uden det udløser brystsmerter/trykken.

12 Disposition: 1. Basale karakteristika 2. Effekt på angina pectoris
3. Effekt på livskvalitet A. Generisk B. Sygdomsspecifik 4. Effekt på arbejdskapacitet 5. Konklusion

13 Beskrivelse af deltagerne, antal (procent) eller mean (SD), n=50
Mænd (72 %) Alder (8.0)) Body mass index, kg/m (4.2) Tidligere AMI 29 (58 %) Tidligere CABG 24 (48 %) Tidligere PCI 29 (58 %) Hypertension 32 (64 %) Diabetes (24 %) Aktuelle rygere (18 %) CCS klasse (52 %) CCS klasse (48 %) Medicin ACE/ARB 26 (52 %) Beta-blokker 45 (90 %) CA-blokker 34 (68 %) Depot NTG 41 (82 %) Diuretika 23 (46 %) Nicorandile 19 (38 %) Morfin (16 %) Statiner 47 (94 %)

14 CCS-klasse i forhold til start på EECP
Angina pectoris CCS-klasse i forhold til start på EECP P< 2 mdr før EECP lige efter EECP 3 mdr 12 mdr

15 Patienter, som bedres mindst 1 CCS-klasse i forhold til før EECP
Angina pectoris Patienter, som bedres mindst 1 CCS-klasse i forhold til før EECP Lige efter EECP 3 mdr efter EECP 12 mdr efter EECP 41/50 (82 %) 39/48 (79 %) 31/41 (76 %)

16 Generisk livskvalitet, SF36
Fysisk funktion Fysiske begrænsninger P< P< Fysisk smerte Generelt helbred P< P<

17 Generisk livskvalitet, SF36
Vitalitet Social funktion P< P< Psykiske begrænsninger Mentalt helbred P<0.016 P<

18 Sygdomsspecifik livskvalitet, Seattle Angina Pectoris Questtionnaire
Fysiske begrænsninger P< Hyppighed af angina P< Sygdoms opfattelse P< Angina pectoris stabilitet P< Tilfredshed med behandlingen P<

19 Arbejdstest på ergometercykel
Start: 25 Watt Øges med 25 Watt/2. minut Max. Watt: Antal min. * 12,5 Målt BT, puls, Borg styrke og hjertediagram ved afslutning af hvert belastningstrin Maximal symptombegrænset test Borg skala: 0 Ingen 1 Meget, meget svage 2 Meget svage 3 Lidt svage 4 Lidt stærke 5 Hverken stærke eller svage 6 Stærke 7 Meget stærke 8 Meget, meget stærke (næsten maksimale) 9 Maksimale

20 Arbejdstest 2 mdr før EECP Lige før EECP Lige efter EECP 3 mdr efter
P-værdi Arbejdkap., Watt 98 97 105 109 106 0,003 Max. puls, c/s 108 110 114 115 116 0,02 Max. BTsys, mm Hg 164 166 165 179 169 0,001 Max. BTs*puls*10-3 18,0 18,5 19,1 21,0 20,1 <0,0005 Borg-styrke 3,9 4,3 2,1 2,1 2,3 <0,0005 Borg-styrke/ Max. BTs*puls*10-4 2,5 2,7 1,3 1,2 1,5 <0,0005

21 Belastningsudløst angina pectoris versus CCS-klassifikation

22 Konklusion: EECP-behandling hos patienter med refraktær angina pectoris: 1. Reducerer angina pectoris byrden 2. Bedrer den generiske og sygdomsspecifikke livskvalitet 3. Øger arbejdskapaciteten

23

24 CCS-klasse i forhold til start på EECP
Angina pectoris CCS-klasse i forhold til start på EECP P<


Download ppt "Enhanced external counterpulsation (EECP) De første danske resultater"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google