Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brancheklubben Helsingør Kommune Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune NR. 1 marts 2009 N Y H E D S B R E V Jeg har fornøjelsen af, at byde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brancheklubben Helsingør Kommune Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune NR. 1 marts 2009 N Y H E D S B R E V Jeg har fornøjelsen af, at byde."— Præsentationens transcript:

1 Brancheklubben Helsingør Kommune Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune NR. 1 marts 2009 N Y H E D S B R E V Jeg har fornøjelsen af, at byde velkommen til vores 3f brancheklub i Helsingør kommune. I modtager her det første nr. af klubbens nyhedsbrev, som vil levere orientering der kan have interesse for kommunens 3f- ansatte. Jeg vil gerne opfordre alle til, at komme med gode ideer til hvad klubben skal arbejde med. Udover at udgive nyhedsbrevet vil klubben lave en skovtur. Samt arbejde for vores arbejdspladsers interesser op til kommunevalget. Jeg vil også gøre opmærksom på, at klubben er for alle 3f medlemmer der arbejder i kommunen om du er rengøringsassistent, specialarbejder eller ansat på en anden 3f overenskomst, så ret henvendelse, hvis du endnu ikke har hørt om klubben, til en 3f tillidsmand eller til mig, som kan træffes på tlf.nr. 25 51 24 33 eller mail kbm59@helsingor.dk kbm59@helsingor.dk Kim Bjørlund Madsen TR Parken Brancheklubformanden byder velkommen til 3f brancheklubben i Helsingør kommune Johnny blev på generalforsamlin gen valgt til at stå for årets sociale arrangementer i brancheklubben. Johnny efterlyser gode ideer. kontor for tillidsrepræsentanter på Sindshvile. Så lykkedes det endeligt, efter 1,5 år, at nå til enighed om et nyt kontor. Kontoret er mindre end det tidligere kontor. Men med anvendelse af øvrige faciliteter som køkken og kantine til møderum, er det en acceptabel løsning. Kontoret skal sikre at samtlige tillidsrepræsentanter i forvaltningens markområder, har et sted hvor der i fortrolighed kan løses opgaver og opbevares papir. Samtidig bruges kontoret til at løse opgaver både for F- MED og Kommunens hovedvalg K-MED. Så kontoret medvirker til at løse opgaver omkring samarbejde og sikkerhed for samtlige 4500 ansatte i kommunen. Hovedansvarlige for kontoret : Peter Jonassen 3f og Carsten Zedeler metal Vidste du: Pr. 1 april 2009 stiger arbejdstidsbestemste tillæg med 4,5% Johnny F. Larsen Materialeforvalter Sindshvile Kontakt: 2531 1092

2 Medaftalen §2 stk. 4. Reel medindflydelse og medbestemmelse: Den enkelte medarbejder skal have reel medindflydelse og medbestemmelse enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant inden for den enkelte leders kompetenceområde. OBS: Nyhedsbrevet kan ses på kilden og du kan få nyhedsbrevet tilsendt hvis du afleverer din emailadresse. Redaktionen af nyhedsbrevet: Brancheklubformand Kim Bjørlund Madsen tlf. nr 2551 2433 mail: kbm59@helsingor.dkkbm59@helsingor.dk Brancheklubsekretær Peter Jonassen tlf.nr. 2531 3079 mail: pjo59@helsingor.dk Derfor gik Jesus på vandet Ved Genesaret sø er der en bådeudlejer der tager himmelske priser for en time på søen. En turist brokkede sig, og bådudlejeren Forklarede, at det jo var her, at Jesus havde gået på vandet. Hvor til turisten Svarede, det tror da fanden med de priser. Vidste du: At specialarbejdere, faglærte og faglærte holdledere: Pr. 1 april 2009 gives 2 løntrin ( med mindre det er aftalt lokalt, at der kan ske modregning) Samt et årligt tillæg på 850 kr. (31/3 2000 niveau) 3f Nordøstsjælland orienterer om sager i kommunen Drøfter hensigtserklæring med TF ifm. Evt. politisk beslutning om selskabsdannelse af forsyningsområdet. Skal have møde med TF om Mulighederne for et resultatlønsprojekt ifm.effektiviserings- undersøgelsen i park og vej. Der er forhandlet Lønindplacering, pension m.m. for: Jørgen Jørgensen VPV syd. Thorbjørn Nielsen og Steen Vogelius SAC. Jesper Nielsen Vandforsyningen Afsluttet forhandling om kompensation for manglende erstatsningsfridage på SAC. Kommunen har opsagt arbejdstidsaftalen på SAC, og forhandlinger om ny aftale skal i gang. Faglig 3f konsulent Torben Christensen Carsten Poulsen TR på Renseanlæggene På Rensen har 3f medlem Brian Laursen afholdt 25 års jubilæum. Samtidig havde Brian 25 års medlemskab af 3f/SID Hvor Torben lykønskede med Nål og vin. Til maj, skal vi på personaletur, hvor vi skal se operahuset, på kanalrundfart og med spisning i nyhavn. Alt udførende personale i El forsyningen er ved at gennemgå kursus i ” vejen som arbejdsplads”. Vi har afholdt en personaledag på LO-skolen, om hvordan vi kan gøre vores arbejdsdag lettere. Af opgaver, er vi i gang med at udskifte højspændingsfelter i Transformastationer. Her hos Havefolket, er vi ved at omstille os fra at have været ansat under socialforvaltningen til at være overført til hjemmeplejen. Jeg arbejder fortiden med APV for vores område, som er meget tidskrævende. Ellers ser jeg frem til, at få en ny regering og en ny politik, Der sætter gang i arbejdsskabende foran- staltninger. Kurt Dradrach TR Elforsyningen Højspændingsfelter på Vapnagård Ved at blive udskiftet. Pia Andreasen TR Havefolket


Download ppt "Brancheklubben Helsingør Kommune Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune NR. 1 marts 2009 N Y H E D S B R E V Jeg har fornøjelsen af, at byde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google