Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværksmøde sAPA februar 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværksmøde sAPA februar 2015"— Præsentationens transcript:

1 Netværksmøde sAPA februar 2015
Budgetstøtteværktøj Gunner Andersen & Lars Duval

2 Punkter til dagsorden Budgetstøtteværktøjet: / 20 minutter
Formål og hvad det kan bruges til Indhold Hvad leverer KOMBIT og hvad skal kommunen selv levere? Status: udeståender og nyheder Nyheder: / 15 minutter Manuelle sager Lars og Gunner Snitflader 4:4 dialog/ 10 minutter Hvordan har I arbejdet med Business case/budgetlægning indtil nu? Har I nogle spørgsmål, som I gerne vil dele eller spørge Gunner/Lars om? Fælles dialog/ spørgsmål til Gunner/Lars

3 Budgetstøtteværktøjet: Formål/ hvad kan det bruges til?
Formålet: Assistance til budget processen i kommunen Hjælpe til at de nødvendige ressourcer bliver tilført projekterne Give kommunerne indsigt i de økonomiske konsekvenser

4 Indhold - Kort gennemgang af regnearket: vises via regnearket direkte

5 Hvad leverer KOMBIT og hvad skal kommunen selv levere
Skabelon at arbejde i Poster som vi mener bør medtages Estimater på nogle poster ud fra egen og indsamlet viden Synliggørelse af områder, der er usikkerhed på Kommunen: De tal der gælder for jeres kommune! Tage hensyn til egne forhold: herunder specielt ambitionsniveau Være opmærksom på poster, som I mener kan udgå eller mangler Synliggøre specielle fokusområder/risici

6 Status Nyt i værktøjet: - Manuelle Sager - Snitflader Disse 2 gennemgås efterfølgende Udeståender: - Flytning af sager - Løbende arbejde med at verificere tallene - Priser på snitflader - Udgifter til SAPA leverandør - Andet?

7 Genbesøg af estimering: hvorfor og hvordan
Udgør sammen med uddannelse af brugere og projektledelse den klart største post i jeres budget Stadig kvalificering nødvendig Hvordan? Rundspørge blandt kommuner, der har gjort første erfaringer Erfaring fra lignende opgaver (Arkivering og anden oprydning) Indledende oprydning i sager Vi vil meget gerne høre fra jer, når I selv går i gang, så usikkerheden kan reduceres

8 Manuelle sager – genbesøg af estimering
Opgave Simple sager: Mindre oprydningsarbejde - gennemsyn og kontrol af sagens metadata Mellem sager - mellem oprydningsarbejde Komplicerede sager - stort oprydningsarbejde 3-5 min. pr. sag 4-10 min. pr. sag 15-25 min. pr. sag 1 Sikre at der er: Titel Sagsbehandler Organisation Dato Sagsnummer Udfordring f. eks.: Dokumenter mangler godkendelse/fast tilknytning. Der er uafsluttede advis på sagen. Sagen kan passiveres. Undersøg om der er anvendt korrekt KLE-nummer. Mange brugere er opsat til default sagsfacet G01. Dette medføre ofte fejl i facet for en del sager. For særlige emner søges sagsoverskrifter som *klage*, *anke*, *aktindsigt* m.fl Undersøg om sager kan sammenlægges. Undersøg om ”enkeltsagsprincippet” er overholdt, ellers opdeles sagerne. Passiver sager med manglende godkendt beslutning på dagsordenpunkt. 2 Afslutte åbne sager

9 Snitflader - finansieringsmodel

10 Begreber i relation til SAPA
Baseline: de systemer, der har snitflader til KMD Sag i dag Transitionsperioden: Den periode, hvor synkroniseringen sikrer, at kommunerne kan se oplysningerne fra KMD Sag Forudsætningsoplysninger: I modsætning til KY/KSD er det stort set kun CPR snitfladen af eksterne snitflader, der er en forudsætning. Men der er selvfølgelig områder, der er vigtige at have med.

11 Indkøb af snitflader K98 Fælles Individuelle
Alle kommuner anvender disse systemer KOMBIT indkøber og forhandler snitflader Fælles Flere leverandører og flere kommuner der anvender system KOMBIT forhandler udvalgte, kommunerne indkøber Individuelle Få kommuner anvender systemer/kommune ønsker ikke at anvende KOMBIT aftale Kommunerne forhandler og indkøber Helt generelt: Kommunerne betaler for alle disse snitflader. Spørgsmålet er alene hvor regningen kommer fra! K98: Etablering: betales via licenspriser på fagsystemer Drift (Data!): betales via KDF regning Fælles: Etablering, leverandør: betales direkte til leverandør Etablering, KOMBIT: betales via flat rate pris Drift, Kombit: betales via flat rate Drift, leverandør: betales direkte til leverandør Fælles, SAPA transition: Etablering: Betales via KOMBIT fagsystem licenspris Drift: Betales via KOMBIT licenspris Individuelle: Etablering, leverandør: direkte til leverandør Etablering, KOMBIT: Betales via KOMBIT enhedspris for snitflade type => f.x. 0,3 kr./Borger for X snitflade Drift, KOMBIT: indehold i enhedspris for snitflade type

12 Fælles i transitionsperioden
Indkøb af fælles snitflader – SAPA transitionsperspektiv m. synkronisering K98 Alle kommuner anvender disse systemer KOMBIT indkøber og forhandler snitflader Fælles i transitionsperioden Flere leverandører og flere kommuner der anvender system KOMBIT har forhandlet og indkøbt via Udfasningsaftalen Transitionsperioden giver kommuner mere tid til at indkøbe snitfladerne Individuelle Få kommuner anvender systemer/kommune ønsker ikke at anvende KOMBIT aftale Kommunerne forhandler og indkøber Fælles under og efter transitionsperioden Flere leverandører og flere kommuner der anvender system KOMBIT forhandler udvalgte, kommunerne indkøber Kommunens aftaler skal være på plads i tide, da synkroniseringen ophører

13 Kommune individuelt indkøb
KOMBIT sikrer baseline snitflader i transitionsperioden Kommunerne skal i transitionsperioden selv sikre omlægning af snitfladerne KOMBIT tilvejebringer alene aftalegrundlag, som kommunerne kan vælge at benytte sig af. Kommunerne indkøber og betaler leverandørerne direkte Kommunerne skal inden udløbet af transitionsfasen sikre sig, at disse snitflader er etableret, hvis de skal have data til SAPA overblikket. KOMBIT sikrer kun overblikket via synkroniseringen i transitionsfasen Modellen har fokus på kontraktelementet og økonomisk mest effektivt indkøb Individuel afregning: du betaler for de snitfalder du anvender

14 Modellen illustreret Model 1 Farveforklaring
Etablering KOMBIT timer (6 mio. kr.) Drift baseline i transitionsfase (20 mio. kr./år) Drift baseline post transitionsfase (20 mio. kr./år) Etablering baseline, leverandører (17 mio. kr.) Drift ekstra snitflader (10 mio. kr./år GÆT) Etablering ekstra snitflader (10 mio. kr. GÆT) Model 1 Kommuner betaler til leverandør Kommuner betaler via KOMBIT regning Farveforklaring

15 Baseline for SAPA – lige nu!
Beskæftigelse Kontante ydelser Social Skole & Institutioner Ældre og sundhed Teknik & Miljø ESDH KY KSD Barsels- dagpenge (UDK) Boligstøtte (UDK) Familieydelse (UDK) Pension (UDK) KMD Boliglån KMD Underholds- bidrag KMD Betalings- administration KMD Opera KMD Arbejds- evnemetode KMD A- Refusion Workbase jobcenter Fasit jobcenter (Schultz) KMD Care KMD Hjælpemidler Sundhed (Novax) Uniq Omsorg (Avaleo) CSC Omsorg Sundhedsjourn al (Ålborg-IT) KMD Sag EDH Profile (Convergens) SBSYS KMD Structura Byggesag KMD Structura Miljø Geograf Byggesag Ålborg haveservice KMD Institution Daginstitution/ Dagpleje (IDIS) Dagtilbud (IST/Extens) Pladsanvisning (IST/Extens) Daginstitution (GK-consult) Incorp/Bosted (Team Online) KMD Børn og Voksne KMD EKJ (Elektronisk KlientJournal) KMD Klientbetaling KMD Boliganvisning KMD Forbyggende hjemmebesøg Børn og unge (Ålborg-IT) Brugerdata KBH DUBU Økonomi Prisme (Fujitsu) ØS Indsigt Debitor (EG) Opus Debitor (KMD)

16 4:4 Tal om hvad I har gjort i jeres kommune I har 10 minutter
Hvad er gået godt/skidt, erfaringer Hvilke spørgsmål har I til hinanden/Gunner & Lars? I har 10 minutter


Download ppt "Netværksmøde sAPA februar 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google