Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-15 FÅ FOR SYGEPLEJEFAGET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-15 FÅ FOR SYGEPLEJEFAGET."— Præsentationens transcript:

1 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-15 FÅ FOR SYGEPLEJEFAGET ? KREDS MIDT TRÆF 2015

2 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2015 Regeringen styrer som overordnet ansvarlig den offentlige økonomi i kommuner og regioner gennem indgåelse af særlige økonomiaftaler. Med finansministerens dobbeltrolle – både som kassemester for samfundsøkonomien og som øverste arbejdsgiverepræsentant – har regeringen midler til at holde de kommunale og regionale arbejdsgivere i snor vedrørende de overordnede linjer. Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Mailand, FAOS Københavns Universitet Kreds Midt Træf 2013 2

3 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORHANDLINGSHIERARKIET Statens forhandlinger Kommunernes forhandlinger Regionernes forhandlinger Kreds Midt Træf 2013 3

4 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE LØN Forhandlingsfælleskabet: Sikring af realløn, finansiering af FF’s krav samt midler til organisations- forhandlingerne: - Generelle procentuelle lønstigninger - indførelses af løntrin 56 - Videreførelse af reguleringsordningen KL og DR: Overenskomstforhandlingerne skal holdes indenfor en samfundsøkonomisk forsvarlig ramme, KL: samt bidrage til at kommunerne kan løse opgaverne effektivt og med høj kvalitet, og at ændringer i overenskomster og aftaler bidrager til at understøtte moderne ledelse DR: og understøtte at patientfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behandling og pleje, og som sikrer fokus på effektivitet og kvalitet Kreds Midt Træf 2013 4

5 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE ARBEJDSTID SHK: Ret til vilkår, der gør det muligt at arbejde på fuld tid, så der er Balance mellem arbejde og privatliv, Medindflydelse på arbejdstid og arbejdstilrette- læggelse, Mulighed for at vælge mellem udbetaling, afspadsering og indregning, Fokus på kvalitet og faglighed KL ønsker, at arbejdstidsreglerne giver optimale rammer for en effektiv arbejdstilrettelæggelse. Der er behov for forenkling af arbejdstidsreglerne og ensartede rammer, der giver ledere og medarbejdere mulighed for øget fokus på dialog, tillid og samarbejde frem for administration: Ensartede arbejdstidsregler på tværs af medarbejder- grupper Enkle og mere smidige arbejdstidsregler, der bygger på tillid til de kommunale ledere og øger ledelsesmæssigt overblik, At personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen, undtages fra arbejdstidsreglerne RTLN : Arbejdstidsreglerne skal i højere grad understøtte et godt og sammenhængende patientforløb, herunder at patienten kan få behandling af det rette personale på det sted og tidspunkt, hvor patienten har behov for det Kreds Midt Træf 2013 5

6 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORHANDLINGSFÆLLESSKABETS GENERELLE KRAVTEMAER Løn Pension Tryghed Psykisk arbejdsmiljø TR MED Ligestilling/ligeløn Balance mellem arbejdsliv og familieliv Seniorpolitik Socialt kapitel Social dumping Tidsbegrænset ansættelse Andet – herunder bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse Kreds Midt Træf 2013 6

7 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE KRAV TIL RTLN/KL Lønforbedringer til Sundhedskartellets basisgrupper herunder fokus på særlige grupper Mulighed for oprettelse af kombinationsstillinger Forbedring af pension Fokus på lokal løndannelse: formål og økonomisk råderum Fokus på sundhedsprofessionelle med en akademisk overbygning Fokus på ledelse Ret til vilkår, der gør det muligt at arbejde på fuld tid Iværksættelse af fælles indsats om de lokale aftalemuligheder på arbejdstidsområdet Bedre honorering af ulemper Fokus på fag og kompetenceudvikling Andet – herunder overenskomstdækning af ernæringsteknologer, ledende jordemødre (KL), tandplejeres overenskomst (KL) Kreds Midt Træf 2013 7

8 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KL’S OG RTLN’S GENERELLE KRAVTEMAER Overenskomster og aftaler skal fornyes på et samfundsøkonomisk grundlag Ændringer i/vedrørende: - Samarbejds- og tillidsrepræsentantsystemerne - AKUT - Rammeaftale om seniorpolitik - Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Sammenskrivning af generelle aftaler Forhøjelse af ATP-satsen KL: Nedsættelse af pensionskarens Digital post Bortfald af aftaler RTLN: Nyt grundbeløb med tilhørende reguleringsprocent Rammeaftale om åremål Kreds Midt Træf 2013 8

9 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KL’S SPECIELLE KRAVTEMAER Arbejdstid Forenkling af overenskomster og aftaler Pension Lokal løndannelse Beklædning Kreds Midt Træf 2013 9

10 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen RTLN’S SPECIELLE KRAVTEMAER Lokal løndannelse Bortfald af centralt fastsatte funktions- og kvalifikations løndele Bortfald af videreførsel af lokalt aftalte kvalifikationsløndele ved stillingsskift Bortfald af gennemsnits løngaranti Modernisering af overenskomststrukturen Arbejdstidsregler ATP Digital post Bortfald af bestemmelser, som indsnævrer tjenestestedsbegrebet Afgrænsning af overenskomstdækning af kandidater Bestemmelser om bestemte stillingsstrukturer ønskes ud Kreds Midt Træf 2013 10

11 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORHANDLINGSFORLØBET AugustNovemberOktober August Indsamling af medlemmernes krav Okt.-november Behandling af krav i Forhandlingsfælle skabet/Sundheds kartellet Sept.- oktober Behandling af krav i kreds- bestyrelse og hovedbestyrelse Ultimo februar Opnåelse af resultat eller sammenbrud Dec.-februar Forhandling i generelle og specielle forhandlinger med KL og Danske Regioner Marts 2015 Urafstemning eller iværksættelse af konflikt DecemberSeptemberJanuarFebruarMarts Løbende information på hjemmesiden Kreds Midt Træf 2013 11


Download ppt "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-15 FÅ FOR SYGEPLEJEFAGET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google