Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 5

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 5"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 5
Økonomistyring Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Økonomistyring En løbende styret proces som skal sikre, at der træffes og gennemføres beslutninger, således at virksomhedens målsætning opfyldes Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Virksomhedens målsætning
Konkretisering af mål Skal gøres operationelle for at kunne anvendes i den daglige styring Økonomistyringen skal sikre at målene nås Regnskabet viser om man har levet op til de økonomiske målsætninger, der fremgår af budgettet Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Økonomi er ”at holde hus med”
Produkter, såvel nuværende som nye Omsætningen/efterspørgslen Omkostninger Personale Maskiner etc. (kapacitet) Kompetencer og viden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Hvilket bl.a. gøres ved hjælp af
Budgetter Likviditetsbudget Salgsbudget Omkostningsbudget Personalebudget Lønsomhedsbudget Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 Og andre styringsværktøjer
Lønsomhedsanalyser Regnskabsanalyser Kalkulationer Processtyring Benchmarking Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Økonomistyringens elementer
Et tværfagligt samarbejde Formaliserede og rutineprægede planlægningsprocedurer Ledelsesprocesser Ledelsesmæssigt påvirkningsmiddel Politisk styringsinstrument Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 Styringsområder Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 Sammenhængen mellem styringsområderne
Interessenternes behov for produktfornyelse Ydre og indre servicemål Aktivitetsstyring Færdige produkter producerede enheder Aktiviteter Kapacitetsstyring Arbejdskraft, maskinel, viden og kompetencer, systemer, organisationssynergi Kapacitet Finansiel styring Pengebindinger Likviditetskrav Finansielt beredskab Likvide midler Kapital Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Økonomistyringens 3 elementer
At træffe bevidst målrettede beslutninger med særlig fokus på beslutningernes økonomiske konsekvenser At etablere, udvikle og vedligeholde en organisation, der kan varetage beslutningsprocesserne og deres gennemførelse At evaluere kvaliteten af virksomhedens faktisk gennemførte beslutninger Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Behovet for økonomstyring afhænger af:
Ydre behovsfaktorer: Markeds- og konkurrencemæssige forhold Tilgangen af produktionsfaktorer Muligheder for løbende kapitalforsyning Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

12 Behovet for økonomistyring afhænger af:
Indre behovsfaktorer: • Organisationens specialisering og geografiske spredning • Aktiviteternes indbyrdes afhængighed og kompleksitet • Procesgennemløbstid • Organisationens administrative og ledelsesmæssige udviklingsstade Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

13 Styringens to faser Beslutningsfasen En søge-læreproces
Her er informationer vigtige • Gennemførelsesfasen Det er vigtigt løbende at følge op på, hvordan aktiviteterne forløber i forhold til det planlagte. Eventuelle afvigelser bør analyseres Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

14 Styringsniveauer Strategiske (2-10 årig periode)
Det gælder om at gøre de rigtige ting • Taktiske (0-2 årig periode) Det gælder om at gøre tingene rigtigt • Operative fase (gennemførelse) Handlingsplanen gennemføres De fleste beslutninger træffes ret automatisk Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

15 Styringsproblemer Strategisk niveau (2 – 10 år)
Udvikling og strukturering af virksomhedens aktivitets- kapacitets- og finansieringsgrundlag Koordineret udnyttelse af det etablerede aktivitets- kapacitets- og finansieringsgrundlag indenfor rammerne af den givne struktur Taktisk niveau (1 – 2 år) Løbende tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedens salg, køb, produktion og finansielle dispositioner Operativt niveau (0 – 1 år) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

16 Økonomistyring og virksomhedstyper
Vi opererer i princippet med følgende opdeling af virksomheder: - handelsvirksomhed - produktionsvirksomhed ordre-/lagerproducerende kort/lang produktionstid håndværk/industri - servicevirksomhed Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

17 Kendetegn Forhold mellem kapacitets- og variable omkostninger
Omkostningsmæssig fokus (hvor forbruges omkostningerne i forbindelse med aktivitet) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

18 Handelsvirksomhed Aktivitet: Indkøb og videresalg af varer i uændret form Dominerende omkostning: vareforbrug (=VO) Væsentligste omkostninger er direkte relateret til virksomhedens aktivitet Styringsopgaven: - skabe størst mulig omsætning - sælge varen hurtigst muligt (lagerstyring) • Registreringsopgaven: - hvilke varer sælges og til hvilke indkøbs- og salgspriser Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

19 Produktionsvirksomhed
Aktivitet: indkøb af materialer med henblik på fremstilling af et færdigt salgbart produkt Omkostningerne består af både VO og KO. Fordeling afhænger af graden af automatisering, forskning og udvikling, industri/håndværk mv. Styringsopgaven: - i indkøbet: at styre mængde, pris, kvalitet og leveringstid - i produktionen: maksimere effektivitet i processerne - i udtaget: valg af produkter med størst mulig DB pr. knap faktor Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

20 Produktionsvirksomhed, fortsat
Registreringsopgaven: - formål (hvilke opgaver bruges kapaciteten til) - art (hvilke typer omkostninger anvendes) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

21 Servicevirksomheden Aktivitet: udbud af tjenesteydelser af immateriel art  ingen lager Omkostningerne består primært af KO  ikke direkte afhængig af aktiviteten Styringsopgaven: - udnyttelse af knappe ressourcer (kapacitetsstyring – timer) - salg af timer til højest mulig pris • Registreringsopgaven: - formål (hvilke opgaver anvendes kapaciteten (timerne) til) - art (hvilke typer omk. anvendes) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

22 Følsomhed overfor omsætningsnedgang
Handelsvirksomhed - lille følsomhed pga. stor andel af VO • Produktionsvirksomhed - relativt stor følsomhed pga. en større andel af KO, der i sin grundform ikke følger aktiviteten • Servicevirksomhed - kan være både og Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

23 Indtjeningsmuligheder
Handelsvirksomhed - høj omsætningshastighed på aktiverne - lav overskudsgrad • Produktionsvirksomhed - lav omsætningshastighed på aktiverne - høj overskudsgrad • Servicevirksomhed - ofte høj omsætningshastighed på aktiverne - overskudsgraden varierer afhængig af branchens attraktivitet Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 5"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google