Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helsingør Kommune Brancheklubben Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune Brancheklubformanden har ordet Kim Bjørlund Madsen TR Parken På TFU-mødet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helsingør Kommune Brancheklubben Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune Brancheklubformanden har ordet Kim Bjørlund Madsen TR Parken På TFU-mødet."— Præsentationens transcript:

1 Helsingør Kommune Brancheklubben Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune Brancheklubformanden har ordet Kim Bjørlund Madsen TR Parken På TFU-mødet d. 19/5-09 blev det besluttet at: 1.Styregruppens rapport med anbefalinger tages til efterretning og at effektiviserings- undersøgelsen af park- og vejområdet hermed er afsluttet. 2.Teknisk Forvaltning arbejder videre med de igangsatte tiltag vedrørende: Vidste du: Overenskomstfornyelsen 2008-2011 betyder At Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv. har 2 seniorfridage når du fylder 58 år har 3 seniorfridage når du fylder 59 år har 4 seniorfridage fra du fylder 60 år At kommunens seniorpolitik betyder, at du fra 60 år Har yderligere 5 fridage. I TF kan du Ved henvendelse til Klaus Christensen få oplyst hvor mange seniordage du har til gode i kalenderåret tlf. 4928 2545. Nr.3 juni 2009 Udvikling og effektivisering af Virksomheden Park & Vej (VPV). Udvikling af VPV og bestillerfunktionens økonomi- og ressourcestyringssystem. Forvaltningens indstilling vedr. finansiering, er udsat til næste møde i TFU og skal være afklaret i forbindelse med budgetoplægget for 2010. Det blev på mødet fremhævet, at medarbejderne i VPV er dygtige, erfarne og pålidelige, og det kom frem, at der er lagt op til, at forsyningsselskabet fornyer sin kontrakt med VPV i 3 år for kloakopgaver. 3F-brancheklubben ser frem til, at TFU støtter hele forvaltningens indstilling. Hvilket vil fremme ro og tillid til, at man politisk ønsker at medvirke til en tiltrængt opdatering og skabe grundlaget for en modernisering af fremtidens Park og vej virksomhed i Helsingør kommune. Park og vej tillidsrepræsentanterne afholder Informationsmøder. Peter Informerer d. 4 juni: Helsingør HP. Christensensensvej kl.0710 Distrikt nord kl.10.30 Distrikt syd kl.14.00 Materielservice d. 8 juni kl. 07.30/Sindshvile Kim informerer d. 4 juni: Vandtårnet kl.7:00 hvor medarb. der møder På maskingården, Hornbæk og prøvestenen er med. På Gryden kl. 09.00 Svingelport kl.12.00 deltagere fra renholdelse og de grønne

2 3f Nordøstsjælland orienterer om sager i kommunen Intet nyt modtaget, siden sidste nyhedsbrev. Faglig 3f konsulent Torben Christensen OBS: Nyhedsbrevet kan ses på kilden, på 3f-kommunale.dk og du kan få nyhedsbrevet tilsendt hvis du afleverer din emailadresse. Redaktionen af nyhedsbrevet: Brancheklubformand Kim Bjørlund Madsen tlf. nr 2551 2433 mail: kbm59@helsingor.dkkbm59@helsingor.dk Brancheklubsekretær Peter Jonassen tlf.nr. 2531 3079 mail: pjo59@helsingor.dkpjo59@helsingor.dk I kommunens lokale MED aftale hedder det bl.a: ”At tydeliggøre overfor medarbejdere og ledere at MED-arbejderrepræsentanten (tillidsrepræsentanten,Sikkerheds- repræsentanten og øvrige MED- arbejderrepræsentanter – herunder kontaktpersoner) er en central person til sikring af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.” I kommunens politikker ved personalesamtaler, Sygesamtale, samarbejdsvanskeligheder, advarsler osv hedder det: ”Det er lederens ansvar at oplyse medarbejderen om retten til at have tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med.” specialarbejderoverenskomsten og MED-aftalen står der følgende om tillidsrepræsentanten: Ved udbetaling af overarbejde ”Der kan lokalt optages drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller hvis ikke valgt tillidsrepræsentant med den lokale afdeling af forbundet, om behovet for afregning ved betaling.” ”Afspadsering sker efter lokal aftale med tillidsrepræsentanten eller hvis ikke valgt tillidsrepræsentant med den lokale afdeling af forbundet” Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for pågældende overenskomstgruppe holdes bedst muligt orienteret. Bemærkning: Dette indebærer, at alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten. ”Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte”. Hørt fra udviklingssamtalen: Og hvad har du så af fremtidsplaner, Holger? Årh, jeg havde tænkt mig at holde op med At arbejde, når jeg fylder 62. Og hvis Formanden opdager det, går jeg på efterløn. Tillids, MED og sikkerhedsorganisationen skal tilpasses den ny Park og vej organisation. I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet og organisationsændringerne på Park og vej området vil der være behov for at se på MED, tillids og sikkerhedsorganisationen og sikre de nødvendige tilpasninger. Udgangspunktet for tilpasningen vil være MED-aftalen, kommunens personalepolitik og overenskomsten. Brancheklubbens skovtur 22 august Kryds kalenderen


Download ppt "Helsingør Kommune Brancheklubben Nyhedsbrev for 3f brancheklubben Helsingør Kommune Brancheklubformanden har ordet Kim Bjørlund Madsen TR Parken På TFU-mødet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google