Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækstfonden, landbrug og fiskeri Økonomikonsulenter - møde på DLBR 14. Og 15. april 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækstfonden, landbrug og fiskeri Økonomikonsulenter - møde på DLBR 14. Og 15. april 2010."— Præsentationens transcript:

1 Vækstfonden, landbrug og fiskeri Økonomikonsulenter - møde på DLBR 14. Og 15. april 2010

2 / side21. marts 2015 2 2 Agenda Lidt om Vækstfonden Vækstkaution generelt Incitament og kapitalbinding for långiver Vækstkaution over for landbrug, fiskeri og akvakultur Kreditbehandling, sagsgang og hvad trækker op i vurdering af investeringen. Cases med Vækstkaution

3 / side21. marts 2015 3 Vore interessenter Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.000 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 milliarder kroner. Vi investerer direkte, gennem andre fonde og med private, business engle, pensionskasser, pengeinstitutter m.fl. Vækstfonden opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst. Vækstfonden har en vifte af finansieringsløsninger for små og mellemstore virksomheder, der rækker fra egenkapital til lån og kaution.

4 / side21. marts 2015 4 Globale vækstvirksomheder Internationale vækstvirksomheder Regionale vækstvirksomheder Lokale vækstvirksomheder Omsætningspotentiale Mio. kr. Kapital- behov Mio. kr. Fondskapital Vækstkapital Partnerkapital Regionale investeringsselskaber Vækstkaution Kom-i-gang lån 25100500+ 25 75 5 Klog kapital til vækst

5 Vækstkaution til mindre og mellemstore virksomheder

6 / side21. marts 2015 6 6 Styrket Vækstkaution Låneramme udvidet til mere end 2 mia. kr. i 2010 Maksimalt lånebeløb hævet fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. Også kaution for øget driftsfinansiering i forbindelse med udvikling og investering

7 / side21. marts 2015 7 Mindre og mellemstore virksomheder Vækstkaution er målrettet mod virksomheder, der: Har op til 100 ansatte Har en omsætning under 372 mio. kr. eller balance op til 320 mio. kr. Er uafhængige af større virksomheder

8 / side21. marts 2015 8 Vækstkaution og målgrupper Ejerskifte Anlægs- investeringer Fornyelse og udvikling Iværksætteri Køb af eksisterende virksomhed Investeringer i bygninger, maskiner mv. Udvikling af nye markeder, produkter, koncepter og serviceydelser Nystartet virksomhed, hvor ejer er fuldtidsbeskæftiget Drift Driftsudgifter i tilknytning til en eller flere af ovennævnte aktiviteter

9 / side21. marts 2015 9 9 Vilkår og priser Lån og kreditter op til 10 mio. kr. Vækstkaution dækker 75 % af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner Løbetid fra 3 til 10 år Kautionspræmie 1,25 % p.a. Stiftelsespræmie 2 % Kautionen nedskrives årligt Tabskaution, men udbetaling kan ske, når lånet er misligholdt

10 / side21. marts 2015 10 Kreditværdig, men ikke nok sikkerhed Målgruppe for Vækstkaution Tilstrækkelig sikkerhed Ingen sikkerheder Intet eget indskud Positiv kreditvurdering, men sikkerhederne er ikke tilstrækkelige Ingen finansiering Real- og pengein- stituttet finansierer virksomheden med Vækstkaution Real- og pengein- stituttet finansierer virksomheden

11 Vækstkaution - incitatement for långiver

12 / side21. marts 2015 1221. marts 2015 12 Reducerer kapitalbinding og styrker afkast DKK 400.000 DKK 260.000 Standardmetoden Banklån 5 mio. kr. med Vækstkaution og renteafkast 10 % af bundet kapital -Rentemarginal v/10% Kapitalbinding med Vækstkaution Avancerede metode 0,80 %0,51 % 0,13 % 0,20 % Kapitalbinding uden Vækstkaution - Rentemarginal v/10% DKK 60.000DKK 100.000

13 / side21. marts 2015 1321. marts 2015 13 Reducerer kapitalbinding og styrker afkast DKK 400.000 DKK 110.000 Standardmetoden Realkredit lån 5 mio. kr. med Vækstkaution og afkast 10 % af bundet kapital - Bidrag v/10% Kapitalbinding med Vækstkaution Avancerede metode 0,80 %0,22 % 0,09 % 0,63 % Kapitalbinding uden Vækstkaution - Bidrag v/10% DKK 40.000DKK 310.000

14 / side21. marts 2015 14 21. marts 2015 14 Forbedrer indtjening/risiko-forhold Indtjening Risiko Med Vækstkaution Uden Vækstkaution Større indtjening med mindre risiko

15 / side Begrænsede tab

16 / side21. marts 2015 16 Vækstkaution også for realkreditlån Dækker realkreditlån på yderste 50% af investeringsbeløb Lån på op til 10 mio. kr. Løbetid op til 10 år uanset lånets løbetid og afviklingsprofil

17 Vækstkaution til landbrug

18 / side21. marts 2015 18 Vækstkaution til landbrug Lån til nyinvesteringer op til 10 mio. kr. pr. bedrift Nybyggeri og forbedring af fast ejendom Ejerskifte og køb af ejendom, hvor jord udgør op til 10 % Køb af driftsinventar, maskiner eller it Konsulentbistand

19 / side21. marts 2015 19 Lægger vægt på … Klar strategi Relevant baggrund for ledelse Team, der komplementerer hinanden Passende eget indskud Høj effektivitet i bedriften Harmonisk landbrugsvirksomhed Muligheder for at udvikle bedrift i nærområdet

20 / side21. marts 2015 20 Opmærksom på … Store udsving i resultater Negativ eller kraftigt gearet egenkapital Investeringsprofil ude af trit med cash-flow Dårlig kapacitetsudnyttelse Markant eller hyppige skift i afsætning For høj købspris eller rekonstruktioner ved ejerskifte

21 / side21. marts 2015 2121. marts 2015 21 Vækstkaution til akvakultur og forarbejdning Dækker investeringer i produktionsanlæg Akvakultur ‒ Omlægning til nye arter ‒ Omlægning til miljøforbedrende metoder ‒ Øvrige udgifter Forarbejdning og afsætning ‒ Højkvalitetsprodukter til nichemarkeder ‒ Brug af mindre udnyttede arter, biprodukter og affald ‒ Nye produkter med ny teknologi ‒ Afsætning fra lokale landinger og akvakultur Dog ikke lån til ejerskifte

22 Cases

23 / side21. marts 2015 2321. marts 2015 23 Ny løsdriftsstald til 300 årskøer Opførelse af ny løsdriftsstald 7.250 Inventar 3.150 Malkerobotter 4.000 IT udstyr m.m. 1.000 Ekstern konsulent 344 Samlede investeringer 15.744 Besætning og kvote 4.000

24 / side21. marts 2015 2421. marts 2015 24 Ny løsdriftsstald til 300 årskøer Opførelse af ny løsdriftsstald 7.250 Inventar 3.150 Malkerobotter 4.000 IT udstyr m.m. 1.000 Ekstern konsulent 344 Samlede investeringer 15.744 Besætning og kvote 4.000

25 / side21. marts 2015 25 Trækker op….. Klar strategi med levering til ARLA Udmærket team, der skal udvikle en driftsleder God indtjening i 2007 og 2008 og passende soliditet for en ”nystarter” Høj effektivitet i bedriften med 10.000 EKM Investeringsafkast på 9,17% Resultat efter indkøring i 2012 viser et 0-punkt på kr. 2,08/EKM Harmonisk landbrug med gode udviklingsmuligheder i nærområdet Ingen miljømæssige restriktioner God arrondering

26 / side Investeringskalkule Omsætning6.367 -Variable omkostninger3.089 Dækningsbidrag3.278 -Kap omkostninger 405 -Afskrivninger1.085 Resultat af primær drift1.788 Projektomkostning 19.500 21. marts 2015 26 Resultat af primær drift = afkast 9,17% Projektomkostning

27 / side 0-punkt 2012 efter indkøring 21. marts 2015 27

28 / side21. marts 2015 28 Opmærksom på … Finansiering af underskud i 2009 og indkøringstab i 2010 og 2011 Opsagt forpagtningsaftale 125 HA ‒ Eget areal 125 HA ‒ Afsætning af husdyrgødning fra 450 årskøer efter projektet Urealiseret tab på SWAP’s tkr. 856 ‒ Fast 4,43% EUR 2019 ‒ Fast 4,45% EUR 2039 ‒ Finansiering af evt. kald Kapacitetsomkostning ‒ På investeringen ‒ Efter udvidelsen

29 / side21. marts 2015 2921. marts 2015 29 Udvidelse af sohold med 1.050 årssøer Anlægsudgifter 25.000 Andre udgifter 550 Investering m/kaution25.550 Besætning 5.000 Investering u/kaution 5.000 Investeringer i alt 30.550

30 / side21. marts 2015 30 Trækker op….. Strategi for og erfaring med salg af 30 kg grise til Tyskland Team med delegeret driftsledelse God indtjening i 08 og 09 og passende soliditet Egenfinansiering på 5 mio. kr. Høj effektivitet i bedriften ‒ 31 grise/årsso seneste 2 driftsår ‒ 28 grise/årsso i budgettet Afkast nyinvestering på 8,18 % 0-punkt på kr. 7,91 i notering Harmonisk landbrugsvirksomhed med udviklingsmuligheder

31 / side Investeringskalkule Omsætning -Variable omkostninger Dækningsbidrag6.116 -Kap omkostninger1.913 -Afskrivninger1.705 Resultat af primær drift2.498 Projektomkostning 30.550 21. marts 2015 31 Resultat af primær drift = afkast 8,18% Projektomkostning

32 / side O-punkt efter indkøring 21. marts 2015 32

33 / side21. marts 2015 33 Opmærksom på … Afsætning af smågrise til Tyskland ‒ Markedsrisici ‒ Debitorrisici ‒ Transportrisici ‒ Alternativ plan B Kapacitetsomkostninger ‒ I gammel tilsvarende stald ‒ I ny stald med samme produktion Risici ved skift i afsætning

34 / side21. marts 2015 3421. marts 2015 34 Ejerskifte af landbrug Køb af 120 HA jord 18.000 Stald 4.000 Stuehus 1.000 Kvote 1.000 Besætning 1.000 I alt køb af ejendom 25.000

35 / side21. marts 2015 35 Trækker op….. Egenkapital på 2,5 mio. kr. som ung udlært landmand Strategi med økologi til ARLA Baggrund i kvægbrug i løsdrift God indtjening seneste år Høj effektivitet som driftsleder på større kvægbrug Afkast køb af ejendom på 6.76 % 0-punkt i 2012 på kr. 2,20/EKM Gode udviklingsmuligheder Ingen miljømæssige restriktioner God arrondering

36 / side Investeringskalkule Omsætning -Variable omkostninger Dækningsbidrag2.441 -Kap omkostninger 500 -Afskrivninger 250 Resultat af primær drift1.691 Projektomkostning 25.000 21. marts 2015 36 Resultat af primær drift = afkast 6.76% Projektomkostning

37 / side 0-punkt første hele driftsår 21. marts 2015 37

38 / side21. marts 2015 38 Opmærksom på … Økologitillæg Økologisk drift ‒ Grovfoderproduktion ‒ Afgræsning Strategiplan ‒ Køb af ejendommen ‒ Mission, vision og målsætninger Kapacitetsudnyttelse Konsekvens ved evt. skift til konventionel mælkeproduktion Købsprisen og afkastforventning af investeringen

39 / side21. marts 2015 3921. marts 2015 39 Hurtig proces for Vækstkaution Forhåndsvurdering Forhandling Tilsagn Virksomhed og pengeinstitut aftaler lånevilkår Præsenterer sag for Vækstfonden, eventuelt telefonisk Vækstfonden modtager ansøgning fra pengeinstitut Vækstfonden vurderer Møder virksomhedens ledelse Drøfter sikkerheder og andre vilkår med pengeinstitut Vækstfonden udsteder kaution ved positiv vurdering Tager under 14 dage Kautionen er aktiv, når første præmie er betalt

40 / side21. marts 2015 40 Læs mere på www.vf.dk

41 / side21. marts 2015 41 Ansøgning virksomhedsbeskrivelse Beskrivelse af virksomhed, projektet samt regnskab og produktionsrapport Investeringskalkule Drifts- og likviditetsbudgetter Miljøgodkendelse Ved generations- og ejerskifte – årsag til generationsskifte Støtteelementet på vækstkautionen udgør 15,23% af kautionsbeløbet ‒ Maks. 40% af støtteberettigede investerringer


Download ppt "Vækstfonden, landbrug og fiskeri Økonomikonsulenter - møde på DLBR 14. Og 15. april 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google