Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjælp ????: Hvor: Se forslag ved hver enkelt standard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjælp ????: Hvor: Se forslag ved hver enkelt standard"— Præsentationens transcript:

1 Hjælp ????: Hvor: Se forslag ved hver enkelt standard
Tjek DAK–E og / eller IKAS Tjek akkrediteringsnyt ( sundhed.dk) Ring til en ven  Dagens konsulenter og Specialkonsulenterne Opfølgningsmøder ? Netværksgrupper?

2

3

4

5

6

7 Akkrediteringshjælp: lokalt i region Midt
Dagens konsulenter og specialkonsulenter: UTH manager Lægemiddelkonsulenter IT konsulenter Lab- kvalitets- konsulenter Alle navne og mailadresser på dagens referat.

8 Jeres konsulenter - ”Ring til en ven”:
Anders Vestergaard Rasmussen Anny Adeler Niels Guldager

9 IT konsulenter (1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3) ICPC kodning POPup
IUPAC-koder Kvalitetsrapporter Webreq Vedligehold praksisdeklaration Og meget andet-- Kontakt: Og

10 ?? Interesse for kursus i:
” fra data til kvalitet” Etableres hvis interesse

11 Risikomanager: (1.3) Oplæg om patientsikkerhed og rapportering af UTH
definition og formål hvordan rapporteres en UTH Patientsikkerhedsarbejdet i praksis præsentation af ”Hændelsesanalyse” Hvordan kan der arbejdes med dette redskab Sparring i forhold til at udarbejde lokale retningslinjer Risikomanageren står altid til rådighed for hjælp og vejledning omkring UTH-arbejdet i den enkelte praksis. Kontakt: Lene Bjerregaard Risikomanager

12 Lægemiddelkonsulenter (1.1, 1.2, 2.2)
Statistik over ordinationsmønstre Retningslinier ved medicinbestilling Medicingennemgange ( medicintjek i praksis) Praksisbesøg kontakt:

13 Laboratorie –kvalitet (2.3)
Klinisk-biokemisk afdeling lokalt Kvalitetskontrol af Hb osv Kontaktes lokalt

14 Akkreditering Hvordan spiser man en elefant? Bid for bid!

15 Akkreditering, praktisk I:
start med: Uddel papirer til alle og læs dem Tovholder: navn(e) på efterhånden, men husk gerne en ” akkrediteringsminister” Tid sættes i kalender det næste år Beslut mødestruktur Hvem gør hvad Lav årsplan for akkrediteringsarbejdet.

16 Akkreditering, praktisk II: Sæt på årsplanen:
ICPC kodning– mangler? Der skal kodes min 6 mdr Er alle tilmeldt relevante Pop-up `s? Kvalitetsrapporter er der huller? Evt opfølgning Lægemiddelstatistik evt. opfølgning Tilmelding Dan-Pep på DAK- E + opfølgning Journal – audits 20 pr læge + opfølgning OBS: Disse opgaver kan tage tid-

17 Årshjulet Oversigt over opgaver
Januar-marts ICPC kodning Tilmelding Danpep Tjek Popups Tjek kvalitetsrapporter Standard 4 April-juni Opf DanPEP Journalaudits Lægemiddelstatistikker Tjekke logbøger Standard 1-2 Juli-September Opf ICPC Lave funktionsbeskriveler Oktober-december Opfølgning journal-audits Opf medicinstatistik Standard 3

18 Akkreditering, praktisk III
De 6 retningslinier er skriftlige ! Patientidentifikation (2.1) Receptfornyelse og ordination (2.2) Opfølgning prøvesvar (2.3) Genoplivning (2.4) Håndtering visitation akutte / ikke akutte (3.1) Spec. Akutaftalen Region midt Udviklingsplan for praksis ( 4.2) Se generelle krav til dokumenter

19 Akkreditering, praktisk IV:
Procedurer: Mundtlige -men skriftlige hvis >2 deltagende faggrupper Ofte således god ide at skrive ned— Gå hver standard igennem og se hvad der giver mening for Jer--

20 Akkreditering, praktisk V: Særlige opgaver
Funktionsbeskrivelser og introduktion ( 4.3) Opdater praksisdeklaration (3.1) Lav logbøger/-liste ( hvis I ikke har) til: Lægemidler, akutkasse (2.4) Lægetasker (3.4) Køleskab, vacciner etc. (3.4) Medicinsk udstyr til flergangsbrug Genoplivningskursus ( hver 3 år) (2.4)

21 Akkreditering, praktisk VI: den enkelte standard:
START med en nem! Tovholder(e) Tidsplan, opf. møder Kvalitetsrapporter? Hvad har praksis i forvejen, der kan bruges? Procedure eller retningslinie ?

22 Eksempel Den danske kvalitetsmodel – oversigt og praktisk version
Standard 1.1: Den faglige kvalitet (Kvalitet og patientsikkerhed) Ide: At forbedre den faglige kvalitet ved brug af ICPC-kodning, kvalitetsrapporter og lægemiddelstatistikker Standard og formål Krav Eksempel på hvordan indikatorer opfyldes Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den faglige kvalitet ved brug af kvalitetsrapporter. At fremme en rationel udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment såvel virkningsmæssigt som ud fra sundhedsøkonomiske synspunkter. ICPC-kodning af KOL, astma, kroniske muskel- og skeletlidelser, osteoporose, hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes og ikke-psykotiske, psykiske lidelser. Indberetning af data via Datafangst (for diabetes, KOL, hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress, angst og depression). Anvendelse af kvalitetsrapporter Anvendelse af lægemiddelstatistikker Lave forbedringer, hvor dette findes relevant (på baggrund af ovenstående) Lægen skal dokumentere at Der anvendes ICPC-kodning Eksempler: Slå op på en tilfældig patientjournal og vis at ICPC kodning er foretaget Fremvis kvalitetsrapporter, hvoraf ICPC-kodning fremgår. 2 Kvalitetsrapporter anvendes til udvikling af den kliniske kvalitet Angiv i mødereferater eller årshjul, hvordan der arbejdes med kvalitetsdata (hvem, hvad, hvornår mht. analyse, forbedringer og opfølgning) 3 Lægemiddelstatistikker anvendes til kvalitetsudvikling Eksempler Der kan arbejdes med lægemiddelstatistikker ud fra lægemiddelkonsulenterne kan komme med statistikker etc.

23 Akkreditering, Hvad er en audit: Her er et par eksempler:
nogle har prøvet det andre ikke Her er et par eksempler: Se næste slides Der kommer skabelon på Dak-E som I let kan bruge ! De knokler med at lave dem 

24 Audit: Laver vi det rigtige
Audit: Laver vi det rigtige? Audit om lægens organisering af sit arbejde Den store udgave Læge: Antal problemer drøftet Praksis- personalet involveret Praksis- personale klare alene Kontaktart Primær henvendelsesårsag Videre forløb Tidsforbrug 1 X 1 X 1 evt. flere kryds 1 X 1 X 1 X 1 X Ikke akut Nyt helbredsproblem 1. kons. Nyt helbredsproblem opfølgning Forværring af kronisk sygdom Planlagt kontrol kronisk sygdom Aftalt forebyggelseskonsultation Graviditets-børneundersøgelser o.a. Attest Andet Akut Aftalt ny tid hos praksispersonale Skal ringe til læge Skal ringe til praksispersonale Kontakt praksis via Praksis kontakter patienten Afsluttet Nej Henvist Aftalt ny tid hos lægen 1 2 3 > 3 Ja - med lægestøtte Andet Ja > 15 min Dato: Nej 5-15 min Ja - alene < 5 min Fødselsdag Køn dag md år M K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ®Copyright: Audit projekt Odense, Winsløws Vej 9A, Odense C

25 Telefon audit skranke, den mindre udgave
Svar prøver Kunne være givet pr mail medicinbest Kunne være mail tidsbest Akut sygdom/ andet 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-16

26 Audit– kan også være: checkliste journalgennemgang:
Hvordan er diagnosen stillet, opfylder kriterier? Kontroller efter plan? Står BT etc. skrevet rette sted Har vi husket KRAM faktorer osv…… listen er uendelig– frit valg på hylder - hvis bare det giver mening for praksis

27 Andre hjælpeværktøjer:
Diverse små forandringsskemaer Til fri kopiering og ændring efter behov

28 Projektbeskrivelse, et eksempel
Fokuspunkt Baggrund Udgangs-situation Interessenter Mål overordnet Mål, specifikke Milepæle Succeskriterier

29 Problemknusning light
Trin 1 i PDSA cirklen: Plan - planlæg 1. Hvad er problemet – hvad ønsker du at forandre? 2. Beskriv kort den aktuelle situation. 3. Hvad vil du opnå? Formuler et klart og målbart mål (standard). Er dit mål realistisk? Det kan være nødvendigt at gå på kompromis i forhold til det ideelle. 4. Hvordan skal det gennemføres? (Hvem, hvad, hvornår og hvor?) 5. Hvordan vil du måle, om målet bliver nået? (Data/ dokumentation)

30 God arbejdslyst!


Download ppt "Hjælp ????: Hvor: Se forslag ved hver enkelt standard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google