Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. session Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. session Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 3. session Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark
Finn Arler, Esben Munk Sørensen, Daniel Galland, Michael Søgaard Jørgensen Aalborg Universitet

2 Disposition Introduktion til rapporten og fokus for diskussionen
Arealkrævende aktiviteter/ønsker Konflikter og kombinationer Reguleringsformer på forskellige niveauer Scenarier for arealanvendelsen

3 Fokus Hvad er vurderingen af analysen af drivkræfter, der påvirker dansk arealanvendelse og dens konsekvenser? Er der forslag til yderligere drivkræfter der påvirker dansk arealanvendelse og dens konsekvenser?

4 2. Globale megatrends Verdens befolkning forventes at vokse - især uden for Europa Betydelig, men ulige fordelt velstandsstigning – globalt og nationalt, især i vækstområder Velstandsstigning => stigende pres på de globale ressourcer Den øgede globalisering forventes at føre til øget vareudveksling og vækst i persontransport over længere afstande bl.a. til turisme-formål Globalt set øges urbanisering. Op mod 80 % af klodens indbyggere på lang sigt bosat i byerne, herunder megametropoler med millioner af indbyggere Klimaforandringer kan ændre levevilkårene for mennesker mange steder på kloden. Også hvis mange lande vælger at øge anvendelsen af biomasse

5 2. Ønsker til arealanvendelsen i Danmark fra forskellige sektorer

6 3. Konflikt og kombination
Landbrug Energi Skov Natur/Biodiversitet Fritids-landskaber Mobilitet Urbanisering Klima-tilpasning Vandkvalitet Natur/Biod iversitet Mobilitet/i nfrastruktu r Fritidsland skaber

7 3. Konflikt og kombination

8 4. Reguleringer på forskellige niveauer
EU og internationalt Direktiver (nationale og EU), internationale konventioner, etc. Nationalt Retlig regulering, landsplaner, særlige handleplaner (vandmiljø, energi, pesticider, trafik, naturskov, biodiversitet, natur etc.), økonomisk regulering (skatter, afgifter, støtte, pant)

9 4. Reguleringer på forskellige niveauer
Regionalt og kommunalt Region-/kommuneplan, kommunale særplaner (landskab, råstoffer, affald, drikkevand, klima), samt borgerinddragelse Lokalt og ejendomsniveau Lokalplaner, enkeltsagsbehandling, ejendomsretlig regulering og ejendomsudformning og -ændringer, samt frivillige aftaler, herunder jordfordeling.

10 5. Scenarier - som led i at overveje fremtidige prioriteringer – senere i projektet
Arbejde med ”fremtider”: Fremskrivning af tendenser Forskellige mulige fremtider Visioner: Ønskelige fremtider - personbåret Hvorfor arbejde med fremtider her? Synliggøre værdier og visioner Synliggøre konsekvenser Synliggøre valgmuligheder Synliggøre synergier og konflikter Overveje virkemidler og udviklingsveje – frem mod vision Synliggøre værdier og visoner: når du siger ‘det’, så kunne det betyde at fremtiden ville se sådan ud – men du antager samtidig sådan og sådan om fremtidens teknologier, naturens sårbarhed e.l. Eksempel: Klimakommissionens vision for at skaffe areal til produktion af biomasse til energi

11 5. Scenarier Ekstrem scenarier / grænse-scenarier:
Forskellige scenarier baseret på værdier og visioner der udtrykkes i ”debatter” og praksisser Produktion: DK ikke i front Miljøbeskyttelse: ændret landbrugsproduktion Integration: Grøn vækst Separation: Forskellige miljøkrav i forskellige områder


Download ppt "3. session Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google