Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22 år med succes med biogas til kraftvarme Lemvig Kommune Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22 år med succes med biogas til kraftvarme Lemvig Kommune Danmark"— Præsentationens transcript:

1 22 år med succes med biogas til kraftvarme Lemvig Kommune Danmark
Implement Biogaskonference 4. – 5. november 2014 i Stavanger 22 år med succes med biogas til kraftvarme Lemvig Kommune Danmark Energikoordinator Lis Ravn Sørensen, Lemvig Kommune Lemvig Kommune

2 Lemvig Kommune Programområde 22.000 indbyggere og 500 km2

3 Lemvig Biogas Fra 1992 Lemvig Kommune

4 1. Udleveringstank nr. 1 Gammel Landevej, 3
1. Udleveringstank nr. 1 Gammel Landevej, kubikmeter for biogasgylle (1996) 2. Udleveringstank nr. 2 Gammel Landevej, kubikmeter for rejektvand (1996) 3. Udleveringstank nr. 3 Gammel Landevej, kubikmeter for rejektvand (2013) 4. Udleveringstank nr. 4 Gammel Landevej, kubikmeter for rejektvand (2013) 5. Gylleseparator med en kapacitet på tons årligt (2012) 6. Mellemlager nr. 4, kubikmeter for biogasgylle/rejektvand (2013) 7. Mellemlager nr. 3, kubikmeter for biogasgylle/rejektvand (1996) 8. Mellemlager nr. 2, kubikmeter for biogasgylle/rejektvand (1996) 9. Mellemlager nr. 1, kubikmeter for biogasgylle/rejektvand (1996) 10. Plansilo, kvadratmeter (2013) 11. Modtagerbygning og tre tanke på henholdsvis: kubikmeter, 150 kubikmeter, 150 kubikmeter (1992) 12. Lugtrenseanlæg (2001) 13. Efter-lagertank og udleveringstank nr. 2, kubikmeter (1992) 14. Efter-lagertank og udleveringstank nr. 1, kubikmeter (1992) 15. For-lagertank nr. 1, kubikmeter (1992) 16. For lagertank nr. 2, kubikmeter (1992) 17. Varmeakkumuleringstank, 266 kubikmeter (2005) 18. Slamsuger tankvogne, 3 stk. á 33 kubikmeter (2011 – 2012 – 2013) 19. Laboratorium (1992) Administration (1992) 20. Biogasmotor, 836 kW-el (2005) Biogasmotor, kW-el (2013) Danstoker biogaskedel, 580 kW (1992) Gaspumper, 4 stk. (1992 og 2009) Varmeveksler gylle/gylle, 6 stk. (1992) 21. Cykelskur (1992) 22. Reaktor nr. 3, kubikmeter (1992) – ny på kubikmeter i 23. Reaktor nr. 2, kubikmeter (1992) - ny på kubikmeter i 24. Reaktor nr. 1, kubikmeter (1992) - ny på kubikmeter i 25. Reaktor nr. 4, kubikmeter (2008) 26. Pasteuriseringsanlæg nr. 3 (1995) 27. Pasteuriseringsanlæg nr. 2 (1995) 28. Pasteuriseringsanlæg nr. 1 (1995) 29. Gaslager syd, 3.591kubikmeter. (2011) 30. Gaslager nord, 3.591kubikmeter. (2012) 31. Lager (2005) Lemvig Kommune

5 Lemvig Biogasanlæg Ejes af 25 lokale landmænd – Andelsselskab
Termofil biogasanlæg med en temperatur på ca. 53 grader Med den nye kapacitet i 2015 behandles der omkring tons organisk materiale 75 % gylle og 25 % restprodukter fra industrien (anvender lidt roer) Sælger biogassen til varmeværker via Lemvig Gasdistribution A/S Biogasanlægget ”låner” gyllen fra landmændene. Det vil sige, at gyllen hentes ved landmanden og leveres tilbage til landmanden Lemvig Kommune

6 Stor produktion af biogas
2011 2016 Lemvig Kommune

7 Nørre Nissum Klinkby Lemvig Lemvig Biogas Kraftvarmeværker Lemvig Kommune

8 Naturgasnettet 2015 Varm vand Biogas 2012 Biogas 1992 Lemvig Kommune

9 Lemvig Kommune

10 Billig varme fra biogas
Lemvig Kommune

11 Det har været en succes med biogas i Lemvig Kommune,
men der har også været mange udfordringer Planlægning: Der var en planlægning på næsten 10 år forud for etableringen af Lemvig Biogas i 1992, og der er fortsat planlægningsopgaver! Produktion og afsætning af biogassen: Politikkerne i Lemvig Kommune kunne på baggrund af varmeforsyningsloven beslutte, at Lemvig Varmeværk skulle aftage biogassen. I henhold til varmeforsyningsloven til kostpris ”hvile-i-sig-selv-princippet”. Alle skal have gevinster: Der har været konflikter og uenighed om biogasprisen mellem biogasanlægget og varmeværkerne. Dette er ”løst” ved etablering af Lemvig Gasdistribution, som ejes af Lemvig Kommune, og som køber og sælger biogassen. Lemvig Kommune

12 50 % VE i Lemvig Kommune i 2011 mål mere end 100 % VE i 2020 Fossil VE
Vind Lemvig Kommune

13 Fremtidsperspektiver
I Danmark er det nationale mål, at 50 % af alt gylle skal afgasses til biogas, men i Lemvig Kommune afgasses kun % af kvæg- og svinegyllen til biogas. Hvordan får vi afgasset mere gylle til biogas? Det er vanskeligt at få flere restprodukter fra industrien til en billig pris Der er flere udfordringer med energiafgrøder Det er vanskeligt at få placeret og finansieret biogasanlæg Skal biogassen i Lemvig Kommune på sigt opgraderes og anvendes til transport? Der afprøves pt. et forskningsprojekt ved Lemvig Biogas, hvor dele af biogassen renses for svovl, og hvor CO2 indholdet i biogassen metaniseres med brint til metan Hvilke fremtidsperspektiver bliver der i metanisering? Metanindholdet i biogassen øges derved med ½ gang Ved at bruge brinten fra vindmølleenergien til metaniseringen kan vindmølleenergien lagres i naturgasnette i Danmark Lemvig Kommune

14 Tak for opmærksomheden
Lemvig Kommune


Download ppt "22 år med succes med biogas til kraftvarme Lemvig Kommune Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google